Ηράκλειο

Η ΔΕΠΑΝΑΛ και... τα ασφαλιστήρια - Ένα εκκολαπτόμενο... δημοτικό σκάνδαλο

Αλήθεια, θα παγώσει, θα ματαιωθεί ή θα προχωρήσει η διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχει ανακοινώσει η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και είναι σε εξέλιξη για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών της στελεχών, για πράξεις, αποφάσεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

Εάν προχωρήσει η διαδικασία, θα στιγματίσει ανεπανόρθωτα την πορεία της διοίκησης του Βασίλη Λαμπρινού και θα μείνει στην τοπική και πανελλήνια αυτοδιοικητική ιστορία ως ένα χαρακτηριστικό μνημείο απέλπιδας προσπάθειας κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν άνθρωποι με σοβαρό έλλειμμα ηθικών φραγμών, για να απολαύσουν οφέλη που δε δικαιούνται, ούτε νομικά ούτε ηθικά, λόγω της θέσης στην οποία διορίστηκαν!

 

Φήμες λένε...

* Φημολογείται ότι ένας εκπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας είχε έρθει σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον γενικό διευθυντή και συνδιαμόρφωσαν τις ζητούμενες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ασφαλιστικές καλύψεις.

* Φημολογείται ότι το όνομα της εταιρείας αποτελείται από 4 γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου.

* Φημολογείται ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας είναι σήμερα δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και μέλος της δημοτικής παράταξης της “Δύναμης Πολιτών”.

* Φημολογείται ότι στο συμβόλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας ο εκπρόσωπος ασφαλιστής θα συμπεριλαμβάνεται παράλληλα και μεταξύ των ασφαλισμένων.

* Φημολογείται ότι έχει εκδηλωθεί δυσφορία άλλων ασφαλιστικών εταιρειών για τους φωτογραφικούς όρους, όπως αποκαλούν ορισμένες από τις ζητούμενες καλύψεις - ανεξάρτητα βέβαια αν αποδέχονται ή όχι τη νομιμότητα της πράξης - κάτι που νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό. Κορυφαίος όρος η αναδρομική ισχύ για 5 έτη κάλυψης, για πράξεις ή παραλείψεις των αποφάσεών τους!

Προβληματισμός 

Ο προβληματισμός πολλών δημοτών της πόλης του Ηρακλείου είναι σε ποια λογική βάση στηρίχτηκε μια τέτοια ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των εμπλεκόμενων αυτοδιοικητικών, την ίδια στιγμή που η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προσπαθεί να βαδίσει, ισορροπώντας δύσκολα, στον δρόμο της νομιμότητας, αποστέλλοντας υποχρεωτικά, μετά από 4 χρόνια της διοίκησης του Βασίλη Λαμπρινού, όλα τα χρηματικά εντάλματα των προβλεπόμενων δαπανών στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για θεώρηση-έγκριση; Ποιοι είναι εκείνοι που θεωρούν ότι υπάρχει έστω η παραμικρή περίπτωση να θεωρηθεί-εγκριθεί μια τέτοια δαπάνη προδήλως μη νόμιμη; Πού στηρίχθηκαν; Θα μπορούσε κάποιος να πει, αν η έκδοση της πρόσκλησης ήταν στιγμιαία απόφαση ενός ανθρώπου, «ο καημένος» βρίσκεται σε πολιτική σύγχυση! Τώρα όμως;

 

Για τη «συγχώνευση»

Χωρίς αντικειμενική βάση οι αιτιάσεις της διοίκησης του Βασίλη Λαμπρινού

Υποκριτικές και ψευδείς αποδεικνύονται οι αιτιάσεις που αναπτύχθηκαν για τη “συγχώνευση” των εταιρειών ΔΕΠΑΝΑΛ και ΔΕΠΤΑΗ, όπως τις επικαλείται “ο υποβολέας” των προέδρων εισηγητών, ο δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός.

Τα Δ.Σ. των δύο εταιρειών, ασυνήθιστα, προχώρησαν στην έκφραση προθέσεων, χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως κανένας διάλογος, διαβούλευση, καμιά συζήτηση προετοιμασίας του θέματος.

