Ηράκλειο

200.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Σχολείο Βιάννου

«Ζεστό» χρήμα ύψους 200.000 ευρώ

Η πρόταση του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βιάννου εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση του Πράσινου Ταμείου» και χρηματοδοτείται με το ποσό των 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση στο Δημοτικό Σχολείου Άνω Βιάννου θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

2) Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία, οροφή και στο δάπεδο.

3) Αντικατάσταση λαμπτήρων (Τεχνητός Φωτισμός) και διατάξεων αυτοματισμών

4) Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης / εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

 

Το ποσοτικό όφελος των προτεινόμενων παρεμβάσεων - τεχνολογιών είναι πολύ σημαντικό, εφόσον παρέχεται μεγάλο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.

Με την εφαρμογή όλων ταυτόχρονα των παρεμβάσεων στο κτίριο δηλαδή προσθήκη θερμομόνωσης στην τοιχοποιία, στην οροφή και στο δάπεδο σε συνδυασμό με ψυχρά υλικά στα δώματα, αλλαγή των εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάσταση των λαμπτήρων και διατάξεων αυτοματισμού.

Ο Δήμαρχος Βιάννου δήλωσε σχετικά: Υποβάλαμε τεκμηριωμένη πρόταση και διεκδικήσαμε μέσα από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου στο Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση την ενεργειακή αναβάθμιση του μεγαλύτερου Δημοτικού Σχολείου της Βιάννου.

Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βιάννου στο Δήμο Βιάννου και θα αποτελέσει ένα σημαντικό έργο για την περιοχή και την Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα.

Θα ενσωματώνει νέες πράσινες τεχνολογίες συμβάλλοντας και αυτό στις επιταγές της σύγχρονης εποχής του 20-20-20 μέχρι το 2020 (μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990, 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020 μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης). Με καθημερινή δουλειά ώριμες μελέτες και προσπάθεια κάθε μέρα προσθέτουμε νέα έργα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Οφείλω να ευχαριστήσω τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη για την στήριξη του αιτήματός μας στη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου και την συμπαράστασή του για την χρηματοδότηση του σημαντικού για τον τόπο μας έργου».

Σχόλια