Ηράκλειο

300.000 για νέα μηχανήματα εξασφάλισε ο Δήμος

Σε προμήθεια μηχανημάτων και οχημάτων μέσω «ΦιλόΔημου ΙΙ» προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με χρηματοδότηση 300.00 ευρώ.

Από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από τον Δήμο Ηρακλείου με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου θα αγοράσει:

- Δυο ηλεκτροκίνητρα σάρωθρα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την σάρωση οδών και πεζοδρόμων της πόλης.
- Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό, μικρών διαστάσεων, προκειμένου να εκτελεί αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων από στενούς δρόμους αλλά και από την παλαιά πόλη του Ηράκλειου.
- Ένα πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, με δυνατότητα πλύσεως απολυμάνσεως κάδων διαφόρων διαστάσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 330.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 300.000 θα προέρχονται από τον «ΦιλόΔημο ΙΙ» και 30.000 από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Σχόλια