* Είθισται η συζήτηση για τη συγχώνευση εταιρειών να ξεκινά με την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία χρίζει έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που δεν έγινε.

* Συνεχίζεται με μια διερευνητική διαβούλευση και καταλήγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που δεν έγινε.

Οι αναφερόμενες στις εισηγήσεις αιτιάσεις αποτελούν ένα αφήγημα που δεν τεκμηριώνεται με έγγραφα, αλλά ανήκει αποκλειστικά στη φαντασία των εμπνευστών του.

Έμπειροι υπηρεσιακοί παράγοντες, στους οποίους απευθυνθήκαμε, μας ανέφεραν:

* Είναι ψευδής η αναφορά στις εισηγήσεις, στα πανομοιότυπα και μάλλον γραμμένα από τον ίδιο συντάκτη κείμενα, ότι «από το 2012 έχει ξεκινήσει η συζήτηση στον Δήμο Ηρακλείου για τον μετασχηματισμό των Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ. Στο παρελθόν έχουν συνταχθεί υπηρεσιακά σημειώματα και έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές συσκέψεις».

Ας αναφέρει ο συντάκτης των εισηγήσεων ένα θέμα συζήτησης σε οποιοδήποτε θεσμοθετημένο όργανο του Δήμου Ηρακλείου που να αντιστοιχεί στις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Ας αναφέρει ο συντάκτης των εισηγήσεων ένα οποιοδήποτε πρωτοκολλημένο έγγραφο με θεματολογία αντίστοιχη των εισηγήσεών του. Τέτοια έγγραφα, όπως μας είπαν υπηρεσιακά δημοτικά στελέχη που γνωρίζουν, δεν υπάρχουν, εκτός αν κάποιοι ενδιαφερθούν σήμερα να τα δημιουργήσουν!

Καμιά αναφορά αντίστοιχη των εισηγήσεων και αποφάσεων δε γίνεται, επίσης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου 2015-2019, που συντάχθηκε και ψηφίστηκε την περίοδο της παρούσας δημοτικής Αρχής.

Εκεί, άλλωστε, παρουσιάζεται το ΟΡΑΜΑ της δημοτικής Αρχής, όπως στο παρελθόν με βερμπαλισμούς η διοίκηση του Βασίλη Λαμπρινού είχε εξαγγείλει.

Εκεί γίνονται οι υπηρεσιακές αλλά και οι πολιτικές προτάσεις:

- Πουθενά δεν τεκμηριώνεται η πρόταση για την αναγκαιότητα της συμμετοχή της ΠΕΔ Κρήτης και της συμβολής της συμμετοχής της στην εκπλήρωση των σκοπών της νέας ΔΕΠΑΝΑΛ, που επικαλούνται και τους παραθέτουμε παρακάτω:

 • Κατασκευή, ολοκλήρωση και διαχείριση Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου.
 • Διαχείριση δημοτικών χώρων στάθμευσης.
 • Διαχείριση δημοτικών καταστημάτων μαζικής εστίασης και παροχής υπηρεσιών.
 • Δημοτική Μελετητική-Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία.
 • Διαχείριση “Δημοσκοπίου” Δήμου Ηρακλείου.
 • Διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ηρακλείου.
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Δήμου Ηρακλείου.
 • Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηρακλείου.

- Πουθενά δεν αναφέρεται και δεν τεκμηριώνεται πού και πώς θα βοηθήσει η θέση εκτός ελέγχου της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου των δαπανών της νέας ΔΕΠΑΝΑΛ στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Δημοτικής Εταιρείας.

- Το σημαντικό όμως είναι ότι οι αποφάσεις δε στηρίζονται σε υπάρχουσα σε ισχύ νομοθετική πρόβλεψη, που να δίνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων συγχώνευσης δύο Δημοτικών Επιχειρήσεων διαφορετικών κατηγοριών, μιας Δημοτικής Εταιρείας, της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) άρθρο 266, και μιας Δημοτικής Εταιρείας, της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), άρθρο 265!

 

Οι δημοτικές Α.Ε. και το γράμμα του νόμου

Στη “Διαύγεια” διαβάσαμε την απόφαση με αριθμό 74/2018 του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και το απόσπασμα πρακτικού 230 - απόφαση 8 του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ - που αναφέρονται στη συγχώνευση των δημοτικών εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Με σεβασμό στο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος όσων ασχολήθηκαν με το πόνημα της συγχώνευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ και γνωμοδότησαν σχετικά προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, παραθέτουμε τις παρακάτω σκέψεις, αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα: Υπάρχει νομοθετημένη πρόβλεψη διαδικασίας συγχώνευσης Δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών διαφορετικής κατηγορίας;

Στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., αναφέρεται η νομοθεσία βάσει της οποίας γίνεται η πρόταση συγχώνευσης με απορρόφηση: «Προτείνεται προς το Δ.Σ. της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου η συγχώνευση των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 69-78 του Νόμου 2190/1920 και 1-5 του Νόμου 2166/1993...

...Η συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 68-77 του Κ.Ν. 2190/20.

...Στους μετόχους των συγχωνευμένων εταιρειών, εκτός από τις μετοχές της απορροφούσας, επιτρέπεται να δοθεί επιπλέον ένα ποσό χρημάτων μέχρι το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που τους διανέμονται (άρθρο 68 § 2 του Κ.Ν. 2190/20)...

...Με τις διατάξεις όμως του Ν.Δ. 1297/72 ή του Ν. 2166/93 υπάρχουν φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, οι οποίες καθιστούν την πράξη της συγχώνευσης ανώδυνη από φορολογική άποψη...».

Επίσης στη συνέχεια αναφέρεται ο Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) άρθρο 265 και άρθρο 266.

Στο αποφασιστικό μέρος η απόφαση 74/2018 του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. επίσης αναφέρει:

«Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της πρόθεσης συγχώνευσης των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 69-78 του Νόμου 2190/1920 και 1-5 του Νόμου 2166/1993. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού ορίζεται η 31η/12/2017».

Όχι κοινές Α.Ε. αλλά Δημοτικές Α.Ε.

Όμως η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ δεν είναι κοινές Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά είναι Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες, δηλαδή εταιρείες που έχουν μέτοχο τον Δήμο Ηρακλείου, με συνέπεια, εκτός της αναφερόμενης νομοθεσίας του Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, να υπάγονται και στις ειδικότερες διατάξεις του προγράμματος “Καλλικράτης”!

 

Πρόγραμμα “Καλλικράτης”

Για λόγους που δεν κατανοούμε, στις εισηγήσεις δε γίνεται αναφορά στο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/7.6.2010, τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».

Χαρακτηριστικά παραθέτουμε μερικά σχετικά άρθρα του Ν. 3852/10 που αναφέρονται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις:

«Άρθρο 107 - Επιχειρήσεις Δήμων

 1. Οι Δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:

α) μία κοινωφελή Επιχείρηση,

β) μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),

γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους Δήμους, και

δ) μία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 266 του ΚΔΚ, εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους Δήμους.

 1. Οι Δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.

* Άρθρο 108 - Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που συνενώνονται

 1. Οι Δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις εργασίας ή έργου μέχρι τη λήξη τους.
 2. Οι ανώνυμες εταιρείες των συνενούμενων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, στις οποίες συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι νέοι Δήμοι, περιέρχονται αυτοδικαίως σε αυτούς, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στις ανωτέρω εταιρείες.

* Άρθρο 110 - Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών των νέων Δήμων

 1. Σε περίπτωση που σε ένα νέο Δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας και το σύνολο των μετοχών ανήκει στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νομικά του πρόσωπα, αυτές συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία ανώνυμη εταιρεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει σχετική απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, σε προθεσμία δύο μηνών από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής Αρχής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.Δ. 1297/1972, στο Ν. 2166/1993 και συμπληρωματικά στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται...».

