Ηράκλειο

Στα δικαστήρια ο Δήμος Ηρακλείου εναντίον... ΔΕΠΤΑΗ

Για το πάρκινγκ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου γίνεται η πρωτοφανής δικαστική διαμάχη

Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει ιδιώτες να προσφεύγουν δικαστικά κατά Δήμων, όπως και το αντίστροφο, εδώ στην Κρήτη. Ποιος, αλήθεια, όμως θα περίμενε να δει έναν Δήμο να πηγαίνει στα δικαστήρια με Δημοτική Επιχείρησή του;

Κι όμως συνέβη και αυτό στην Κρήτη, με τον Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΕΠΤΑΗ να πηγαίνουν στα δικαστήρια, με φόντο το ενοίκιο που καταβάλλει η Δημοτική Επιχείρηση προς τον Δήμο για το 4ώροφο υπόγειο πάρκινγκ στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Η δικαστική διαμάχη ξέσπασε για το ποσό του ενοικίου του πάρκινγκ! Ο Δήμος Ηρακλείου «έσυρε» τη ΔΕΠΤΑΗ στα δικαστήρια για τα μισθώματα. Η ΔΕΠΤΑΗ απάντησε με ανταγωγή στην... αγωγή του Δήμου, εγείροντας από τη δική της πλευρά αξίωση μείωσης του συμφωνημένου μισθώματος, με το επιχείρημα ότι η πλευρά του Δήμου αθέτησε τη συμφωνία, αφού - όπως υποστήριξε - δέσμευσε τελικά τους μισούς χώρους του πάρκινγκ του Πολιτιστικού για δικές του ανάγκες.

Τελικά το δικαστήριο, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου, έκοψε το «καρπούζι» κάπου στη μέση!

Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικαίωσε εν μέρει τον Δήμο Ηρακλείου, υποχρεώνοντας τη ΔΕΠΤΑΗ να καταβάλει σημαντικό ποσό για τα μισθώματα. Δικαίωσε όμως εν μέρει και τη ΔΕΠΤΑΗ, αποφασίζοντας τη μείωση του ενοικίου που καταβάλλει η Δημοτική Επιχείρηση προς τον Δήμο για το πάρκινγκ στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Όλα αυτά όμως μοιάζουν λεπτομέρειες μπροστά στον βασικό καμβά, που δεν είναι άλλος από το παράδοξο γεγονός της εσωτερικής δικαστικής διαμάχης και τις σκωπτικές, αν μη τι άλλο, εντυπώσεις και αντιδράσεις που προκαλεί στον απλό πολίτη το ότι Δήμος και Δημοτική Επιχείρησή του «τραβιούνται» μέχρι τα δικαστήρια! Λες και είναι τόσο δύσκολο μια ενιαία δημοτική διοίκηση να βρει την άκρη εκ των έσω, χωρίς να χρειαστεί η δημοτική Αρχή να καταφύγει δικαστικά εναντίον της ηγεσίας μιας Δημοτικής Επιχείρησης την οποία η ίδια τοποθέτησε!

Εξόχως αποκαλυπτικά για το τι συνέβη είναι τα πρακτικά του θέματος που συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί λοιπόν συζητήθηκε, με αριθμό ημερήσιας διάταξης 24, το εξής θέμα: «Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 562/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου».

Με τη συγκεκριμένη απόφαση το Δικαστήριο αυτό συνεκδίκασε (μαζί με ανταγωγή της ΔΕΠΤΑΗ) αγωγή του Δήμου κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (∆ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ), με την οποία ο Δήμος ζητούσε καταβολή μισθωμάτων των μηνών από 7/12/2012 έως και Φεβρουαρίου 2018 και συνολικά 62 μήνες και 24 ημέρες x 5.000 ευρώ, όσο το συμφωνηθέν μίσθωμα, συνολικού ποσού 291.319,45 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 37.724,27 ευρώ, και συνολικά 347.789,82 ευρώ.

Το έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας: Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

Στο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που τέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, αναφέρεται:

«Ο Δήμος Ηρακλείου εκμίσθωσε στη ΔΕΠΤΑΗ, με απευθείας μίσθωση, υπόγειο σταθμό (τεσσάρων ορόφων) επί της λ. Πλαστήρα, στην περιοχή του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα Ηρακλείου, και σύμφωνα με τη 439/2005 οικοδομική άδεια, στον χώρο που ανεγείρεται το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων κατά τη μίσθωση και την οικοδομική άδεια αποτελείται από: α) Στάθμη + 41,50 (είσοδος σταθμού), β) Στάθμη + 41,50 (1ο υπόγειο), 2.483,71 τ.μ., γ) Στάθμη + 37,20 (2ο υπόγειο), 2.662,85 τ.μ., δ) Στάθμη + 35,70 (3ο υπόγειο), 2.617,76 τ.μ., ε) Στάθμη + 28,40 (4ο υπόγειο), 2.690,22 τ.μ., και συνολική επιφάνεια έκτασης 10.454,54 τ.μ., ενώ στη μισθώτρια, με το άνω συμφωνητικό, παραχωρήθηκε επίσης το δικαίωμα χρήσης των κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων Κ01, Κ02 και Κ20.

Στη συνέχεια ασκήθηκε από τη ΔΕΠΤΑΗ ανταγωγή, η οποία συνεκδικάστηκε με την ως άνω αγωγή μας, με την οποία ζητούσε από το Δικαστήριο τη μείωση του μισθώματος που είχε συμφωνηθεί, εξαιτίας αδυναμίας χρήσης του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, και συγκεκριμένα απέδειξε ότι ο Δήμος χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα τον 3ο και τον 4ο όροφο του υπόγειου σταθμού για την αποθήκευση υλικών και μηχανημάτων, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα υπήρξε δέσμευση 23 θέσεων στάθμευσης ανά όροφο, με συνέπεια την αδυναμία χρήσης περαιτέρω τμήματος του υπολοίπου, και ζητούσε την αντίστοιχη μείωση του μισθώματος σε 1.100 ευρώ μηνιαίως.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή μας και υποχρεώνει τη ΔΕΠΤΑΗ να καταβάλλει στον Δήμο το ποσό των 88.136,05 ευρώ, με το νόμιμο τόκο για κάθε μίσθωμα, από τη 2η μέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, και μειώνει το συμφωνηθέν μίσθωμα, δεχόμενο εν μέρει την ανταγωγή της ΔΕΠΤΑΗ, καθορίζοντας αυτό στο ποσό των 1.400 ευρώ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 23,6%, από την έναρξη της μισθώσεως, και επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της ΔΕΠΤΑΗ, ορίζοντάς τα στο ποσό των 300 ευρώ».

Τελικά, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να μην ασκήσει ένδικο μέσο κατά της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με τον Ηλία Λυγερό να δηλώνει ότι του προκαλεί εντύπωση η δικαστική διένεξη μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΔΕΠΤΑΗ.

Σχόλια