Ηράκλειο

Έτσι θα χρησιμοποιείτε κοινόχρηστους χώρους στο Ηράκλειο

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου

Αίτηση στο Δήμο Ηρακλείου οφείλουν να υποβάλλουν όσοι δημότες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο στο Ηράκλειο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2019 και με τον τρόπο αυτό μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80.

Σύμφωνα με την 881/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου μπορεί να καταβάλλεται είτε μετρητοίς, είτε καταβάλλοντας το 30% του τέλους έως 31-3-2019 και το υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες δόσεις στις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και είναι 30/6, 30/9 και 28/12 του έτους 2019.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο Νο 8 του Δήμου καθώς και τηλέφωνα 2813-409138, 2813-409434.

Σχόλια