Ηράκλειο

Με υπερσύγχρονα μηχανήματα έχουν ενισχυθεί κλινικές του ΠΑΓΝΗ

Προτεραιότητα στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τους ασθενείς

Στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη δίνει προτεραιότητα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το παραπάνω αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ, το οποίο όχι μόνο έχει ανανεώσει τον ήδη υπάρχον εξοπλισμό του νοσοκομείου με υπερσύγχρονα μηχανήματα, αλλά έχει αναπτύξει τη συνεργασία του νοσοκομείου με χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου, οι κλινικές που ενισχύθηκαν με υπερσύγχρονα μηχανήματα είναι η Γαστρεντερολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ και το Ηπατολογικό ιατρείο του Βενιζελείου, η Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας, καθώς και η  Νευρολογική κλινική.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ:

«Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τον πολίτη αποτελεί βασικό στόχο της Διοίκησης του Πα.Γ.Ν.Η., σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νοσοκομείου και ειδικότερα ως προς τη συνεργασία του με άλλες χώρες και την συμμετοχή του σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανανέωση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού με εγκατάσταση νέων και σύγχρονων μηχανημάτων όπως:

  1. Εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου μηχανήματος ελαστογραφίας του ήπατος (Fibroscan), που βοηθάει στη πρόγνωση και εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης. Είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιεί ειδική τεχνική (κρουστικά παραγόμενα ελαστικά κύματα) ελέγχοντας πολύ μεγαλύτερο όγκο ηπατικού ιστού σε σχέση με την μέθοδο της βιοψίας. Το μηχάνημα είναι μοναδικό για την Κρήτη και μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες από όλους τους νομούς, κατόπιν παραπομπής από τον θεράποντα ιατρό. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι νοσοκομειακοί ιατροί αλλά και ιδιώτες με συναφείς ειδικότητες.

Η εξέταση γίνεται σε χώρο των εξωτερικών ιατρείων που ανήκει στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική κλινική.

Οι ασθενείς μπορεί να εξυπηρετούνται σχεδόν καθημερινά, από πιστοποιημένους ιατρούς της Γαστρεντερολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ και του Ηπατολογικού ιατρείου του Βενιζελείου Νοσοκομείου. 

  1. Εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου Υπερηχοτομογράφου για την Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας που αναπτύσσεται συνεχώς με την προμήθεια και νέου εξοπλισμού.
  2. Εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου Ηλεκτρεγκεφαλογράφου για τις ανάγκες της Νευρολογικής κλινικής για την επίσης περαιτέρω ανάπτυξή της, η οποία έχει προγραμματιστεί.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκαν τα παρακάτω Προγράμματα Διακρατικής Ευρωπαϊκής συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει και το Πα.Γ.Ν.Η.:

  • Η χρηματοδότηση για συμμετοχή της Αιματολογικής κλινικής του Πα.Γ.Ν.Η. ως εταίρου από την Ελλάδα σε πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020. Το πρόγραμμα με το ακρωνύμιο MyPal (EU-825872) που θα αφορά την υποστηρικτική θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο
  • Η συμμετοχή της Παθολογικής Ογκολογικής κλινικής του Πα.ΓΝ.Η. ως συνεργαζόμενου εταίρου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στην Κοινή Δράση για την Καινοτόμο Συνεργασία κατά του Καρκίνου του 3ου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη  Υγεία (Joint Action – Innovative Partnership on Action against Cancer)

Η Διοίκηση του Πα.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «Βενιζέλειο» σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου, στηρίζει και ενθαρρύνει ανάλογες προσπάθειες  που έχουν ως σκοπό την Έρευνα και την Καινοτομία, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.»

Σχόλια