Ηράκλειο

Εκθέτει τον εργολάβο για τις ράμπες στο έργο του Κοκκίνη

Καταπέλτης κατά του αναδόχου ο ΟΑΚ για τις καθυστερήσεις και τα τεκταινόμενα στο έργο στου Κοκκίνη  

«Ο ανάδοχος, όταν εκτελούσε εργασίες, τις εκτελούσε με αργό και αποσπασματικό τρόπο, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, δεν εκτελούσε εργασίες».

Η άποψη-καταπέλτης αυτή κατά του εργολάβου παρατίθεται στη σχετική απόφαση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση που είχε υποβάλει ο ανάδοχος που έχει αναλάβει τις πολυσυζητημένες ράμπες στου Κοκκίνη Χάνι και ουσιαστικά βγαίνει στη σέντρα από τον ΟΑΚ για την καθυστέρηση που καταγράφεται στην εκτέλεση των εργασιών... Καθυστέρηση η οποία έχει προκαλέσει αναστάτωση και εκνευρισμό στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς πολίτες να κάνουν δηκτικά λόγο για τις ράμπες της... οργής!

Το έργο των ραμπών, ή όπως είναι ο επίσημος τίτλος του “Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ”, θα έπρεπε βάσει συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων να είχε τελειώσει εντός 9μήνου, δηλαδή στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Μέσα στο φθινόπωρο ο αναθέτων φορέας, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, αποφάσισε διαδοχικά δύο παρατάσεις, χωρίς όμως αναθεώρηση εργασιών. Η πρώτη παράταση δόθηκε με ορίζοντα τις 20 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη παράταση που “τρέχει” αυτή τη στιγμή έχει ορίζοντα την 28η Φεβρουαρίου.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να τελειώσει και η ταλαιπωρία για πολύ κόσμο που διαμένει, εργάζεται ή κινείται προς την ευρύτερη περιοχή Κοκκίνη Χάνι-Γούρνες-Γούβες κ.τ.λ., είναι σε εξέλιξη μια αντιπαράθεση μεταξύ ΟΑΚ και αναδόχου για την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Η σχετική αλληλογραφία και οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις του ΟΑΚ, που φέρνει στο “φως” σήμερα η “Ν.Κ.”, παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης βγάζει από τη μεριά του έκθετο τον ανάδοχο εργολάβο για τα τεκταινόμενα στο έργο... τόσο για τους ρυθμούς υλοποίησης όσο και για τη φόρμουλα υλοποίησης, και συγκεκριμένα για το ότι ο ανάδοχος επέλεξε να “σπάσει” την εργολαβία σε δύο κομμάτια, για τη βόρεια και νότια ράμπα αντίστοιχα.

Αναφέρεται, ειδικότερα, στην προ ημερών απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚ, με την οποία «απορρίφθηκε ένσταση του αναδόχου:

- Ο ανάδοχος υπέβαλε στην υπηρεσία μας στις 21/12/2017 μελέτη (εργοταξιακής) σήμανσης της βόρειας ράμπας του έργου.

- Στις 2/2/2018, ήτοι 15 μέρες μετά την έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης, καλούσαμε τον ανάδοχο με το με αρ. πρωτ. 197/2.2.2018 έγγραφό μας να ολοκληρώσει τις εργασίες της εργοταξιακής σήμανσης, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες εκτέλεσης της βόρειας ράμπας.

- Στις 13/2/2018, ήτοι σχεδόν ένα μήνα μετά την έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης, καλούσαμε και πάλι τον ανάδοχο με το με αρ. πρωτ. 286/13.2.2018 έγγραφό μας να ολοκληρώσει τις εργασίες της εργοταξιακής σήμανσης, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες εκτέλεσης της βόρειας ράμπας.

- Με το με αρ. πρωτ. 640/29.3.2018 έγγραφό μας, καλούσαμε τον ανάδοχο να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των εργασιών του βόρειου κλάδου.

- Με το με αρ. πρωτ. 1261/7.6.2018 έγγραφό μας, ενημερώναμε τον ανάδοχο για την ανάγκη τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των προθεσμιών του έργου, ενώ του επισημαίναμε ότι έχει εκτελέσει μόνο το 13% του έργου και το τελευταίο διάστημα δεν εκτελεί καμία εργασία στο έργο.

- Με το με αρ. πρωτ. 1368/19.6.2018 έγγραφό μας, ενημερώναμε τον ανάδοχο ότι, μετά από επιτόπια επίσκεψη, διαπιστώσαμε ότι δεν εκτελείται καμία εργασία στο έργο.

- Με το με αρ. πρωτ. 1390/21.6.2018 έγγραφό μας, ενημερώναμε τον ανάδοχο ξανά ότι δεν εκτελεί καμία εργασία στο έργο, παρά τις οχλήσεις μας για επίσπευση των εργασιών, καθώς και της μη τήρησης των ενδεικτικών και αποκλειστικών προθεσμιών του έργου.

- Μετά τις ανωτέρω διαπιστωμένες καθυστερήσεις, η υπηρεσία μας προέβη σε “ειδική πρόσκληση” και καλούσαμε τον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις εργασίες της βόρειας ράμπας μέχρι τις 25/7/2018.

- Τελικώς η βόρεια ράμπα του έργου παραδόθηκε στις 3/8/2018.

- Η υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 2045/26.9.2018 έγγραφό της, σχεδόν δύο μήνες μετά την παράδοση σε κυκλοφορία της βόρειας ράμπας που έγινε στις 3/8/2018, επισημαίνει και πάλι στον ανάδοχο ότι δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία στο έργο και δίνει ξανά εντολή για τη συνέχιση των εργασιών.

- Με το με αρ. πρωτ. 2484/27.11.2018 έγγραφό μας (σχεδόν 4μήνες μετά την παράδοση σε κυκλοφορία της βόρειας ράμπας και ο ανάδοχος δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία στο έργο) ζητάμε από τον ανάδοχο να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα κατασκευής έργου.

- Τελικώς ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες της νότιας ράμπας στις 7/1/2019».

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Αντικρούει τις αιτιάσεις του αναδόχου

 

Σε υπηρεσιακό και διοικητικό επίπεδο ο ΟΑΚ αντικρούει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις του αναδόχου για δυσχέρειες και καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν, όπως υποστηρίζει στην ένστασή του ο εργολάβος, χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Ειδικότερα, στην απόφαση που πήρε πριν από μερικές ημέρες το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, απορρίπτοντας ένσταση της αναδόχου εταιρείας, επισημαίνεται: «Επί των αναφερομένων στην ανωτέρω σχετική ένσταση της αναδόχου εταιρείας, οι απόψεις της υπηρεσίας μας είναι:

  1. Οι αναφορές του αναδόχου για τις δυσχέρειες του έργου στην κατασκευή, επικαλούμενος και τον ιδιαίτερο κυκλοφοριακό φόρτο του ΒΟΑΚ, δεν ευσταθούν, καθώς οι εργασίες είναι μικρής κλίμακας έργων οδοποιίας (χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών και σήμανσης), και σχεδόν στο σύνολό τους εκτελούνται εκτός του καταστρώματος του ΒΟΑΚ χωρίς καθόλου κυκλοφορία.
  2. Όλες οι αναφορές του αναδόχου ότι δεν οριζόταν ρητά στα τεύχη, αλλά ήταν από την αρχή φανερό ότι δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν ταυτόχρονα και οι δύο ράμπες και ότι δεν υπήρχε τεχνικά η δυνατότητα, είναι αβάσιμες, δεν ευσταθούν και είναι σε πλήρη αντίθεση τόσο με τα όσα ορίζονται στην ΕΣΥ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και στη σύμβαση του έργου, όσο και στα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη συνημμένη τεχνική έκθεση αυτού, που ο ανάδοχος συνέταξε και υπέβαλε κατά την έναρξη του έργου.
  3. Οι αναφορές του αναδόχου ότι η δυνατότητα χωριστής εκτέλεσης του έργου προκύπτει και από την ΕΣΥ, η οποία έχει χωριστή ενδεικτική ημερομηνία βόρειας και νότιας ράμπας, αφορά τη σειρά προτεραιότητας τμηματικής παράδοσης του έργου και μόνο.
  4. Η αναφορά ότι η υπηρεσία μας έθεσε πρώτη φορά ζήτημα σχεδίου εργοταξιακής σήμανσης αναφορικά με τη νότια ράμπα στις 26/9/2018 (αρ. πρωτ. 2045/26.9.2018) είναι αβάσιμη, ανακριβής, καθώς αφενός μεν ρητά ζητούσαμε από τον ανάδοχο την 1η/8/2018 (αρ. πρωτ. 1698/1.8.2018 έγγραφό μας) την υποβολή της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης της νότιας ράμπας, αφετέρου, δε, με άλλα προγενέστερα έγγραφά μας ζητούσαμε την τήρηση των προβλεπομένων στις ενδεικτικές προθεσμίες (1η ενδεικτική) μέσα στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι ο ανάδοχος θα εκπονήσει και υποβάλει όλες τις μελέτες εξασφάλισης-εκτροπών κυκλοφορίας εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
  5. Οι αναφορές περί καθυστέρησης εργασιών της βόρειας ράμπας λόγω αγωγού ομβρίων από τον Δήμο Χερσονήσου αφορά αντικειμενική καθυστέρηση ολίγων ημερών για την εκτέλεση μέρους των εργασιών της βόρειας ράμπας, όπου ο ανάδοχος είχε τη δυνατότητα το διάστημα αυτό να εκτελέσει εργασίες σε άλλα τμήματα του έργου.
  6. Η επίκληση του αναδόχου του εγγράφου του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο αφορά πρόταση του Δήμου για αναστολή των εργασιών στη νότια ράμπα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, δεν έχει καμία αξία, αφού τελικά ο ανάδοχος ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες στις 7/1/2019, ήτοι τρεις μήνες και πλέον μετά την πρόταση του Δήμου».

 

 

 

 

 

Σχόλια