Ηράκλειο

Φιάσκο η συγχώνευση ΔΕΠΤΑΗ - ΔΕΠΑΝΑΛ

Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί “μπάζει” νομικά από παντού

Άλλο ένα μεγάλο φιάσκο για την απερχόμενη δημοτική Αρχή Ηρακλείου φαίνεται ότι είναι η υπόθεση συγχώνευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ και της ΔΕΠΤΑΗ, αφού μόλις στις 27 Φεβρουαρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώνει τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις αρχές Ιανουαρίου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου “μπάζει” νομικά σε δύο επίπεδα: α) Ως προς το περιεχόμενο, αφού η Αποκεντρωμένη καταλήγει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι ομοειδείς και συνεπώς δεν μπορούν να συγχωνευτούν και β) χρειαζόταν για τη λήψη της απόφασης απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή οι μισοί των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων, ήτοι 25/49, ενώ η απόφαση ελήφθη επί των παρόντων, δηλαδή με 21 θετικές ψήφους.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αριθμό πρωτοκόλλου 1118/27-02-2019 αναφέρει: «Ακυρώνουμε την αρ. 5/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΨΔΩ0Ο-4ΗΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, αναφορικά με την απορρόφηση της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., καθώς η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010, οι οποίες ορίζουν: “1. Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο Δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία Ανώνυμες Εταιρίες της ίδιας κατηγορίας, που το σύνολο των μετοχών ανήκει στον νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νομικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία Ανώνυμη Εταιρεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει σχετική απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του...”.

Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση συγχωνεύονται εταιρείες διαφορετικών κατηγοριών, δεδομένου ότι η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ είναι πολυμετοχική εταιρεία ΟΤΑ, υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006, ενώ η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ ως μονομετοχική υπάγεται στις διατάξεις του 266 του ίδιου νόμου. Επίσης, η ως άνω απόφαση δε λήφθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον σε σύνολο σαράντα εννέα (49) μελών συγκέντρωσε είκοσι μία (21) θετικές ψήφους».

Η θυελλώδης συνεδρίαση

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, όπου είχε προκληθεί μεγάλη ένταση, τα στελέχη της αντιπολίτευσης είχαν επισημάνει και το μεν και το δε νομικό πρόβλημα, για το οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε ακυρωτική απόφαση. “Καταπέλτης” ήταν στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννης Κουράκης, ο οποίος χαρακτήρισε παντελώς άστοχη και περίεργη τη χρονική συγκυρία, ζητώντας να αποσυρθεί το θέμα.

Μάλιστα, στην ίδια συνεδρίαση είχε επισημανθεί από τον Ηλία Λυγερό ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί διαχειριστικός έλεγχος από κρατικό φορέα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι την εισήγηση έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Γιάννης Ξυλούρης, δεινός νομικός, λέγοντας ότι είναι επιχειρήσεις που «αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται κι έχουν τον ίδιο σκοπό», και είναι λογικό να συγχωνευτούν, δημιουργώντας μια νέα δυναμική επιχείρηση, η οποία θα εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ, Μηνάς Καπετανάκης, υπογράμμισε πως η συνένωση είναι επιτακτική και θα επιτρέψει τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου. Εντέλει αποδείχτηκε ότι όχι μόνο η απόφαση αλλά και η εισήγηση του προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ “έμπαζε” νομικά!

Προσφυγή από τους προέδρους

Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, υπήρξε άμεση αντίδραση από τους προέδρους τόσο της ΔΕΠΤΑΗ όσο και της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Συγκεκριμένα στην από κοινού ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρονται τα εξής:

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Εταιρειών ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., κ.κ. Μηνάς Καπετανάκης και Γιάννης Ξυλούρης, δηλώνουν ότι η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης, με την οποία ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου περί συγχωνεύσεως των δύο εταιρειών, είναι απόλυτα εσφαλμένη και θα προσβληθεί άμεσα αρμοδίως.

Σχόλια