Ηράκλειο

«Ζεστό» χρήμα 250.000 ευρώ σε Δήμο της Κρήτης για αποκατάσταση καταστροφών

250.000 ευρώ εγκρίθηκαν στο Δήμο Φαιστού για την αποκατάσταση καταστροφών

Το ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ δίνεται σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία και την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 1.630.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Συγκεκριμένα, για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις ποσού ύψους 470.000.

Δήμος/ΔΕΥΑ

Νομός

Ποσό

Επιδαύρου

Αργολίδας

200.000

Καμένων Βούρλων

Φθιώτιδας

200.000

Πηνειού

Ηλείας

70.000

Παράλληλα, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους παρακάτω δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 1.160.000 ευρώ, με χρέωση λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

Έτσι, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από τον παρακάτω πίνακα ο Δήμος Φαιστού στο νομό Ηρακλείου επιχορηγείται με το ποσό των 250.000 ευρώ για την αποκατάσταση των καταστροφών.

Δήμος

Νομός

Ποσό

Νέας Προποντίδας

Χαλκιδικής

320.000

Νότιας Κυνουρίας

Αρκαδίας

320.000

Φαιστού

Ηρακλείου

250.000

Χαλκιδέων

Ευβοίας

270.000

Σχόλια