Ηράκλειο

Διαμάχη 249.312 ευρώ για... τις παραλίες

Μέσω προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων θα επιχειρήσει τώρα ο Δήμος Χερσονήσου να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, για τα έσοδα που είχε εισπράξει το 2008 ο τότε Δήμος Μαλίων από την εκμετάλλευση των παραλιών της περιοχής.

Η Κτηματική Υπηρεσία έχει βεβαιώσει και ζητά από τον Δήμο Χερσονήσου να της επιστρέψει ποσό ύψους 249.312 ευρώ, υποστηρίζοντας από τη μεριά της πως ο πρώην καποδιστριακός δήμος Μαλίων είχε παράνομα εισπράξει έσοδα από τη χρήση των παραλιών των Μαλίων το 2008, για τον λόγο ότι τη χρονιά εκείνη είχε ανακληθεί στον πρώην δήμο το δικαίωμα της χρήσης αιγιαλού!

Απαντώντας στην κίνηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, ο Δήμος Χερσονήσου ξεκίνησε δικαστικό αγώνα, προσφεύγοντας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά της απόφασης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

Οι εξελίξεις δεν ήρθαν όμως όπως τις περίμεναν στον τουριστικό Δήμο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Χερσονήσου, δηλώνοντας αναρμόδιο για το θέμα στη βάση - σύμφωνα με την εκτίμηση του δικαστηρίου - ότι πρόκειται για θέμα ιδιωτικής διαφοράς, το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει και να εκδικάσει...

Η σχετική απόφαση ήρθε προ μερικών ημερών στα χέρια του Δήμου Χερσονήσου, που αποφάσισε να κινηθεί περαιτέρω σε δικαστικό επίπεδο, ώστε να ανατρέψει το σκηνικό.

Αποφάσισε λοιπόν να προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων κατά της απόφασης αυτής του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ταυτόχρονα με την έφεση, ο Δήμος Χερσονήσου αποφάσισε να υποβάλει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ώστε να μπλοκάρει, μέχρι τουλάχιστον την έκδοση της νέας απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων, την καταβολή του μεγάλου ποσού των 249.312 ευρώ που του ζητά και του έχει βεβαιώσει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.


Η απόφαση

«Τη 14η/12/2018 επιδόθηκε στον Δήμο Χερσονήσου και έλαβε αριθμ. πρωτ. 23.668/21.12.2018 η αριθμ. 2355/2017 οριστική απόφαση του Β’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας του δικάσαντος δικαστηρίου, η αριθμ. κατ. ΠΡ127/2011 προσφυγή του Δήμου Χερσονήσου κατά της αριθμ. 2310/7.9.2011 αποφάσεως της προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, με την οποία αποφασίστηκε η βεβαίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του Δήμου Χερσονήσου, ως καθολικού και ειδικού διαδόχου του πρώην δήμου Μαλίων (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 3852/2010), του ποσού των 249.312,46 ευρώ, με την αιτιολογία ότι αυτό αποτελεί το συνολικό ποσό που εισέπραξε ο καποδιστριακός δήμος Μαλίων από την εκμετάλλευση αιγιαλού κατά το έτος 2008, ενώ είχε ανακληθεί το παραχωρηθέν σε αυτόν δικαίωμα χρήσης αιγιαλού-παραλίας», αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης, και επισημαίνεται ακόμα: «Περαιτέρω, η άσκηση έφεσης κατά της ως άνω επιδοθείσης με αριθμ. 2355/2017 οριστικής απόφασης του Β’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου δε συνεπάγεται και την αναστολή εκτέλεσής της και, συνακόλουθα, μπορούν πλέον να ληφθούν, από την αρμόδια ΔΟΥ Ηρακλείου, μέτρα είσπραξης του καταλογισθέντος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του Δήμου Χερσονήσου ποσού των 249.312,46 ευρώ και των νομίμων προσαυξήσεών του.

Κατά συνέπεια και προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση της αριθμ. 2310/7.9.2011 απόφασης της προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου κατά το μέρος που συνεπάγεται: α) την κατάσχεση ή τη με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των μετρητών χρημάτων του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, β) τον συμψηφισμό, κατ’ άρθρο 83 ΚΕΔΕ, των ποσών των αντίστοιχων αποφάσεων της προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, με οποιασδήποτε φύσης έσοδα ή χρηματικά διαθέσιμα ή πόρους ή επιχορηγήσεις, τα οποία είναι καταβλητέα από το Ελληνικό Δημόσιο στον Δήμο Χερσονήσου και γ) τη μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στον Δήμο Χερσονήσου και στον δήμαρχό του, ως νόμιμο εκπρόσωπό του, είναι αναγκαίο να ασκηθεί και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων, κατά της αριθμ. 2355/2017 οριστικής απόφασης του Β’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης περί άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της αριθμ. 2355/2017 οριστικής απόφασης του Β’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας η αριθμ. κατ. ΠΡ127/2011 προσφυγή του Δήμου Χερσονήσου κατά της αριθμ. 2310/7.9.2011 απόφασης της προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια