Ηράκλειο

Αγανάκτηση για το Καπετανάκειο - Γιατί καθυστερεί το έργο;

Οι ΑΠΕ του έργου, οι αδιαφάνεια στις διαδικασίες και τα δημόσια έργα στο Ηράκλειο

Μέχρι και σε διοργάνωση πορείας έφτασαν οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών στο Καπετανάκειο, για να εκδηλώσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη μη τήρηση των δημοτικών υποσχέσεων σχετικά με το πέρας του έργου και για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί.

Ακραίο βέβαια μέσο αντίδρασης, αλλά και δείγμα της αγανάκτησης που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από τη διαχείριση του έργου εκ μέρους της δημοτικής Αρχής.

Από την άλλη, ο κ. αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, για να «ξεφύγει» από το πρόβλημα για το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αυτός και οι υπηρεσίες του, κατέθεσε μια «εξωφρενική» πρόταση: να μπουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε κάποιες αίθουσες, αλλά σε... συνθήκες εργοταξίου στον περιβάλλοντα χώρο, και αυτό... με την ευθύνη των γονέων!

Περιττό να θυμίσουμε τους νόμους που υπάρχουν για τους κανόνες ασφαλείας στα εργοτάξια, τις αποφάσεις για τη λήψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας και τις ευθύνες όσων εκτελούν τα έργα για την αποφυγή ατυχημάτων σε τρίτους. Την ευθύνη για όλα αυτά τα θεσμικά κείμενα ο κ. αντιδήμαρχος (με αβάσταχτη... αφέλεια) ζητά να την αναλάβουν οι... γονείς των μαθητών και να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο που θα λειτουργεί σε συνθήκες εργοταξίου! Τόση ανευθυνότητα από δημόσιο λειτουργό και τόση έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής ευαισθησίας δεν έχει καταγραφεί ποτέ!

Τα στοιχεία του έργου

Να δώσουμε κάποια γνωστά στοιχεία για το έργο:

Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε από τον Δήμο τον Φεβρουάριο του 2017. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»), Αριθμός ΣΑΕΠ-002/1 με Κ.Α. 2016ΕΠ00210027. Ο προϋπολογισμός του ήταν 3.568.780,49 ευρώ και η πρώτη μειοδοτική προσφορά ήταν με έκπτωση 65%!

Η σύμβαση ποσού 1.240.783,06 ευρώ υπογράφηκε στις 10/7/2017, με χρόνο κατασκευής δύο χρόνια, με στόχο από πλευράς Δήμου, όπως δήλωσε ο κ. Αναστασάκης, οι μαθητές να μπουν στο καινούργιο κτήριο από τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Η σχολική χρονιά 2018-2019 πέρασε και ελπίζουμε για την επόμενη...

Αδιαφάνεια στις διαδικασίες

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα προβλέπονται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, δηλαδή ο έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, ο ΕΣΠΕΛ (Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου) κ.λπ.

Στο έργο, και παρά τα όσα κατά καιρούς διαδραματίζονται, υπάρχει πλήρης απόκρυψη, μέχρι και «αδιαφάνειας», για τις ενέργειες της υπηρεσίας αλλά και του εργολάβου.

Ούτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουν κατατεθεί τα πλήρη στοιχεία της εργολαβίας και των εντωμεταξύ τριών ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών), για τους οποίους ζητήθηκε η έγκριση, κάτι που (μεταξύ μας) δεν είναι και η πρώτη φορά... Εξάλλου η πλειοψηφία κατά κανόνα ψηφίζει «με βάση την εισήγηση», χωρίς πολλά-πολλά! Το βλέπουμε στις ζωντανές μεταδόσεις στο YouTube.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Νοέμβριο 2018 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο 3ος κατά σειρά Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και σήμερα, δύο μήνες μετά, βρισκόμαστε πάλι σε... αδιέξοδο, με τον εργολάβο να μην εκτελεί εργασίες και τους πολίτες να κινητοποιούνται.

Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να «αποκωδικοποιήσουμε» κάποια πράγματα, με βάση τα «γνωστά» στοιχεία.

Οι καθυστερήσεις στα δημόσια έργα

Ο βασικός λόγος που κατά κανόνα αιτιολογεί τις καθυστερήσεις στα δημόσια έργα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Το έχουμε δει επανειλημμένως, από τις μικρές μέχρι και τις μεγάλες εργολαβίες. Για την έλλειψη χρηματοδότησης προφανώς δεν ευθύνεται ο εργολάβος, αλλά μόνον η υπηρεσία.

Ένας άλλος λόγος (δεύτερος) είναι η διόρθωση στα λεγόμενα «σφάλματα» της μελέτης. Τα σφάλματα αυτά μπορεί να είναι είτε πραγματικά (οπότε η ευθύνη αφορά στην υπηρεσία και σε αυτούς οι οποίοι ενέκριναν τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης), είτε «προκλητά», δηλαδή προκαλούνται από τον εργολάβο και τα αποδέχεται η υπηρεσία (οπότε η ευθύνη βαρύνει πρώτιστα την υπηρεσία και μετά τον εργολάβο).

Και στις δύο περιπτώσεις των «σφαλμάτων» της μελέτης, η κατά νόμο θεραπεία είναι η τροποποίηση της σύμβασης, η οποία γίνεται με τον λεγόμενο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών), που εγκρίνεται μαζί με την επιπλέον δαπάνη η οποία απαιτείται για τη θεραπεία των σφαλμάτων της μελέτης. Η επιπλέον δαπάνη είτε προέρχεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, είτε εγκρίνεται ως νέα συμπληρωματική δαπάνη.

Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, οι ΑΠΕ και οι δαπάνες εγκρίνονται και από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.

Καπετανάκειο

Στην περίπτωση του Καπετανάκειου, υπάρχουν όχι ένας αλλά τρεις ΑΠΕ, με αντίστοιχες συμπληρωματικές εγκρίσεις δαπανών (σε βάρος των απροβλέπτων). Αυτό σημαίνει ότι η αρχική συμβατική μελέτη έχει γίνει «φύλλο και φτερό» από τις τροποποιήσεις της και τη συμπλήρωσή της με νέες εργασίες, με την ανοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Το να έχει γίνει λοιπόν αυτό στον 1ο ΑΠΕ, είναι έστω κατανοητό. Το να συνεχίζεται «το βιολί» αυτό των τροποποιήσεων της μελέτης σε δεύτερο αλλά και στη συνέχεια σε τρίτο ΑΠΕ, σημαίνει ότι ο εργολάβος «αλωνίζει» στο έργο και η υπηρεσία έχει πέσει «νοκ-άουτ». Το να υπάρχουν τέλος εκκρεμότητες στο έργο και μετά τον 3ο ΑΠΕ, οι οποίες θα πρέπει να «τακτοποιηθούν» και με έναν τέταρτο ΑΠΕ, είναι τουλάχιστον σκάνδαλο...

Οι ΑΠΕ του έργου

Με την απόφαση 20/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, με τον οποίο τα απρόβλεπτα ήταν 128.248,32 ευρώ. Με την απόφαση 51/2018 του Δ.Σ. Ηρακλείου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου, με τον οποίο τα απρόβλεπτα μειώθηκαν στα 29.749,50 ευρώ. Με την απόφαση 1007/2018 του Δ.Σ. Ηρακλείου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου, με τον οποίο τα απρόβλεπτα μειώθηκαν στα 1.036,58 ευρώ. Δηλαδή, το έργο πλέον δε διαθέτει κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, διότι από τα 128.248,32, που ήταν αρχικά στη σύμβαση, απέμειναν 1.036,58 ευρώ!

Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός λόγος για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο και μακάρι να βγούμε... ψεύτες.

Ερωτήματα

Θέτουμε λοιπόν στη δημοτική Αρχή τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Υπάρχουν νέες οικονομικές απαιτήσεις του εργολάβου (για αποζημίωση ίσως και νέων εργασιών που... προέκυψαν)

  2. Ποιες είναι αυτές και πώς προέκυψαν

  3. Αυτές οι νέες οικονομικές απαιτήσεις έχουν την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής για να πληρωθούν από τη σύμβαση;

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια