Ηράκλειο

Τεχνητή πλαζ στον κόλπο Δερματά: Ένα μνημείο πλήρους αποτυχίας

Τερτίπια, αναποτελεσματικότητα και παραπληροφόρηση - Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα "Ν.Κ."

Είναι γνωστό σε όλους ότι η δημοτική Αρχή με επεμβάσεις που επιχείρησε στον κόλπο Δερματά για την κατασκευή τεχνητής πλαζ απέτυχε, διότι λόγω παρανομιών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σταμάτησε το έργο.

Επειδή όμως στη συνέχεια η Λότζια με ανακοίνωσή της παραπληροφορεί τους δημότες μη αποκαλύπτοντας ολόκληρη την αλήθεια, σας αποκαλύπτουμε τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με την 292/2016 απόφαση, την οποία παραθέτουμε, ενέκρινε ένα έργο προϋπολογισμού 233.382,58 ευρώ (με ΦΠΑ και απρόβλεπτα), για την “Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά”.

Η “Ν.Κ.” αποκαλύπτει σήμερα με έγγραφα πώς η προστασία του επιχώματος στον κόλπο... μετατράπηκε σε δημιουργία τεχνητής πλαζ με “αλλοίωση” του αιγιαλού στον Δερματά

 

Η αιτιολογία για την άμεση εκτέλεση του έργου, όπως περιλαμβάνεται στην απόφαση, είναι η ακόλουθη: «Η συνοχή του μετώπου του επιχώματος έχει διαρραγεί και ο κίνδυνος εκτεταμένων ζημιών είναι ορατός. Η άμεση τεχνική επέμβαση είναι απαραίτητη και το αντικείμενο αυτής της μελέτης αναγκαίο για την προστασία των πολιτών που διέρχονται από τον χώρο αυτόν στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται εντός του κόλπου Δερματά».

Για την εκτέλεση του έργου ο Δήμος ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την εξαίρεση από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εξαίρεση δόθηκε την 25η/4/2016 με απόφαση της Αποκεντρωμένης (ΑΔΑ: ΨΤ1ΣΟΡ1Θ-Π26) και με θέμα «Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου “Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά”». Η απόφαση αυτή, την οποία επίσης παραθέτουμε, είχε εξάμηνη ισχύ.

Από τότε και μετά, και επειδή δεν μπορούσε ο Δήμος να... τελειώσει έγκαιρα το έργο, πήρε πέντε διαδοχικές εξάμηνες παρατάσεις, με αντίστοιχες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Οι παρατάσεις

Οι αποφάσεις παράτασης που δημοσιεύθηκαν στη “Διαύγεια” είναι οι ακόλουθες:

* Αρχική απόφαση (Μέχρι 9/9/2016)

* Πρώτη παράταση ΑΔΑ: 69ΙΧΟΡ1Θ-ΠΧΧ (Μέχρι 9/3/2017)

* Δεύτερη παράταση ΑΔΑ: ΨΔΗΦΟΡ1Θ-3ΤΚ (Μέχρι 9/9/2017)

* Τρίτη παράταση ΑΔΑ: ΩΓΥΩΟΡ1Θ-3ΒΣ (Μέχρι 11/12/2017)

* Τέταρτη παράταση ΑΔΑ: Ω7ΤΝΟΡ1Θ-1ΣΙ (Μέχρι 11/6/2018)

* Πέμπτη παράταση ΑΔΑ: 7ΤΧΓΟΡ1Θ-8ΗΡ (Μέχρι 11/12/2018)

Μετά και τη λήξη της πέμπτης παράτασης και επειδή το έργο ακόμη δεν είχε τελειώσει, ο Δήμος, σαν να μη συνέβαινε τίποτε, ζήτησε και... έκτη παράταση (!).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όμως, του απέρριψε το αίτημα και παράλληλα του επισήμανε ότι «η αιτούμενη περαιτέρω παράταση ισχύος της απόφασής μας περί εξαίρεσης του έργου “Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά” από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ως έργο επείγοντος χαρακτήρα (απόφαση Δ/νσης ΠΕΧΩΣ/ΑΔΚ αρ. πρωτ. 1563/25.4.2016, ΑΔΑ: ΨΤ1ΣΟΡ1Θ-Π26), δε δύναται να σας χορηγηθεί, δεδομένου ότι έχει παρέλθει πλέον, από την έναρξη ισχύος της ως άνω απόφασης, το ανώτατο χρονικό όριο των δύο ετών που τίθεται από τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύουν. Ως εκ τούτου, παρέλκει η εξέταση του αιτήματός σας περί παράτασης της έγκρισης του τροποποιημένου τεχνικού φακέλου τού εν λόγω έργου, δεδομένου ότι αυτή συναρτάται άμεσα με την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία, όπως προεκτέθηκε, δε δύναται να σας χορηγηθεί».

Έτσι λοιπόν ο Δήμος... “έφαγε πόρτα”, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με προφανώς δική του ευθύνη.

 

Ερωτήματα

Έχουμε λοιπόν μερικά ερωτήματα:

  1. Τι σχέση έχει η «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά», που ήδη κατασκευάστηκε, ως επείγον έργο, με το έργο της κατασκευής τεχνητής πλαζ στο Δερματά, το οποίο δημοπρατήθηκε στη συνέχεια (β’ φάση μάς το είπαν) και “κόλλησε” στο προηγούμενο;
  2. Μήπως η β’ φάση (η οποία διαφημίστηκε υπερβολικά) από τη δημοτική Αρχή δεν αφορά σε ένα έργο επείγουσας αποκατάστασης της διάβρωσης που σωστά έγινε, αλλά σε ένα άλλο έργο “καλλωπισμού” που κάποιοι το εξήγγειλαν ως εμβληματικό και το “κόλλησαν” στο προηγούμενο; Τι τερτίπια είναι αυτά;
  3. Δε γνώριζαν στον Δήμο ότι η διετής εξαίρεση από τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο της αποκατάστασης της διάβρωσης του πρανούς θα τελείωναν κάποτε, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους αν δεν προλάβαιναν τις ημερομηνίες;
  4. Γιατί δεν μπόρεσε έστω να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στη διετία το έργο της κατασκευής της τεχνητής πλαζ, η σύμβαση του οποίου υπογράφτηκε την 27η/8/2018;
  5. Γιατί στη σύμβαση για το έργο της τεχνητής πλαζ οι αρμόδιοι έβαλαν χρονικό όριο τούς 10 μήνες προθεσμία που έφτανε στην 27η/7/2019 και ξεπερνούσε κατά πολύ τη διάρκεια της διετούς εξαίρεσης που είχε δώσει η Αποκεντρωμένη; Από άγνοια;

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ποιος θα πληρώσει τα “σπασμένα”

Υπάρχουν όμως και άλλα ερωτήματα ακόμη πιο ουσιαστικά:

  1. Τι θα γίνει τώρα με την εργολαβία που σταμάτησε; Θα διαλυθεί όπως όλα δείχνουν με υπαιτιότητα του Δήμου και θα πληρώσει ο Δήμος στον εργολάβο αποζημιώσεις;
  2. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή; Θα ζητηθούν ευθύνες για την κατασπατάληση πόρων του Δήμου;
  3. Θα μπορέσει ο Δήμος να ξεκινήσει τη διαδικασία λήψης νέων περιβαλλοντικών όρων, όταν στην περιοχή είναι χωροθετημένος τουριστικός λιμένας, όπως το υπουργείο Ναυτιλίας δηλώνει;
  4. Τι θα κάνει η Κτηματική Υπηρεσία η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την «αλλοίωση» του αιγιαλού; Μία «αλλοίωση» που, πέρα από τις επώνυμες καταγγελίες πολιτών, κυρίως αφορά στο γεγονός ότι γίνεται από ένα Δήμο θεματοφύλακα κατά τα άλλα του φυσικού περιβάλλοντος.
  5. Τι θα κάνει το Λιμεναρχείο για τις εργασίες που έγιναν και εντέλει είναι παράνομες;

Στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να δοθούν αναλυτικές απαντήσεις και εξηγήσεις, για να υπάρξουν και βέβαια συμπεράσματα.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια