Ηράκλειο

Δεύτερος υπερσύγχρονος επιταχυντής στο ΠΑΓΝΗ

Έναρξη λειτουργίας και του δεύτερου Γραμμικού Επιταχυντή στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ» - Ο δεύτερος νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Και δεύτερος νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής από σήμερα και μετά την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών μετρήσεων και των δοκιμών που προβλέπονται και την αδειοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο ΠΑΓΝΗ.

Με την λειτουργία των δύο νέων γραμμικών επιταχυντών στο εργαστήριο ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ οι ογκολογικοί ασθενείς αποκτούν πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που μέχρι πρόσφατα δεν παρεχόταν στο νησί μας.

Ειδικότερα, μέσω της εξατομικευμένης και στοχευμένης θεραπείας για κάθε ασθενή (“Personalized therapy”), δίνεται η δυνατότητα ακριβέστερης εντόπισης του όγκου στόχου και των παρακείμενων δομών καθώς επίσης και της καλύτερης αξιολόγησης της ανταπόκρισης της νόσου.

Το εργαστήριο Ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ σύντομα αναμένεται να ενισχυθεί επιπλέον με μηχάνημα Βραχυθεραπείας για την αντιμετώπιση ενδοκοιλοτικών όγκων και αξονικού τομογράφου ειδικά για τις ανάγκες των ακτινοθεραπευόμενων ασθενών του τμήματος.

Με το νέο αυτό υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ισότιμο με αυτόν μεγάλων ακτινοθεραπευτικών κέντρων, διεθνών κέντρων αναφοράς και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, το εργαστήριο ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ θα αναδειχθεί σύντομα σε κέντρο αναφοράς ακτινοθεραπείας στην χώρα μας, με την Κρήτη αλλά και την μείζονα περιφέρεια να γίνονται αυτάρκης όσον αφορά την αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών.

 

Αναλυτικότερα:

Το εργαστήριο ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ έως πρόσφατα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, που υποβαλλόταν σε ακτινοθεραπεία, με 2 Γραμμικούς Επιταχυντές.

  1. Ο πρώτος λειτουργούσε από το 1993 και ήταν end of life εδώ και πολλά χρόνια.

2.Ο δεύτερος με ημερομηνία εγκατάστασης και λειτουργίας το 2005.

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προχώρησε στην δωρεά 10 γραμμικών επιταχυντών σε 7 δημόσια νοσοκομεία, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Η εγκατάσταση του πρώτου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, αποδόθηκε για κλινική χρήση τον Ιούλιο του 2017, και για περίπου ένα χρόνο ήταν ο μόνος που εξυπηρετούσε τους ογκολογικούς ασθενείς του εργαστηρίου, καλύπτοντας περίπου τα 80 περιστατικά ημερησίως σε δύο βάρδιες.

Οι δύο νέοι γραμμικοί επιταχυντές έχουν δυνατότητα παροχής νέων τεχνικών σε θεραπείες όπως:

  1. Intensity modulated radiotherapy (IMRT): Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης: Mε αυτήν την τεχνική γίνεται αυτό που ονομάζουμε διαμόρφωση της έντασης της ακτινοβολίας, ή δύναμης της ακτινοβολίας. Επιπλέον, οι δέσμες της ακτινοβολίας δίνονται από πολλές γωνίες ("βλέπουν" δηλαδή τον όγκο με πολλαπλά πεδία) παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη δυνατότητα διαμόρφωσης της δέσμης ακτινοβολίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με την IMRT να προφυλάσσονται τα φυσιολογικά όργανα που βρίσκονται κοντά στον όγκο και τα καρκινικά κύτταρα να λαμβάνουν μεγαλύτερη δόση από τους φυσιολογικούς ιστούς. Επομένως, μειώνοντας τη δόση στους φυσιολογικούς ιστούς η IMRT προσφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

α) Να ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών καλυτερεύοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

β) Να δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη δόση της ακτινοβολίας και να πετύχουμε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους όγκους.

  1. Η ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (Volumetric Arc Therapy, VMAT), που αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνική ακτινοθεραπείας. Η VMAT/RapidArc, (ογκομετρική τοξοειδής θεραπεία) είναι μια προηγμένη μορφή του IMRT η οποία χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό και έναν προηγμένο γραμμικό επιταχυντή για να πραγματοποιεί τις θεραπείες IMRT μέχρι οκτώ φορές γρηγορότερα από ότι ήταν προηγουμένως δυνατόν. Αντίθετα από τις συμβατικές θεραπείες IMRT, κατά τη διάρκεια των οποίων ο γραμμικός επιταχυντής πρέπει να περιστραφεί αρκετές φορές γύρω από τον ασθενή, σταματώντας και ξεκινώντας την ακτινοβόληση από πολλές διαφορετικές γωνίες, η VMAT/RapidArc μπορεί να χορηγήσει τη δόση σε ολόκληρο τον όγκο με μια ενιαία περιστροφή — σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Το ιατρικό προσωπικό, οι ακτινοφυσικοί και οι τεχνολόγοι του εργαστηρίου έχουν εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ στο ΗΒ στην Αθήνα, αλλά και στο εργαστήριο μας επί τόπου από εκπαιδευτές της κατασκευάστριας εταιρίας, πάνω σε αυτήν την νέα τεχνολογία προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που προσφέρονται πάντα προς όφελος των ασθενών.

 

 

Σχόλια