Ηράκλειο

Η απάντηση της ΔΕΠΤΑΗ για το Πολιστικό Κέντρο

Ο Μηνάς Καπετανάκης απαντάει και “ακούσια” επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα της εφημερίδας “Νέα Κρήτη.”

Μια μακροσκελής απάντηση από τον πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ Μηνά Καπετανάκη, με αφορμή το δημοσίευμα  της εφημερίδας "Νέα Κρήτη"στις 18/09/2018 με τίτλο “Απέραντες σιωπές για το ΠΣΚΗ”.

Η απάντηση, λόγω του μακροσκελούς των αναφορών της και της πληθώρας της ύλης της εφημερίδας, δημοσιεύεται σήμερα αυτούσια.

Σνοδεύεται βέβαια με τις επισημάνσεις του συντάκτη μας, που είχε γράψει και το σχετικό ρεπορτάζ. Θεωρούμε ότι από την ανάγνωση των δύο κειμένων, σε συνέχεια όσων αρχικά αποκάλυψε για το θέμα η “Νέα Κρήτη”, τα συμπεράσματα των αναγνωστών μας προκύπτουν αβίαστα για την πραγματική κατάσταση στο θέμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Η απάντηση

Ολόκληρη η απαντητική επιστολή του προέδρου της ΔΕΠΤΑΗ, Μηνά Καπετανάκη, αναφορικά με το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας επισημαίνει τα εξής:
«Κύριε Σαχίνη,
Σχετικά με το άρθρο σας με τίτλο “Απέραντες σιωπές για το ΠΣΚΗ”, έχω να σας γνωρίσω τα παρακάτω:
1. Η αναφορά σας στη διαχείριση του έργου της Β’ φάσης του ΠΣΚΗ ως “μπάχαλο” είναι αυθαίρετη, αβάσιμη και παραπλανητική, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων στους αναγνώστες του άρθρου σας.
2. Η αναφορά σας ως “πανωπροίκι” σε μια δαπάνη, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, που αφορά επιπλέον εργασίες, και περίπου 100.000 ευρώ της οποίας αφορά την αύξηση κατά 1% του ΦΠΑ, γίνεται επίσης για τον ίδιο λόγο.
3. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που ευλόγως θέσατε, οι απαντήσεις είναι οι εξής:
3.1. Ναι, οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για το έργο.
3.2. Είναι λογικό σε ένα έργο της δαπάνης και της πολυπλοκότητας του ΠΣΚΗ να υπάρχουν εργασίες οι οποίες να μην έχουν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη του έργου, γι’ αυτό άλλωστε από τη νομοθεσία προβλέπεται και η δαπάνη των απροβλέπτων.
3.3. Φυσικά και γνωρίζουμε τη νομοθεσία για τη δαπάνη των απροβλέπτων - το ερώτημά σας είναι περιττό.
3.4. Στο ερώτημά σας αν αυτή η δαπάνη είναι τα “πανωπρούκια” του εργολάβου δε σας απαντώ και σας επιστρέφω πίσω την ερώτηση. Δείχνει μόνο λαϊκισμό και την ανάγκη σας να προκαλέσετε αρνητικές εντυπώσεις στους αναγνώστες σας.
3.5. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου την ίδια μέρα που κοινοποιήθηκε στο Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ. Το σχετικό άρθρο του Νόμου 3669/08 είναι το 43 και όχι το 44, το οποίο εκ παραδρομής αναφέρετε. Στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί. Συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει: “Άρθρο 43, Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 1. Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών έργων συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου”.
Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι η αλληλογραφία του έργου κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Επίσης, η υπηρεσία ήταν και είναι στη διάθεση της επιτροπής για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και παρευρίσκεται σε όλες της τις συνεδριάσεις, όπως συνήθως και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάσει για την έκφραση άποψης (και όχι έγκρισης, όπως λανθασμένα αναφέρετε) την Πέμπτη 20/9/2018 (σ.σ. σήμερα).
3.6. Η συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 19/9/2018 (σ.σ. χθες).
3.7. Όχι, οι εργασίες του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
3.8. Οι αμοιβές μελετών προβλέπονται από τη νομοθεσία και αφορούν τις νέες εργασίες.
Ο ή η “αυτήκοος μάρτυς” σας μάλλον σας πληροφόρησε λανθασμένα. Όχι ως προς το ότι αντέδρασε η πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία είναι και μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ και η οποία παρεμπιπτόντως απουσιάζει συστηματικά από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως ενημερωμένη για την εξέλιξη του έργου, όχι ως προς την αντίδραση εμού του προέδρου, αλλά ως προς το ότι παίρνουμε κάτι πίσω. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ήρθε στο Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ και ελήφθη η απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για ενημέρωση και όχι γνωμοδότηση, όπως αναφέρετε, καθώς, όπως επίσης αναφέρετε, είναι αναρμόδιο. Στη συνέχεια τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και το Τεχνικό Συμβούλιο.
Η δαπάνη του έργου καταρχήν δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς το ποσό των απροβλέπτων περιλαμβάνεται ήδη στην εγκεκριμένη δαπάνη του και στην υφιστάμενη σύμβαση, και τα χρήματα έχουν ήδη εκταμιευτεί προς τη ΔΕΠΤΑΗ από τον Δήμο Ηρακλείου για την εκτέλεσή του. Επίσης, δεν αφορά μόνο εργασίες, καθώς ένα μεγάλο ποσό περίπου 100.000 ευρώ αφορά την αύξηση κατά 1% του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες εργασίες του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, αυτές αναλύονται διεξοδικά και στην εισηγητική και στην αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ, και η ανάγκη εκτέλεσής τους.
Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα του έργου, από τη μέχρι τώρα εξέλιξή του έχει φανεί ότι η 4η Νοεμβρίου δε θα είναι η ημερομηνία περαίωσής του. Μπορούμε όμως να πούμε με ασφάλεια πλέον ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές Ιανουαρίου θα είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή περίπου με δύο μήνες καθυστέρηση.
Σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις:
1. Υπάρχουν ήδη και σκέψεις και επαφές για την έναρξη της λειτουργίας του ΠΣΚΗ και για συγκεκριμένες παραστάσεις.
2. Οι διαδικασίες για τις άδειες λειτουργίας ήδη προχωράνε, ώστε να είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση του έργου.
Τέλος, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν και αντί να κρυφακούτε μέσω “αυτήκοων μαρτύρων”, είμαστε στη διάθεσή σας αυτοπροσώπως για οποιεσδήποτε πληροφορίες για το έργο θελήσετε.

Με τιμή,
Μηνάς Καπετανάκης,
πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ».

Οι επισημάνσεις του συντάκτη μας

Κύριε πρόεδρε, με την απάντησή σας (και δεν ξέρω αν το καταλάβατε) επιβεβαιώσατε πλήρως το δημοσίευμά μας σχετικά με το χαρακτηρισμό “μπάχαλο” στη διαχείριση του έργου της ολοκλήρωσης του ΠΣΚΗ, την οποία διαχείριση κάνετε εσείς και η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΠΤΑΗ, με τις ευλογίες βεβαίως της δημοτικής Αρχής. Το ποιος τελικά παραπληροφορεί, για μια φορά ακόμη, ας το κρίνουν οι αναγνώστες μας, διαβάζοντας τα όσα λέτε κι όσα σε αυτά σας επισημαίνουμε.
Ας μείνουμε καταρχήν στα γενικά:
1) Θα σας θυμίσουμε λοιπόν ότι τη Δευτέρα 30/07/2018, πριν δηλαδή 50 ημέρες και με δελτίο Τύπου η δημοτική Αρχή μάς ενημέρωνε ότι «σύμφωνα με την εκτίμηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΠΤΑΗ), εκτιμάται ότι η αίθουσα συναυλιών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου 2018, ενώ η ΚΑΠΧ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη συμβατική ημερομηνία της παράτασης, δηλαδή στις 04/11/2018».
Σήμερα, τέλος σχεδόν Σεπτεμβρίου 2018, έχετε πέσει πλήρως έξω από τις προβλέψεις και τις υποσχέσεις, αφού τίποτε από αυτά δεν έχει επαληθευτεί, και μάλιστα τώρα μιλάμε και για νέες παρατάσεις στην ολοκλήρωση του έργου, ακόμη και πέραν της 4ης/11/2018, τις όποιες παρατάσεις με μαθηματική ακρίβεια και βεβαιότητα προεξοφλούμε ότι θα μας ανακοινώσετε. Μην αργείτε, λοιπόν, και ανακοινώστε μας ότι ο εργολάβος σάς ζήτησε κι εσείς θα... χορηγήσετε νέα παράταση στο έργο πέραν της 4ης/11/2018.
Προεξοφλούμε, επίσης, ότι ούτε και αυτή η... νέα παράταση θα είναι η τελική.
2) Όπως το πάτε, θα υπάρξουν και νέος ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) και νέες παρατάσεις, και μαζί με τις παρατάσεις θα μας ανακοινώσετε και νέα επιπλέον χρήματα για τον εργολάβο.
Μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά όλα δείχνουν πως θα τα “λουστούμε” όλα αυτά και πριν να λήξει η θητεία σας.
Απαντήστε μας λοιπόν ευθέως και χωρίς “ωτακουστές”, όπως επιχειρείτε με ειρωνικό τρόπο στη χρήση της λέξης να ξεφύγετε από κρίσιμες καταστάσεις:
1. Είναι δυνατόν για μια σοβαρή Τεχνική Υπηρεσία και ένα σοβαρό πρόεδρο Δημοτικής Επιχείρησης μέσα σε 50 ημέρες να ανακοινώνουν στην αρχή χρονοδιαγράμματα και να διαψεύδονται στο τέλος τόσο εντυπωσιακά;
2. Τι επιπέδου τεχνική κατάρτιση θα πρέπει να έχουν οι διαχειριστές της κατασκευής, όταν δεν μπορούν να εκτιμήσουν ένα απλό χρονικό προγραμματισμό 50 ημερών στην πρόοδο των εργασιών του έργου και να πέφτουν τόσο έξω στις προβλέψεις και τις υποσχέσεις τους;
3. Τι θα πρέπει να κάνει η δημοτική Αρχή, όταν την έχετε εκθέσει στους δημότες με αυτόν τον τρόπο; Βάλατε τον ίδιο τον δήμαρχο να μιλάει με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
4. Την ημερομηνία που ανακοινώσατε αυτές τις “ψεύτικες” ημερομηνίες για ολοκλήρωση του έργου, γνωρίζατε ναι ή όχι πως η Τεχνική Υπηρεσία ετοίμαζε τον περίφημο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο (τον δημοσιεύσαμε προχθές), χωρίς να έχετε εφαρμόσει για τις αλλαγές τον νόμο σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης; Το ερώτημα βέβαια είναι και μάλλον ρητορικό, αφού ήδη από τον Μάρτιο 2018 και με διάφορα μισόλογα εσείς ο ίδιος μάς προετοιμάζατε γι’ αυτά τα ενδεχόμενα. Άρα, στις 30/07/2018 και εν γνώσει σας ότι ετοιμάζεται ο ΑΠΕ, που θα ανατρέψει τα χρονικά και οικονομικά δεδομένα του έργου, δηλώσατε και εσείς και η δημοτική Αρχή αυτές τις ψεύτικες ημερομηνίες. Αλλιώς τι εξήγηση έχετε;
5. Είναι ή όχι αλήθεια ότι την 24η/04/2018, πέντε ολόκληρους μήνες πριν και με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. 826/24.04.2018, πήρατε στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ εγγράφως τις απόψεις των μελετητών για τις «τροποποιήσεις» της μελέτης που στη συνέχεια εντάξατε στον ΑΠΕ;
6. Αφού λοιπόν από την 24η/04/2018 είχατε (μετά από αρκετό... “μασάζ”, όπως μάθαμε) τις απόψεις των μελετητών για τις αλλαγές, γιατί δεν καταθέσατε τις προτάσεις για τις αλλαγές της σύμβασης στην Επιτροπή Παρακολούθησης, αλλά ξεκινήσατε αμέσως τη σύνταξη του ΑΠΕ;
7. Έγινε ή όχι ένας μικρός χαμός για το συγκεκριμένο αυτό θέμα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ της 11ης Σεπτεμβρίου, ο οποίος χαμός σάς ανάγκασε να αλλάξετε ρότα και να “περάσετε” εσπευσμένα και κατόπιν εορτής τον ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του χθες; Αλήθεια, δώστε στη δημοσιότητα τα έγγραφα για την αποστολή του ΑΠΕ στο Τεχνικό Συμβούλιο, για να δούμε πότε τα στείλατε, και την... πρόσκληση του προέδρου στα μέλη, για να δούμε αν είχαν χρόνο για τη μελέτη του ΑΠΕ.
8. Είναι αλήθεια, επίσης, ότι στη συνέχεια σήμερα φροντίσατε να συνεδριάσει και η Επιτροπή Παρακολούθησης για το ίδιο θέμα; Πρόσκληση στα μέλη υπάρχει;
9. Αλήθεια, τι θα πείτε για όλα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο με δική σας επιλογή θα πάτε (για ενημέρωση λέτε εσείς, για ευθυνοφοβία λέμε εμείς), αν και η παράταξή σας έχει την πλειοψηφία. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν και κρίση και γνώση και, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και το Youtube, από το οποίο θα σας... απολαύσουμε ζωντανά. Για την πιθανότητα δε μιας απόφασης για τον ΑΠΕ εκτελεστικού χαρακτήρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ας μη γίνεται λόγος, αφού... καραδοκεί και ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση...
Για να ολοκληρώσουμε όμως και την ανάλυση σχετικά με το “μπάχαλο” στη διαχείριση του έργου, θα σημειώσουμε και τα ακόλουθα:
Είστε δημοτική Αρχή επί τέσσερα χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2014. Επί 4 χρόνια δεν μπορείτε να... παραλάβετε το έργο της Α’ φάσης και να αξιοποιήσετε τους χώρους του ΠΣΚΗ που είναι έτοιμοι. Διατηρείτε ως “εύκολη λύση” ακόμα τα σιδερόφρακτα κάγκελα γύρω από το κτήριο. Με τον τρόπο αυτό, μεταξύ άλλων, στερείτε από τους πολίτες την απόλαυση τού να χρησιμοποιούν τους χώρους, αλλά και από τη ΔΕΠΤΑΗ τα έσοδα από την εκμετάλλευση των χώρων.
Είναι διαχείριση του έργου του ΠΣΚΗ αυτή;
Παραλάβατε το έργο της Β’ φάσης μετά από την πρώτη δημοπράτηση και αφού την ακυρώσατε, προβήκατε σε νέα δημοπράτηση και υπογράψατε τη σύμβαση της μελετοκατασκευής στις 16/04/2016 με έκπτωση μόλις 1,67% και χρόνο περάτωσης τη 10η/10/2017.
Αλλάξατε τον Ιούλιο του 2017 τον τεχνικό διευθυντή της ΔΕΠΤΑΗ, όχι επειδή δεν ήταν επαρκής, αλλά επειδή δε σας άρεσε η αρθρογραφία του, υποβαθμίζοντας τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα τα οποία προέβλεπε ο κανονισμός της Επιχείρησης για τη θέση, προκειμένου να τοποθετήσετε τον... εκλεκτό σας, που δεν είχε τα προσόντα.
Μετά την αλλαγή του τεχνικού διευθυντή, χορηγήσατε νέα παράταση στον εργολάβο μέχρι τις 4/11/2018, χαρίζοντάς του και τις ποινικές ρήτρες, ζημιώνοντας την Επιχείρηση με 1.000.000 €.
Τώρα που πλησιάζει η 4η/11/2028 και το έργο δεν τελειώνει, “ανακαλύψατε” τις τροποποιήσεις της μελέτης για να πάρει ο εργολάβος και χρήματα και νέο χρόνο περάτωσης.
Είναι διαχείριση του έργου του ΠΣΚΗ αυτή;
Το έργο της ολοκλήρωσης του ΠΣΚΗ δημοπρατήθηκε με το σύστημα της μελετοκατασκευής. Δηλαδή με το σύστημα της κατασκευής του πλήρους έργου έναντι ενός συνολικού τιμήματος. Τα απρόβλεπτα που υπάρχουν στη σύμβαση έχουν τεθεί μεν όπως ο νόμος ορίζει, υπό τον απαράβατο όρο, δε, ότι «επ’ αυτών ο ανάδοχος ουδέν δικαίωμα έχει».
Εσείς και από τον Απρίλιο 2018 προσπαθείτε να “δώσετε” στον ανάδοχο ένα τμήμα των απροβλέπτων. Και τώρα με τον ΑΠΕ προσπαθείτε να το υλοποιήσετε.
Θα προβλέψουμε όμως πως δε θα σταματήσετε εκεί.
Θα υπάρξει σύντομα και νέα παράταση και νέες οικονομικές απαιτήσεις του εργολάβου, στις οποίες δεν έχετε ούτε τη δύναμη ούτε και τη γνώση να αντισταθείτε.
Το πότε λοιπόν θα τελειώσει το έργο και πότε θα δούμε τις πολυπόθητες παραστάσεις στο ΠΣΚΗ είναι ακόμη άγνωστο.
Είναι διαχείριση του έργου του ΠΣΚΗ αυτή;
Σας ρωτήσαμε για τις 10 παραστάσεις και μας απαντήσατε ομιχλωδώς ότι: «Υπάρχουν ήδη και σκέψεις και επαφές για την έναρξη της λειτουργίας του ΠΣΚΗ και για συγκεκριμένες παραστάσεις».
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο προγραμματισμός τέτοιας έκτασης και μεγέθους εκδηλώσεων και παραστάσεων απαιτεί πολύ χρόνο και για μερικές, ακόμη και πέραν των 12 μηνών. Παράλληλα, απαιτεί και ένα εξειδικευμένο καλλιτεχνικό επιτελείο στη ΔΕΠΤΑΗ, που θα κάνει αυτές τις επαφές και τις επιλογές.
Από την άλλη, είναι γνωστό ότι η ΔΕΠΤΑΗ δε διαθέτει κανέναν υπάλληλο στο καλλιτεχνικό της τμήμα.
Είναι δυνατόν να νομίζετε πως μπορείτε όλα αυτά να τα “διασκεδάσετε” με τη φράση «υπάρχουν ήδη και σκέψεις και επαφές»;
Ή μήπως περιμένετε αποτελέσματα από εκείνο το “γραφικό” αίτημά σας προς το υπουργείο Εσωτερικών για ένα νόμο που θα προβλέπει ανεξάρτητη λειτουργία του ΠΣΚΗ;
Είναι διαχείριση του έργου του ΠΣΚΗ αυτή;
Κύριε πρόεδρε, μην προσπαθείτε μάταια να μας πείσετε ότι κάνετε και εσείς και οι άλλοι συνεργάτες σας καλά τη δουλειά σας. Τα μέχρι τώρα γεγονότα σας διαψεύδουν.
Προδίδουν πρόθεση υπεκφυγής, άγνοια, ερασιτεχνισμό και αλαζονεία. Αλλά και τα... μελλούμενα και για το έργο και για το ΠΣΚΗ δεν είναι αισιόδοξα.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μας ανακοινώσετε ένα νέο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, κάποια επιπλέον ποσά για τον εργολάβο και μια νέα παράταση για τις εργασίες, να γνωρίζετε πως θα έχουν γνώση οι φύλακες...
Μόνο που ο... χρόνος σας τελειώνει.

Για την εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, ο συντάκτης του ρεπορτάζ Γιώργος Σαχίνης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια