Ηράκλειο

Αντιδήμαρχος και Δημοτική υπάλληλος «εξαπάτησαν» και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Όλο το "κόλπο" με τη μοριοδότηση υπαλλήλου με αμφισβητούμενη ανεργία

Στα πλαίσια της προετοιμασίας, το χρονικό διάστημα 1998-1999 της διαδικασίας ενίσχυσης των καποδιστριακών Δήμων που δημιουργήθηκαν στην περιφέρεια της χώρας από τη συνένωση των πρώην κοινοτήτων, υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, την ΚΕΔΚΕ, τον ΟΑΕΔ, και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).


Με αυτήν την προγραμματική σύμβαση η Πολιτεία δημιούργησε ένα πρόγραμμα επιλογής, κατάρτισης και τοποθέτησης στους Δήμους και του νομού Ηρακλείου (που προήλθαν από τη συνένωση κοινοτήτων και δεν είχαν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό) 82 άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τίτλο “Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης”.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών αξιολόγησης για την πρόσληψη ήταν από 15 Ιουνίου 1998 έως και 23 Ιουνίου 1998.
Τότε, μια πτυχιούχος ΑΕΙ υπέβαλε αίτηση συμμετοχής ως άνεργη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε ως μία από τις 9 άνεργους πτυχιούχους της Ε’ κατηγορίας στον νομό Ηρακλείου και ολοκλήρωσε το “Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης”.


Στο ίδιο πρόγραμμα και στην ίδια Ε’ κατηγορία είχαν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής δεκάδες άλλοι άνεργοι πτυχιούχοι, που όμως δεν προσλήφθηκαν αυτοί.

Άνεργη και εργαζόμενη

Η εν λόγω όμως πτυχιούχος ΑΕΙ δεν αρκέστηκε μόνο στον διορισμό της σε περιφερειακό Δήμο, με την ιδιότητα του άνεργου πτυχιούχου ΑΕΙ, αλλά ένα μήνα μετά την επιλογή της ως άνεργη προσφεύγει στο ΙΚΑ Ηρακλείου, δηλώνοντας ότι εργαζόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικό γραφείο από 1/1/1998 έως 1/7/1998, δηλαδή και μετά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της και της υπεύθυνης δήλωσης ανεργίας.
Έτσι, μετά από απόφαση του ΙΚΑ Ηρακλείου, καθώς και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της αναγνωρίστηκαν 155 ημερομίσθια εργασίας, από 1/1/1998 έως 1/7/1998.
Δηλαδή, κατά δήλωσή της, υπήρξε άνεργη αλλά ταυτόχρονα και εργαζόμενη, το ίδιο χρονικό διάστημα!
Το θέμα όμως έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρον, όταν αποδείχτηκε αυτή η αντιφατική κατάσταση, ούσα κατά δήλωσή της άνεργη, ενώ ταυτόχρονα εμφανίστηκε και εργαζόμενη για να κατοχυρώσει προϋπηρεσία.
Αποσιωπώντας η κ. υπάλληλος ότι προσλήφθηκε ως άνεργη “καποδιστριακή” επιστήμονας, υπέβαλε σχετική αίτηση στην υπηρεσία της, προκειμένου να της αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία ο χρόνος εργασίας της στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα υποθέτουμε με την απόφαση του Δικαστηρίου και του ΙΚΑ Ηρακλείου, που αναφέρει χρόνο εργασίας από 1/1/1998 έως 1/7/1998, ενώ η ίδια στο παρελθόν δήλωνε ότι ήταν άνεργη έως τις 23/6/1998, προκειμένου να προσληφθεί!

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4369/2016, προβλέπεται η αναγνώριση (εφόσον αποδεικνύεται) της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα έως 7 έτη.
Έτσι πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι άρχισαν το 2017 να υποβάλουν αιτήσεις στις υπηρεσίες τους, που συνοδεύονταν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωρίσουν το χρονικό διάστημα που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και να τύχουν των προβλεπόμενων ευεργετικών διατάξεων, δηλ. την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους για βαθμολογική εξέλιξη και για επιπλέον μοριοδότηση στις διαδικασίες κρίσεων για θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι τμημάτων και Διευθύνσεων).


Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εισήγηση της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Προβληματισμός

Στην υπηρεσία της είχε κατατεθεί καταγγελία από ιδιώτη για τη νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψής της ως άνεργη, από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2014. Είχε γίνει έρευνα που επιβεβαίωνε την κατάθεση ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης Ανεργίας και υπήρχε προβληματισμός από μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων για την αξιολόγηση της αίτησής της.
Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, με παρέμβαση του αρμόδιου κ. αντιδημάρχου Διοικητικών του Δήμου που υπηρετεί, όπως μας ενημέρωσαν, στη διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, ανάγκασαν τους υπαλλήλους της υπηρεσίας να εισηγηθούν θετικά στο αίτημα της κ. υπαλλήλου, αποκρύπτοντας την έρευνα που είχε γίνει, τα έγγραφα που είχαν εκδοθεί και ότι το χρονικό διάστημα που ζητούσε να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα είχε παράλληλα δηλωθεί και ως χρόνος ανεργίας, προκειμένου να προσληφθεί σε Δήμο!
«Άλλωστε, κανείς δε θα αντιδράσει, ποιος θα το μάθει...», κατά μια εκδοχή ρήσης.
Να επισημανθεί ότι στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου, όπου υπηρετεί η κ. υπάλληλος, εργάζεται ένας πολύ καλά καταρτισμένος, έμπειρος και έντιμος “καποδιστριακός” επιστήμονας, που προσλήφθηκε με την ίδια διαδικασία με την κ. υπάλληλο και γνωρίζει πολύ καλά όλες τις πλευρές της υπόθεσης, όμως... αγνοήθηκε!

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Αποδέχτηκε, υποθέτουμε καλόπιστα - αγνοώντας τον τρόπο πρόσληψης της κ. υπαλλήλου - την εισήγηση της υπηρεσίας, να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη και επιπλέον μοριοδότηση σε διαδικασία κρίσεων για θέση ευθύνης το ζητούμενο χρονικό διάστημα, που παρουσιάζει όμως μια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ:
* Έχει αξιοποιηθεί ως αναγνωρισμένος χρόνος ανεργίας και αποτέλεσε βασικό δικαιολογητικό για την πρόσληψη της κ. υπαλλήλου σε Δήμο ως άνεργη, αλλά ταυτόχρονα
* Με την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου αξιοποιείται ως αναγνωρισμένος χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, για βαθμολογική εξέλιξη και επιπλέον μοριοδότηση της κ. υπαλλήλου στις διαδικασίες κρίσεων για θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι τμημάτων και Διευθύνσεων)!
* Επίσης, εφόσον προχωρήσουν σχετικές υπουργικές εξαγγελίες, θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για μισθολογική εξέλιξη!
Υπάρχει λογική εξήγηση που να δικαιολογεί άραγε τη νομιμότητα της αίτησης της κ. υπαλλήλου, η οποία ζητά να εμφανίζεται ταυτόχρονα, το ίδιο χρονικό διάστημα, και άνεργη για να προσληφθεί και εργαζομένη, με αναγνωρισμένη μάλιστα προϋπηρεσία, για να έχει τα ευεργετήματα του νόμου, τη βαθμολογική εξέλιξη και επιπλέον μοριοδότηση σε διαδικασία κρίσεων και συγκριτικής αξιολόγησης;
Υπάρχει νόμιμη αιτιολόγηση, γιατί πώς γίνεται στον ίδιο υπηρεσιακό φάκελο να υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετα και αντιφατικά δημόσια έγγραφα και να είναι όλα νόμιμα;
Από τη μια νόμιμα δικαιολογητικά πρόσληψης λόγω ανεργίας, και από την άλλη νόμιμη απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για το ίδιο χρονικό διάστημα!
Ή στον υπηρεσιακό φάκελο γίνεται “αόρατο” όποιο έγγραφο δε μας συμφέρει κάθε φορά;

Απόδειξη της ψευδούς Δήλωσης Ανεργίας;

Άραγε ακόμα και η κίνηση της κατάθεσης της αίτησης στην υπηρεσία της για αναγνώριση της προϋπηρεσίας της με τα συνημμένα δικαιολογητικά δεν αποτελεί μια απτή επίσημη ομολογία και παραδοχή της δόλιας ψευδούς Δήλωσης Ανεργίας για την πρόσληψής της;
Όλα δικά της:
- Άνεργη για να επιλεγεί και να προσληφθεί σε Δήμο και να επιδοτηθεί για 12μηνο από τον ΟΑΕΔ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στερώντας τη θέση από έναν πραγματικά άνεργο!
- Εργαζόμενη ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό διάστημα, με αναγνώριση του χρόνου εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για βαθμολογική εξέλιξη και επιπλέον μοριοδότηση, προκειμένου αθέμιτα να προσπεράσει τους συναδέλφους της, σε διαδικασία κρίσεων και συγκριτικής αξιολόγησης!
* Τι λέει άραγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχο για όλα αυτά;
* Τι λέει ο πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου;
* Τι λένε τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου; Εξαπατήθηκαν ή μερολήπτησαν, κατά παράβαση του καθήκοντός τους, στη λήψη της απόφασής τους;

Αρμόζει τέτοιο ήθος σε δημοτικό υπάλληλο;

* Αρχικά έκανε μια ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση Ανεργίας προκειμένου να προσληφθεί. Δεν αρκείται όμως στον διορισμό της.
* Προσφεύγει στο ΙΚΑ κάνοντας καταγγελία για να αναγνωρίσει την εργασιακή σχέση που είχε με τον εργοδότη της, ως σχέση εξαρτημένης εργασίας, από σύμβαση έργου που δήλωνε ο εργοδότης της ότι έχει μαζί της. Αναγνωρίζει δικαστικά ως εξαρτημένη την εργασία της από 1/1/1998 έως και 1/7/1998, αδιαφορώντας για τις συνέπειες αυτής της πράξης της ως προς τη Δήλωση Ανεργίας που είχε κάνει!
Δεν είχε κανένα ενδοιασμό να καταγγείλει, ένα μήνα μετά την αποχώρησή της από την εργασία της, τη συμφωνία που είχε κάνει με τον εργοδότη της, που τήρησε ένα εξάμηνο που διαρκούσε η συνεργασία μαζί του. Όταν δεν είχε πια ανάγκη τον εργοδότη της, αφού είχε εγκαταλείψει την εργασία της και είχε προσληφθεί στον Δήμο, κατήγγειλε τη συμφωνία που είχαν, διεκδικώντας την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας (!), νομιμότητα κατά το δοκούν δηλαδή, προκειμένου να βγει κερδισμένη με την αναγνώριση ενός εξάμηνου συντάξιμου χρόνου.
Δεν αρκείται όμως ούτε μόνο στην αναγνώριση των ενσήμων της.
* Δεν πτοείται από τη δημοσιότητα της παράνομης και παραβατικής συμπεριφοράς της το 2014, μετά την καταγγελία του εργοδότη της στον Δήμο για την αντίφαση ανάμεσα στην εργασιακή σχέση που της αναγνώρισαν τα δικαστήρια και τη δηλούμενη ανεργία της, αλλά ισχυριζόμενη ότι τίποτα δεν την αγγίζει, υποβάλει αίτηση αναγνώρισης της προϋπηρεσίας της, πριν ένα χρόνο, για να έχει ξανά επιπλέον πρόσθετα ευεργετήματα με μη νόμιμο τρόπο.
Εξαπατώντας τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποκρύπτοντας τη διαδικασία πρόσληψής της ως άνεργη, την ίδια χρονική περίοδο, δεν έχει κανένα ενδοιασμό αν παράνομα θα αποκτήσει ένα αθέμιτο προβάδισμα έναντι των συναδέλφων της, συνυποψηφίων της σε μελλοντική διαδικασία αξιολόγησης και κρίσεων για θέσεις ευθύνης, αρκεί που θα είναι εκείνη κερδισμένη!
* Δεν ανησυχεί καν αν εκληφθεί η αίτηση αναγνώρισης της προϋπηρεσίας της με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ότι αποτελεί μια επίσημη ομολογία και παραδοχή της ψευδούς Δήλωσης Ανεργίας για την πρόσληψής της. Για ποιο λόγο;
Είχε λάβει διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις ότι δε θα εφαρμοστεί ο νόμος, που επιβάλλει την ανάκληση του διορισμού της;
Αποδέχτηκε την άποψη «Εγώ είμαι ο μοναδικός αρμόδιος για την ανάκληση του διορισμού και δεν κάνω τίποτε. Όσον αφορά τα ποινικά, ακόμα και όσα δεν έχουν παραγραφεί, μέχρι να υπάρξει τελεσιδικία... θα περάσουν πολλά χρόνια, εμείς θα είμαστε εδώ και μην ανησυχείς...»;
* Αδιαφορεί για τις χλευαστικές κρίσεις και τα σχόλια που γίνονται ανάμεσα στους συναδέλφους της, στην υπηρεσία που υπηρετεί.
«Αφορούν άλλους όσα γράφονται...», λέει σε ορισμένους, ενώ σε άλλους αναφέρει ότι «περιμένει υπομονετικά στη γωνία... για μηνύσεις και αγωγές, εφόσον την κατονομάσουν προσωπικά...».
«Θα βγάλω έτσι και μερικά από τα προεκλογικά έξοδα»!
Της αρκεί που έχει την “ασυλία και προστασία” της εφήμερης Διοίκησης, να εκμαιεύει τη σιωπή της και τις ωφέλιμες για εκείνη, αν και μη νόμιμες, αποφάσεις και κρίσεις της...
Αυτό το ήθος επιβραβεύει ο κ. αντιδήμαρχος και ο κ. δήμαρχος του Δήμου που υπηρετεί, με τη σιωπή και τη συγκάλυψη της μη ανάκλησης του διορισμού της;
Γι’ αυτή τη Διοίκηση ζητούν επιβράβευση με την ψήφο των δημοτών;

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια