Ηράκλειο

ΔΕΥΑΗ: Ειδικό τιμολόγιο σε 1.000 δημότες Ηρακλείου

Παρατάθηκε και για το 2019 η ευνοϊκή ρύθμιση για μέχρι 1.000 άπορους δημότες

Στη ΔΕΥΑΗ καλούνται να σπεύσουν άμεσα οι δημότες Ηρακλείου που είχαν ενταχθεί πέρυσι στο καθεστώς του ειδικού τιμολογίου ύδρευσης για μέχρι 1.000 άπορους πολίτες.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 8 Μαρτίου έληξε η προθεσμία επανυποβολής-επικαιροποίησης των δικαιολογητικών ένταξης στο μέτρο. Ωστόσο, όσοι ενδιαφερόμενοι δημότες δεν κατέθεσαν αιτήσεις τα δύο προηγούμενα χρόνια αλλά θέλουν να ενταχθούν τώρα στην ευνοϊκή ρύθμιση και θεωρούν ότι πληρούν τα σχετικά κοινωνικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, έχουν την ευχέρεια να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΔΕΥΑΗ μέχρι και τις 5 Απριλίου.

Αυτές είναι οι σχετικές προθεσμίες που ορίζονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια” και προβλέπει την παράταση της ισχύος του ειδικού τιμολογίου για άπορους δημότες και για το 2019.

Ως γνωστόν, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου έλαβε τη με αριθ. 343/2016 σχετική απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 2/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και υπαγορεύει τη θέσπιση ειδικού τιμολογίου σε μέχρι 1.000 καταναλωτές που βρίσκονται σε ένδεια. Χρήση τού ως άνω ευνοϊκού τιμολογίου έκαναν, για το έτος 2017, 242 συμπολίτες μας και για το έτος 2018, την περυσινή χρονιά, 279 δημότες.

Η ΔΕΥΑΗ με τη με αρ. 471/2017 απόφασή της ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης του μέτρου θέσπισης ειδικού τιμολογίου σε μέχρι 1.000 δημότες Ηρακλείου, που δεν έχουν τη δυνατότητα πληρωμής των υπηρεσιών ύδρευσης, και για το έτος 2019, δηλαδή για φέτος.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν από την επομένη της λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιτροπή παρακολούθησης

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «για την απρόσκοπτη διαδικασία υλοποίησης της απόφασης που αφορά στην παράταση του μέτρου τής σχεδόν δωρεάν ύδρευσης για μέχρι 1.000 άπορους δημότες, προτείνεται περαιτέρω η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησής της, η οποία θα αποτελείται από:

- Τον αντιδήμαρχο Οικονομικών ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

- Την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

- Τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, με αναπληρωτή τον γενικό διευθυντή αυτής.

- Τον διευθυντή Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ, με αναπληρώτρια την προϊσταμένη Λογιστηρίου της ΔΕΥΑΗ.

- Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από τις παρατάξεις “Ανοιχτοί Ορίζοντες”, “Ενεργοί Πολίτες”, “Λαϊκή Συσπείρωση” και τον επικεφαλής της παράταξης “Άμεση Δημοκρατία” κ. Λεωνίδα Ζαμπετάκη.

Η επιτροπή θα αρχίσει τη λειτουργία της αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καταρτίσει τον κατάλογο των δικαιούχων και θα επιλαμβάνεται οποιουδήποτε σχετικού θέματος σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ. Σε περίπτωση διαφωνίας θα υπερισχύει η άποψη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ. Η επιτροπή θα προβεί στην επιλογή μέχρι 1.000 ωφελουμένων και προς τούτο θα λάβει υπόψη τον κατάλογο που τηρείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο».

 

Τα κοινωνικά κριτήρια και οι δικαιούχοι

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, «ενδεικτικά κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ένταξής τους στη ρύθμιση είναι τα εξής:

- Να είναι άποροι, να αδυνατούν δηλαδή να παράσχουν στην οικογένειά τους τα απαραίτητα για στοιχειώδη διαβίωση.

- Να είναι δημότες Ηρακλείου.

- Το υδρόμετρο της κατοικίας τους να ανήκει στον ίδιο τον δικαιούχο ή σε μέλος της οικογένειάς του που συγκατοικεί, συγγενή μέχρι α’ βαθμού.

- Η επεξεργασία των κριτηρίων και η σύνταξη του τελικού καταλόγου θα περαιωθεί από την επιτροπή εντός μηνός από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων (5/4/2019).

- Εφόσον υπάρχει τυπική παράλειψη σε κρίσιμο δικαιολογητικό, θα καλείται για διευκρινίσεις ο αιτών».

Σχόλια