Ηράκλειο

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στην παραλία «Φλωρίδα»

Τι αποφασίστηκε για την παραλία του Καρτερού όπου είχε απαγορευτεί η κολύμβηση;

Νέα απόφαση εκδόθηκε από την αντιπεριφέρεια Κρήτης για την παραλία «Φλωρίδα» στον Καρτερό όπου είχε απαγορευτεί η κολύμβηση. Μετά από τις μετρήσεις που έγιναν και τα εργαστηριακά αποτελέσματα που ήταν «καθαρά» επιτράπηκε και πάλι η κολύμβηση στην περιοχή.

Επιτράπηκε η κολύμβηση

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη κ.Κουκιαδάκη «έγιναν οι μετρήσεις στο νερό της θάλασσας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα είναι καθαρή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και έτσι ανακάλεσα την απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης».

Ερωτήματα για τη ρύπανση

Όσο για το ερώτημα τι πρόκαλεσε τη ρύπανση με αποτέλεσμα το προηγούμενο διάστημα τα εργαστηριακά αποτελέσματα να οδηγήσουν στην απαγόρευση ο κ.Κουκιαδάκης απάντησε « η έρευνα γίνεται από το Λιμεναρχείο , μαζί με επόπτες . Υπάρχουν πολλές εκδοχές αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια της ρύπανσης».

Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση στην παραλία ίσχυσε για 6 ημέρες και τοποθετήθηκαν σχετικές πινακίδες στην παραλία «Φλώριδα» Καρτερού του Δήμου Ηρακλείου, μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών της 126 ΣΜ («Ζορμπάς») και συγκεκριμένα 100 μέτρα εκατέρωθεν του ρέματος λόγω εκροής υγρών αποβλήτων από αυτό.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
  2. Την υπ’ αριθ. 80617/24-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1565/Β/8-5-2017).
  3. Την ΚΥΑ 46339/1352/86 (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε εναρμόνιση Οδηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΦΕΚ 438/Β/86).
  4. Την υπ΄ αριθμ. Υ.Α. 226/78 περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λιμένος Ηρακλείου, άρθρο 231 (ΦΕΚ 258/Β/27-03-1978).
  5. Την υπ’ αρ. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά µε την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-20-2006.
  6. Το Π.Δ. 51/07 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 54/Α/8-3-07).
  7. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
  8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 173915/27-7-2018 απόφασή μας «Απαγόρευση Κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή « Φλωρίδα» Καρτερού Ηρακλείου».
  9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 177550/2-8-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, περί άρσης της απαγόρευσης.
  10. Την υπ’ αριθμ. 146357/28-6-2018 απόφαση με θέμα «Χαρακτηρισμός Ακτών Κολύμβησης Π.Ε. Ηρακλείου».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Ανακαλούμε την με αρ. πρωτ. 173915/27-7-2018 απόφασή μας περί απαγόρευσης της κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή «Φλωρίδα» Καρτερού Ηρακλείου, λόγω εξάλειψης των λόγων της απαγόρευσης.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια