Ηράκλειο

Καθυστερήσεις στις... καθυστερήσεις για τις πολύπαθες ράμπες στο Κοκκίνη Χάνι!

Ακόμη πιο πίσω μένουν οι πολύπαθες ράμπες

Το έργο, που έχει δοκιμάσει τις αντοχές των πολιτών αλλά και τη λογική, μιας και δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό ή μεγάλο από πλευράς αντικειμένου για να δικαιολογείται τέτοια καθυστέρηση, δεν τελείωσε ούτε στην εκπνοή του Φεβρουαρίου.

Ίσα-ίσα δόθηκε νέα παράταση προς τον ανάδοχο εργολάβο από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για τις 31 Μαρτίου (και αυτή πάντως χωρίς αναθεώρηση, όπως είχε συμβεί και με την προηγούμενη παράταση, που είχε δοθεί για τις 28 Φεβρουαρίου). Πλέον μένει να δούμε αν αυτή η 3η κατά σειρά παράταση θα είναι και η τελευταία! Κι αν στο τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο και θα ανοίξει και η νότια ράμπα για τους οδηγούς με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Γούβες...

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του ΟΑΚ Α.Ε., ο ανάδοχος ζήτησε η νέα παράταση να είναι δίμηνης διάρκειας, μέχρι δηλαδή τις 30 Απριλίου. Ο ΟΑΚ, ωστόσο, απέρριψε τον χρονικό αυτό ορίζοντα και ενέκρινε παράταση ενός μήνα, μέχρι δηλαδή τις 31 Μαρτίου.

«Για το συμφέρον του έργου, εγκρίνεται η χορήγηση συνολικής παράτασης “χωρίς αναθεώρηση” της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ” μέχρι τις 31/03/2019, σύμφωνα με την παρ. 8β του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, των παρακάτω υπολειπομένων εργασιών: α) Όλες οι εργασίες της νότιας ράμπας πλην των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία 18/02/2019, και β) φρεζάρισμα και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα και πεζοδρομίων σε τμήμα του βόρειου παράπλευρου δρόμου, μήκους περίπου 60 μ., η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε νέα παράταση (χωρίς αναθεώρηση εργασιών) προς τον ανάδοχο του έργου, με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Μαρτίου.

Αν, κατ' ευχήν, παραδοθεί το έργο του ημικόμβου του ΒΟΑΚ στου Κοκκίνη Χάνι στις 31 Μαρτίου, θα έχει “γράψει” μια υπέρβαση χρονοδιαγραμμάτων κατά περίπου 7 μήνες!

Θυμίζουμε ότι το έργο των ραμπών, ή όπως είναι ο επίσημος τίτλος του “Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ”, θα έπρεπε βάσει συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων να είχε τελειώσει εντός 9μήνου, από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 11 Σεπτεμβρίου 2018. Η πρώτη παράταση δόθηκε με ορίζοντα τις 20 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη παράταση είχε ορίζοντα την 28η Φεβρουαρίου.

Διαπιστώνοντας, ωστόσο, ότι οι εργασίες απέχουν ακόμα πολύ από την ολοκλήρωσή τους, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έδωσε νέα, 3η κατά σειρά παράταση για τις 31 Μαρτίου.

“Καρφώνει” τον ανάδοχο ο ΟΑΚ!

 Στη σχετική απόφαση της παράτασης πάντως, και μέσα από το ιστορικό της εξέλιξης των εργασιών, των διαδικαστικών και των κινήσεων εκ μέρους του εργολάβου, η πλευρά του ΟΑΚ Α.Ε. “καρφώνει” ανοιχτά τον ανάδοχο για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και χρονοτριβή:

«- Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες 07/01/2019.

- Ο ανάδοχος καθυστέρησε α) την έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και β) την έναρξη των εργασιών μετά την έγκριση αυτής, από υπαιτιότητά του.

- Ακόμα και μετά την καθυστερημένη έναρξη των εργασιών από τον ανάδοχο στις 07/01/2019, οι εργασίες δεν εκτελούνται συντονισμένα και εντατικά, αλλά με αργό ρυθμό.

- Έχει διαπιστωθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά χρονικά διαστήματα ότι οι βροχοπτώσεις που επικρατούν από την έναρξη των εργασιών δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Δε δύναται να επαληθευτούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα βροχομετρικά στοιχεία που υπέβαλε ο ανάδοχος με την υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. 1141/31-01-2019 αίτησή του, ενώ δεν προσκόμισε και δεν τηρεί το ημερολόγιο του έργου, αν και του έχει ζητηθεί προφορικά και εγγράφως.

- Ο ανάδοχος τεκμαίρεται πλέον ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τις 28/02/2019.

- Μέχρι τις 18/02/2019 ο ανάδοχος έχει εκτελέσει περίπου το 90% των χωματουργικών εργασιών και εργασίες οδοστρωσίας της νότιας ράμπας, ενώ υπολείπονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των τεχνικών έργων (τάφρος απορροής, φρεάτια), μέρος της οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης-ασφάλισης και Η/Φ.

- Βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ο ανάδοχος έπρεπε να είχε ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις εργασίες και το έργο να βρίσκεται σε διαδικασία παράδοσης σε χρήση.

- Ο υπολειπόμενες εργασίες του έργου, που είναι: α) όλες οι εργασίες της νότιας ράμπας πλην των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα (18/2/19), και συμπληρωματικά β) φρεζάρισμα και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα και πεζοδρομίων σε τμήμα του βόρειου παράπλευρου δρόμου, μήκους περίπου 60 μ., θα πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να παραδοθεί το έργο αυτοτελές, λειτουργικό και ασφαλές.

- Το χρονικό διάστημα που ζητά ο ανάδοχος (30/04/2019) για τις υπολειπόμενες εργασίες της νότιας ράμπας και της βόρειας ράμπας κρίνεται υπερβολικό, δεδομένου ότι το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα στις 11/09/2018.

- Ζητήθηκε από τον ανάδοχο να υποβάλει σχέδιο χρονοδιαγράμματος, που να συνοδεύει το εν λόγω αίτημα παράτασής του, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί».

 

Σχόλια