Ηράκλειο

Εξετάσεις οδηγών για μεταφορά επικίνδυνων εμπορεύματων

Δείτε πού και πότε πραγματοποιούνται οι εξετάσεις

Εξετάσεις για την απόκτηση - ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων A.D.R. θα διενεργηθούν στο Ηράκλειο.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 09:00 στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι για να συμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 11/12/2018.

Σχόλια