Ηράκλειο

Γ. Αλεξάκης: Η κλιματική αλλαγή και η ένωση δυνάμεων

Με σκοπό την ενεργοποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του ΙΤΕ (Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας) και του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Αμφικτιονία πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως είπε στον 98.4 ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης.

Η προσέγγιση περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της για τις παραλίες και τις παράκτιες υποδομές, στην έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, και θα βασίζεται σε αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, της κυκλικής οικονομίας και των Έξυπνων πόλεων, με στόχο τη Γαλάζια Ανάπτυξη.
Οι σκοποί της συνεργασίας των τριών φορέων είναι η αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά γνώσεων, κοινή διεξαγωγή δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάχυσης ερευνητικής γνώσης και καινοτομίας, εκπαίδευση, κοινή συμμετοχή σε προτάσεις χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχόλια