Ηράκλειο

Δύο αντικρουόμενα πορίσματα για τα λύματα στην παραλία Φλωρίδα

Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη” αποκαλύπτει όσα αναφέρει το Υγειονομικό και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

Δύο αντικρουόμενα πορίσματα βρίσκονται στα χέρια του εισαγγελέα Ηρακλείου για τη ρύπανση στην παραλία της Φλωρίδας στον Καρτερό. Το μεν πόρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας δείχνει ότι η ρύπανση προέρχεται από τον αγωγό όμβριων της ΒΙΕΠΕΗ, το πόρισμα όμως της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης δείχνει κάτι διαφορετικό: ότι η ρύπανση προέρχεται από άλλη πηγή και φτάνει στην παραλία μέσω άλλης διαδρομής και όχι από τον αγωγό όμβριων υδάτων της Βιομηχανικής Περιοχής!


Ο εισαγγελέας Ηρακλείου τώρα καλείται να ολοκληρώσει την έρευνά του και να βρει την αλήθεια μέσα από τα στοιχεία που του παραθέτουν οι υπηρεσίες. Το μόνο που εκκρεμεί ακόμα είναι μια εργαστηριακή ανάλυση από την Αθήνα, που θα ταυτοποιήσει ακριβώς τη μόλυνση μέσα από το ανάχωμα, με όλες τις άλλες πηγές ρύπανσης που εντοπίστηκαν από τις υπηρεσίες.


Βασικό στοιχείο για να προχωρήσει η έρευνα αποδεικνύεται ότι ήταν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της “Ν.Κ.”, που δημοσίευσε τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα της ρύπανσης αμέσως μόλις εμφανίστηκε, κάνοντας γνωστό ότι τα απόβλητα περιέχουν βαρύ οργανικό φορτίο. Δηλαδή ζωική προέλευση ή από κάποιο είδος τροφίμων.

Ολόκληρο το πόρισμα

Αναλυτικότερα, το πόρισμα με ημερομηνία 24/8/2018, το οποίο υπογράφουν ο επόπτης Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης και οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος Χρυσούλα Αβραμάκη και Κατερίνα Βαβαδάκη, και το οποίο κατατέθηκε χθες στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενημερωθούν σχετικά ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, αναφέρει τα εξής: «Από την πρώτη στιγμή στις 27/7/2018 που το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης για ρύπανση του θαλάσσιου χώρου της παραλίας Φλωρίδας, η Περιφέρεια προέβη σε όλες τις ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, ώστε να διασφαλιστεί αρχικά η δημόσια υγεία αλλά και το περιβάλλον της περιοχής. Για προληπτικούς λόγους, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου απαγόρευσε την κολύμβηση στην περιοχή, αν και η ροή των λυμάτων στη θάλασσα είχε σταματήσει. Στη συνέχεια, και αφού αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων από τη θάλασσα και τα οποία ήταν εντός ορίων, άρθηκε η απαγόρευση. Καθ’ όλο το διάστημα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεχή συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί και την προανάκριση), πραγματοποίησαν αυτοψίες προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση της εν λόγω ρύπανσης», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα του Υγειονομικού και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που αποκαλύπτει η εφημερίδα“Νέα Κρήτη” σήμερα.


Το πόρισμα, που υπογράφουν ο επόπτης Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης, η επόπτης Δημόσιας Υγείας Χρυσούλα Αβραμάκη και η επόπτρια Περιβάλλοντος Κατερίνα Βαβαδάκη, συνεχίζει ως εξής: «Δεδομένου ότι στην περιοχή ανάντη του ρέματος δραστηριοποιούνται πολλές εγκαταστάσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη ρύπανση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σημεία εκβολής των αγωγών ομβρίων των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Πρασανό ρέμα. Παρότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη διαχείριση των ομβρίων και των νερών πλύσης των εγκαταστάσεών τους, δε σχετίζονταν με την υπό διερεύνηση ρύπανση. Επιπλέον, από την πρώτη μέρα ελέγχου (27/7), αλλά και μεταγενέστερα ελέγχθηκε ο αγωγός όμβριων ΟΜ-2 (θέση βόρεια και ανατολικά της ΒΙ.ΠΕ.) της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου που εκβάλλει στο Πρασανό ρέμα, στο ύψος της νέας εθνικής οδού. Διαπιστώθηκε μικρή ροή ακάθαρτων υδάτων χωρίς οσμή, που δημιουργούσαν στάσιμα νερά σε μήκος 10 μέτρων περίπου, κατάντη του αγωγού όμβριων, τα οποία αξιολογήθηκαν ότι δεν είχαν σχέση με το συγκεκριμένο υπό διερεύνηση συμβάν. Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο που κατ’ εντολή μας λαμβάνει η ΒΙ.ΠΕ. και μας ενημερώνει τακτικά. Ένας ακόμη λόγος που αποκλείστηκε η διαρροή των ζωικής προέλευσης αποβλήτων να έχει γίνει μέσω του εν λόγω αγωγού ήταν ότι η οσμή και η όψη των ακάθαρτων υδάτων που εξέρχονταν από αλλά και αυτών που λίμναζαν κατάντη ήταν σε όλες τις αυτοψίες διαφορετικού χρώματος και οσμής από αυτά που βρίσκονταν αρκετά πιο κάτω στο ρέμα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαφορετικής σύστασης και προέλευσης αποτελεί το φαινόμενο του ευτροφισμού με το έντονο πράσινο χρώμα που παρουσιάστηκε μόνο στο ανάχωμα. Η πηγή της ρύπανσης που καταλήγει σε ποτάμια και ρέματα παρουσιάζει το μέγιστο ρυπαντικό φορτίο στην έξοδό της και με τη ροή και ανάδευση σταδιακά αυτό μειώνεται.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται το αντίθετο, δεδομένου ότι η πηγή παρουσιάζει COD της τάξεως μεταξύ 500 mg/L και 50 mg/L, ενώ στο ανάχωμα της τάξεως περίπου 20.000 mg/L. Παρ’ όλα αυτά δόθηκε εντολή στον υπεύθυνο λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. να φροντίσει για την ορθή λειτουργία του δικτύου όμβριων της ΒΙ.ΠΕ. και να εντοπίσει τυχόν παράνομες συνδέσεις, ενώ ζητήθηκαν εγγράφως οι απόψεις του σύμφωνα με τον Ν. 1650/86. Η αναστάτωση της κοινής γνώμης τις επόμενες μέρες προήλθε τόσο από ανυπόστατα δημοσιεύματα περί συνεχούς ροής λυμάτων, όσο και από τη διατήρηση του αναχώματος που δημιουργήθηκε για να ανακόψει τη ροή των λυμάτων και είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβίσει τα στερεά υπολείμματα της αρχικής ρύπανσης, τα οποία ήταν πλούσια σε αζωτούχες και φωσφορούχες ενώσεις, δημιουργώντας ευτροφισμό και συνεπώς οπτική ρύπανση. Επίσης, τα λιμνάζοντα ύδατα δημιούργησαν πρόβλημα ανάπτυξης κουνουπιών που αντιμετωπίστηκε με το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας, μέτρο το οποίο δεν επαρκούσε όσο τα λιμνάζοντα ύδατα υφίσταντο, και το οποίο λύθηκε μετά από τον καθαρισμό και τη διάνοιξη από τον Δήμο Ηράκλειου».

«Ίχνη ζωικής προέλευσης»

Και το πόρισμα καταλήγει ως εξής: «Στις 7/8/2018 κλιμάκιο υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης διαπίστωσε, στο ύψος του χώρου στάθμευσης της υπεραγοράς Lidl, ίχνη απόρριψης αποβλήτων έντονου σκούρου χρωματισμού και χαρακτηριστικής οσμής (ζωικής προέλευσης) που προσομοίαζαν με αυτά που στις 26/7/2018 είχαν καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή της Φλωρίδας στον Καρτερό. Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα αναλύσεων που δημοσιεύει η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, διαφαίνεται ότι πρόκειται για ζωικής προέλευσης απόβλητα, κάτι το οποίο συμφωνεί με την αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών μας και η οποία θα διασταυρωθεί με τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα δείγματα που έλαβε το Λιμεναρχείο και έχει αποστείλει σε ειδικό εργαστήριο στην Αθήνα. Από τις αυτοψίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας συμπεραίνουμε ότι το περιστατικό ρύπανσης του Πρασανού ρέματος και του θαλάσσιου χώρου της Φλωρίδας προήλθε από απόβλητα ζωικής προέλευσης (πιθανώς χοίρων) που απορρίφθηκαν άπαξ στον δυτικό κλάδο του ρέματος, τα οποία παρασύρθηκαν με τη βροχή της προηγούμενης ημέρας (26/7/2018) και κατέληξαν στη θάλασσα. Στους παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, άσχετα με το αν ευθύνονται για τη ρύπανση της θάλασσας, θα επιβληθούν οι κατά τον νόμο ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν διεξοδικότερα όλες οι ρυπογόνες δραστηριότητες και να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα που κατά διαστήματα παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια