Ηράκλειο

Σιωπή για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Καμία απάντηση για τα “πανωπροίκια” στον εργολάβο από τη δημοτική Αρχή

Πριν από μερικές μέρες η εφημερίδα "Νέα Κρήτη" έγραψε για το “μπάχαλο” που έχει δημιουργηθεί στη ΔΕΠΤΑΗ σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται στη Δημοτική Επιχείρηση το έργο της ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) και ειδικότερα τη διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης της σύμβασης με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, με τον οποίο εγκρίνονται αλλαγές στο έργο και πρόσθετη δαπάνη 550.000 ευρώ, η οποία θα δοθεί ως “πανωπροίκι” στον εργολάβο και θα καλυφθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου.

Θέσαμε ακόμη και μερικά ερωτήματα, στα οποία από την κατά τ’ άλλα λαλίστατη δημοτική Αρχή, η οποία τελευταία μάθαμε πως έχει δώσει εντολές «να μην πέφτει τίποτε κάτω και να μη μένει τίποτε αναπάντητο», δε λάβαμε απαντήσεις.


Θυμίζουμε τα ερωτήματα:
1. Είναι αυτές οι αλλαγές που προβλέπει ο ΑΠΕ αναγκαίες για το έργο;
2. Γιατί δεν προβλέφθηκαν στην αρχική μελέτη;
3. Γνωρίζετε ότι τα απρόβλεπτα μιας σύμβασης δεν πρέπει να αναλίσκονται για βελτιώσεις;
4. Μήπως οι αλλαγές αυτές είναι τα... “πανωπροίκια” του εργολάβου;
5. Έχει εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης τις αλλαγές αυτές όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Ν. 3669/2008;
6. Έχει εγκρίνει το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων τις αλλαγές αυτές;
Απαντήσεις δεν πήραμε.
Θα προσθέσουμε και δύο ερωτήσεις ακόμη:
1. Μήπως οι αλλαγές αυτές είναι συμβατική υποχρέωση του εργολάβου και είναι υποχρεωμένος να τις κάνει χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα;
2. Γιατί για τις τροποποιήσεις αυτές τού πληρώνετε με τον ΑΠΕ και πρόσθετες αμοιβές μελετών;
Απαντήσεις περιμένουμε.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Σήμερα δημοσιεύουμε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ, για την οποία εισήγηση, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις 11/09/2018, έγινε «της κακομοίρας», όπως μας διαβεβαίωσε αυτήκοος μάρτυς, με τις καταγγελίες από την πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης για την ακολουθούμενη διαδικασία και την αντίδραση του προέδρου.
Ωστόσο, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για την εισήγηση, αλλά σήμερα και, απ’ ό,τι φαίνεται, “το παίρνουν πίσω” και θα ακολουθήσουν όσα με τη χρονική σειρά ορίζει ο νόμος.
Έτσι, μεθαύριο Πέμπτη 20/09/2018 το θέμα των αλλαγών, που έχουν όμως «ήδη συμφωνηθεί και τεχνικά και οικονομικά μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας και του εργολάβου», καθώς και η αύξηση της δαπάνης του έργου κατά 550 χιλιάδες ευρώ συζητούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης!


Η διαδικασία, βέβαια, είναι πρωθύστερη γιατί πρώτα θα έπρεπε να έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης για τις αλλαγές και τις επιπτώσεις των (π.χ. στα οικονομικά και στην πρόοδο του έργου) και μετά να συμφωνήσει η Τεχνική Υπηρεσία με τον εργολάβο για τις αλλαγές και για τις τιμές.
Το πώς λοιπόν θα αντιδράσουν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία είναι και διαπαραταξιακό όργανο, στις προειλημμένες αποφάσεις των αλλαγών στη σύμβαση μένει να το δούμε.
Στη συνέχεια και εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο ΑΠΕ με τις νέες τιμές θα αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ για γνωμοδότηση.
Μετά από τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, ο ΑΠΕ θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ στη συνεδρίασή του της 11ης/09/2018. Και μετά από τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ΑΠΕ θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ.


Τώρα, το γιατί χρειάζεται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ΑΠΕ του έργου, το οποίο μάλιστα είναι και πλήρως αναρμόδιο σύμφωνα με τη νομοθεσία, παραμένει ερώτημα, αν και η μοναδική απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί έχει να κάνει με τον ερασιτεχνισμό και την “ευθυνοφοβία” του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ.


Από τα αρχικά ερωτήματα που θέσαμε λοιπόν και με βάση τις εξελίξεις, απαντήθηκαν με έμμεσο τρόπο μόνο τα δύο τελευταία.
Τα υπόλοιπα, μαζί με τα δύο σημερινά που προσθέσαμε, παραμένουν και εμείς, όπως είπαμε, περιμένουμε τις απαντήσεις.

Η παράταση προθεσμίας

Και για να έχουμε καλό ερώτημα, θα χορηγηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τις αλλαγές αυτές;
Θυμίζουμε πως η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει την 4η/11/2018 και, απ’ ό,τι φαίνεται, το έργο δε θα είναι έτοιμο μέχρι τότε.
Ας έχει λοιπόν και η Επιτροπή Παρακολούθησης υπόψη της πως οι αλλαγές για τις οποίες θα κληθεί να εκφέρει γνώμη “σέρνουν”, πέρα από τις οικονομικές αυξήσεις, και μία χρονική παράταση για το έργο, κάτι που βεβαίως δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
Το ερώτημα είναι και εν μέρει ρητορικό, αφού είναι βέβαιο ότι, μετά την έγκριση του ΑΠΕ από το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ, θα ακολουθήσει και το αίτημα παράτασης από τον εργολάβο.
Εμείς πάντως περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν μέχρι την 4η/11/2018, που λήγει η προηγούμενη παράταση, θα... “προκάμουν” στη ΔΕΠΤΑΗ να του δώσουν τη νέα παράταση και το βασικότερο με ποια δικαιολογία...

Οι παραστάσεις

Και μιας και αναφερόμαστε στο ΠΣΚΗ και για να διασκεδάσουμε και τις εντυπώσεις από το γεγονός ότι η δημοτική Αρχή μάς “υποσχέθηκε” μία παράσταση στην αίθουσα συναυλιών για τον Σεπτέμβριο, δηλαδή τον μήνα που ήδη διανύουμε, και άλλη μία παράσταση στη μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της σύμβασης, που είναι η 4η/11/2018, θα σημειώσουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου και όπως μας είχαν ανακοινώσει παλαιότερα από τη ΔΕΠΤΑΗ, ο εργολάβος θα πρέπει να φροντίσει όχι μόνο για δύο, αλλά για δέκα (10) παραστάσεις που θα πρέπει να οργανωθούν μεν από τον Δήμο και τη ΔΕΠΤΑΗ, αλλά να υποστηριχθούν από τα συνεργεία του, και πριν από την παραλαβή του έργου.
Αυτό σημαίνει πως:
1. Η ΔΕΠΤΑΗ και ο Δήμος θα έπρεπε να έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για να “κλείσουν” αυτές τις παραστάσεις. Δε βλέπουμε, όμως, καμία ένδειξη για ενεργοποίηση, αλλά και, μεταξύ μας, δε βλέπουμε και κανένα ενδιαφέρον...
2. Οι χώροι στους οποίους θα γίνουν αυτές οι 10 παραστάσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση, αλλά ακόμη και αυτές οι δύο που μας “ανακοινώθηκαν” από την παρούσα δημοτική Αρχή, θα πρέπει να γίνουν στις αίθουσες του ΠΣΚΗ, αφού προηγουμένως οι αίθουσες αυτές λάβουν θεσμικά την “άδεια λειτουργίας”, ως χώροι συνάθροισης κοινού, και ο νοών νοείτω...
3. Για τη λήψη της πρόσθετης άδειας για τη λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου στο ΠΣΚΗ καλύτερα να μη μιλάμε, γιατί με τα όσα έχουμε δει, αυτά είναι μάλλον “ψιλά γράμματα”, που αφορούν στο απώτερο μέλλον...

Η διαχείριση

Αδιάφορα και ερασιτεχνικά

Με τα όσα αναφέραμε, δεν είναι και δύσκολο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όχι μόνον η διαχείριση του έργου της ολοκλήρωσης του ΠΣΚΗ γίνεται σχεδόν “αδιάφορα” και ερασιτεχνικά, αλλά και οι προοπτικές για την αξιοποίηση στο σύνολο των χώρων του ΠΣΚΗ και την προσφορά του συγκροτήματος στην πόλη του Ηρακλείου είναι κάτι που δε φαίνεται να απασχολεί τη δημοτική Αρχή, η οποία, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, δε διεκδικεί «ούτε την πατρότητα, ούτε και τη μητρότητα» του ΠΣΚΗ, λες και δεν είναι 4 χρόνια τώρα υπεύθυνη για το έργο.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια