Ηράκλειο

74.387 ευρώ για τον βιολογικό καθαρισμό στο Ασήμι

Μεγάλο έργο συντήρησης των εγκαταστάσεων

Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον βιολογικό καθαρισμό για το έργο «Υπηρεσία συντήρησης - λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Ασηµίου ∆ήµου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 74.387 ευρώ.

Η προσφορά της εταιρείας, κατά τον συνοπτικό διαγωνισμό, διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τη χρηματοδότηση του έργου εξασφάλισε η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας από τα κονδύλια του φακέλου «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες» της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου συμπληρώνεται από ένα δεύτερο έργο που αφορά τη «Σύνταξη τεχνικών μελετών για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 15.686 ευρώ, το οποίο ήδη έχει ανατεθεί.

Σχόλια