Ηράκλειο

Βολές και παραιτήσεις μηχανικών για το Πολιτιστικό κέντρο

Αιχμές του ΤΕΕ/ΤΑΚ και σκληρή επιστολή για το Πολιτιστικό κέντρο

Σκληρή επιστολή του Τμήματος Ανατολική Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου προς το Δήμαρχο Ηρακλείου για το Πολιτιστικό κέντρο. Στην επιστολή το Επιμελητήριο αναφέρεται με αγωνία στο μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο». Παράλληλα αφήνει αιχμές για την «αντιθεσμική και απαξιωτική συμπεριφορά των δημοτικών υπευθύνων που οδήγησαν σε παραιτήσεις μηχανικών».

Ακολουθεί η επιστολή:

«Κύριε Δήμαρχε,

Το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με το ιστορικό ίχνος να φτάνει μέχρι τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης (1975). Στο πρόσφατο παρελθόν, το τεχνικό μέρος του ΠΣΚΗ έχει έναρξη την με αριθμό 439/2005 οικοδομική άδεια. Ως κτιριακό έργο το ΠΣΚΗ αποτελείται από πέντε κτίρια σε ενιαίο λειτουργικά συγκρότημα. Ως δημόσιο έργο, δημοπρατήθηκε το 2005, και το 2006 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης το 2008.Το έργο, με βάση το σύστημα ‘μελέτη-κατασκευή’, περιλάμβανε την εκπόνηση πλήρων μελετών (εφαρμογής), την κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και την προμήθεια του εξοπλισμού για το σύνολο των κτιρίων, με ειδικούς χώρους συγκέντρωσης κοινού, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα συναυλιών, αμφιθέατρα, διάφορους χώρους εκδηλώσεων και εκθέσεων, χώρους γραφείων, χώρους εστίασης, καταστήματα, εργαστήρια και υπόγειους χώρους στάθμευσης. Τελικά, το ΠΣΚΗ παραδόθηκε για χρήση, ημιτελές το 2014, με γραφειοκρατικά και νομικά προβλήματα, διοικητικές εμπλοκές στην τεχνική και λοιπή διοίκηση του έργου και με πληθώρα δυσμενών ευρημάτων από τους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, και με τους σχετικούς ελέγχους να συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή της Α’ φάσης του ημιτελούς ΠΣΚΗ δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, παρά το τεχνικό παράδοξο να τελειώνει η Β’ φάση με ανέλεγκτη την Α’ φάση, και παρά την πάροδο του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος, με το τελευταίο να εγκυμονεί κινδύνους για αυτοδίκαια παραλαβή του έργου, χωρίς κανένα έλεγχο από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

 

Η παρούσα δημοτική αρχή ξεκινά με αρχική καθυστέρηση τη Β’ φάση του έργου με υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης τον Απρίλιο 2016 και προβλεπόμενο πέρας, για το σύνολο του ΠΣΚΗ, το Νοέμβριο 2018. Το συνολικό κόστος του έργου, με αρχικό προϋπολογισμό 23 Μ€, προβλέπεται να ξεπεράσει τα 50 Μ€. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία αποπεράτωσης είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το υπολειπόμενο κατασκευαστικό μέρος του ΠΣΚΗ και τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων που απομένουν να εγκριθούν.

 

Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ με το θεσμικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου που του έχει αναθέσει η Πολιτεία, παρακολουθούσε και παρακολουθεί στενά το ΠΣΚΗ, δεδομένου ότι αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη. Το ίδιο, στις αλλεπάλληλες ενασχολήσεις των Οργάνων του με το Πολιτιστικό, έκφραζε ισχυρές αιτιάσεις για τη νομιμότητα και την ποιότητα των διαδικασιών και των εργασιών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Ως αποτέλεσμα, ενεργώντας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την προφύλαξη του κύρους του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, απέσυρε από τα σχετικά γνωμοδοτικά όργανα του έργου τους εκπροσώπους του (από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, αρχικά, και στην συνέχεια από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ).

 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, το ΠΣΚΗ αποτελεί δημόσιο έργο και ως τέτοιο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να υπηρετεί και να εφαρμόζει την νομιμότητα, σύμφωνα με την οποία «τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος … και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού.» (άρθρο 1 παρ.2 του Ν.3669/2008). Επιπλέον, σημειώνεται ότι, στα θέματα ανάθεσης, εκτέλεσης, διοίκησης κλπ. του εν λόγω έργου, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία δημοσίων έργων, και εν προκειμένων ο Κώδικας Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008).Με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθιερώνονται (α) ενιαίοι κανόνες για την κατασκευή των δημοσίων έργων και (β) ο κοινωνικός έλεγχος με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια εκτέλεση των έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως κοινωνικός έλεγχος, για τους σκοπούς του νόμου, νοείται η θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες των εκπροσώπων των φορέων, των ΟΤΑ και άλλων κοινωνικών φορέων. (παρ.4 άρθρου 1 ΚΔΕ).

 Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο ως Κύριος του έργου συγκρότησε την Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του ΠΣΚΗ. Η ΕΠ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου.(άρθρο 43 ΚΔΕ).Στην εν λόγω Επιτροπή, που είναι διαπαραταξιακή , συμμετέχουν οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου με εκπροσώπους τους.

 

Ωστόσο, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24/9/2018), η δημοτική αρχή ακύρωσε και επιπλέον απαξίωσε πλήρως τον ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης, επειδή η ΕΠ με σχετική απόφασή της έκφρασε τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της για τον υπό έγκριση πίνακα νέων εργασιών του ΠΣΚΗ. Η αντιθεσμική, αντιδεοντολογική και απαξιωτική συμπεριφορά των δημοτικών υπευθύνων οδήγησε τους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΕ.ΤΑΚ, Χαρά Τριαματάκη, πρόεδρο της ΕΠ, Ζαχαρία Ασσαριωτάκη, μέλος και Κώστα Ξυλούρη, μέλος, να παραιτηθούν πάραυτα.

 Η Δ.Ε. του ΤΕΕ.ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 01-11-2018 αφού κάλεσε τη Διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ και όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ μηχανικούς μέλη της ΕΠ, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, όπου παρατέθηκαν όλες οι απόψεις, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή επισημαίνοντας ότι :

 Θεωρεί απόλυτα επιβεβλημένη και ορθή την παραίτησή τους, προκειμένου να προφυλαχθεί το κύρος τους ως μηχανικοί, αλλά προπαντός για να τηρηθεί η δεοντολογία που επιβάλλει στην δημοτική αρχή να λαμβάνει υπόψη τηςτη γνώμη των θεσμοθετημένων οργάνων όπως  η ΕΠ, σε κάθε περίπτωση δε να μην απαξιώνει το ρόλο τους.

Η σωστή λειτουργία οργάνων συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως η ΕΠ συμβάλλει στην καλή εκτέλεση και λειτουργία των έργων και άρα στο δημόσιο συμφέρον.

 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζει τη θέση του για το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο και να αποδοθεί στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης».

 

 

Σχόλια