Επίσης στην εξειδικευμένη για αυτοδιοικητικά θέματα ιστοσελίδα www.dimosnet.gr, στην κατηγορία “Δημοτικών Α.Ε.” διαβάζουμε:

«1. Επιτρεπόμενες μορφές επιχειρήσεων Δήμων

Οι Δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:

α) μία κοινωφελή Επιχείρηση,

β) μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),

γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους Δήμους, και

δ) μία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 266 του ΚΔΚ, εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους Δήμους (παρ. 1, άρθρο 107 Ν. 3852/2010)...

Οι Δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3852/2010 και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.

 1. Συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών των νέων Δήμων

Σε περίπτωση που σε ένα νέο Δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας, που το σύνολο των μετοχών ανήκει στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νομικά του πρόσωπα, αυτές συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία ανώνυμη εταιρεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει σχετική απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, σε προθεσμία δύο μηνών από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής Αρχής.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.Δ. 1297/1972, στο Ν. 2166/1993 και συμπληρωματικά στον Κ.Ν. 2190/1920 (ήδη Ν.4548/18), όπως ισχύει.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται (παρ. 1, άρθρο 110 Ν. 3852/2010).

 1. Μονομετοχικές επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες των νέων Δήμων που δεν συγχωνεύονται

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010, οι νέοι Δήμοι μπορούν να έχουν μία δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του ΚΔΚ, εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους Δήμους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του “καλλικράτειου” Δήμου ορίζει τους αντιπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της μονομετοχικής εταιρείας.

Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 (ήδη άρθρο 77 Ν. 4548/18), όπως ισχύει.

Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ που περιέρχονται στο νέο Δήμο και δεν υπόκεινται σε διαδικασία συγχώνευσης. (ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. εγκ. 51/ΟΙΚ. 74513/28.12.2010)».

 

Ερωτήματα

Μετά από αυτήν την παράθεση, δημιουργούνται τα ερωτήματα: Με βάση την αναφερόμενη νομοθεσία, πού στηρίχτηκαν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και προχώρησαν στη λήψη αποφάσεων συγχώνευσης δύο Δημοτικών Επιχειρήσεων διαφορετικών κατηγοριών, μιας Δημοτικής Εταιρείας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), άρθρο 266, και μιας Δημοτικής Εταιρείας της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), άρθρο 265;

Υπήρχε ποτέ στο παρελθόν, μετά την ψήφιση του Προγράμματος “Καλλικράτης”, η νομική δυνατότητα συγχώνευσης δύο Δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών διαφορετικής κατηγορίας; Υπάρχει σήμερα; Αλήθεια, οι αναγνώστες μας που διαβάζουν όσα παραθέσαμε σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν;

 

Η εισήγηση του Ιωάννη Ξυλούρη

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για τη λήψη της 74/2018 απόφασης

 

Στη συνεδρίαση για τη λήψη της απόφασης 74/2018 του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. αναφέρεται στην εισήγηση η επιχειρηματολογία:

«Θέμα: Εισήγηση αναφορικά με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγχώνευση των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ”.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Ξυλούρης εισάγει προς συζήτηση το παραπάνω θέμα και αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 958/21.5.18 σχετική εισήγηση, την οποία καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

Από το 2012 έχει ξεκινήσει η συζήτηση στον Δήμο Ηρακλείου για τον μετασχηματισμό των Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ. Στο παρελθόν έχουν συνταχθεί υπηρεσιακά σημειώματα και έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές συσκέψεις.

Ο Δήμος Ηρακλείου, έχοντας υπόψη του την αρτιότερη οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών των Ανωνύμων Εταιρειών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης μας, τις οικονομίες που επιτυγχάνονται και τον νέο αναβαθμισμένο ρόλο του Δήμου στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στα επόμενα χρόνια με τις αυξημένες απαιτήσεις, έχει σαν σκοπό και στόχο έναν μεγαλύτερο, ισχυρότερο οικονομικά οργανισμό, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του, στις νέες συνθήκες, στους παρακάτω τομείς:

* Κατασκευή, ολοκλήρωση και διαχείριση Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.

* Ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου.

* Διαχείριση δημοτικών χώρων στάθμευσης.

* Διαχείριση δημοτικών καταστημάτων μαζικής εστίασης και παροχής υπηρεσιών.

* Δημοτική μελετητική-κατασκευαστική τεχνική εταιρεία.

* Διαχείριση “Δημοσκοπίου” Δήμου Ηρακλείου.

* Διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ηρακλείου.

* Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Δήμου Ηρακλείου.

* Διαχείριση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηρακλείου.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή κάθε Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, βάσει του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006, αποτελεί έναν δυναμικό οργανισμό στη διάθεση του Δήμου Ηρακλείου, για την καλύτερη διαχείριση πολλών αναπτυξιακών θεμάτων, αλλά και έκτακτων αναγκών, προτείνεται προς το Δ.Σ. της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου η συγχώνευση των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 69-78 του Νόμου 2190/1920 και 1-5 του Νόμου 2166/1993.

Η έδρα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. θα παραμείνει στη δημοτική ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού.

Η συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 68-77 του Κ.Ν. 2190/20. Οι απορροφούμενες επιχειρήσεις, στην περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση, λύονται χωρίς εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν ως νομικά πρόσωπα. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λυόμενων επιχειρήσεων μεταβιβάζονται στην απορροφούσα, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται, ανάλογα κατά το ποσό της καθαρής θέσης της απορροφούμενης επιχείρησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των λυόμενων εταιρειών ακυρώνονται. Στους μετόχους των συγχωνευμένων εταιρειών, εκτός από τις μετοχές της απορροφούσας, επιτρέπεται να τους δοθεί επιπλέον ένα ποσό χρημάτων μέχρι το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που τους διανέμονται (άρθρο 68 § 2 του Κ.Ν. 2190/20).

Κατά την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών προκύπτουν υπεραξία, η οποία φορολογείται, και φόρος μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον μεταξύ των μεταβιβαζόμενων παγίων περιλαμβάνονται ακίνητα. Με τις διατάξεις όμως του Ν.Δ. 1297/72 ή του Ν. 2166/93 υπάρχουν φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, οι οποίες καθιστούν την πράξη της συγχώνευσης ανώδυνη από φορολογική άποψη...».

 

Επιστολή στη Ν.Κ.

Μια απάντηση του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ

Από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ και δημοτικό σύμβουλο κ. Γιάννη Ξυλούρη, με αφορμή τα δημοσιεύματα της “Ν.Κ.” στις 29 και 30/6/2018 με επίκεντρο τα πρωτοφανή στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, πανελλαδικά, που συμβαίνουν στη μονομετοχική Δημοτική Επιχείρηση του Ηρακλείου, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή:

«Κύριε διευθυντά,

Είχα αποφασίσει να μην ξανασχοληθώ με τον αρθρογράφο σας κ. Σαχίνη, ειδικότερα μετά την ανήθικη πράξη του, να δημοσιεύσει δηλαδή ψεύτικη επιστολή ως δήθεν προερχόμενη από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ. Ενέργεια που δυστυχώς η εφημερίδα σας την κάλυψε, παρόλο που γνωρίζατε την απάτη. Δεν επανέρχομαι γιατί δε μου ταιριάζει.

Όμως, ο κύριος αυτός εξακολουθεί να ασχημονεί, να ψεύδεται αναίσχυντα και να διαστρεβλώνει πραγματικές καταστάσεις, στα φύλλα της εφημερίδας σας της 29ης και της 30ής Ιουνίου. Αυτή τη φορά ασχολείται με τη σύμβαση Αστικής Ευθύνης που η ΔΕΠΑΝΑΛ προτίθεται να υπογράψει μετά την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. Η αχαλίνωτη φαντασία του φτάνει στο να κατηγορήσει την επιχείρηση για πρόθεση συγκαλύψεως των στελεχών της από δήθεν ατασθαλίες, για φωτογραφικούς όρους πίσω από τους οποίους δήθεν υποκρύπτονται στελέχη της επιχειρήσεως και δημοτικοί σύμβουλοι, και άλλα τινά ανόητα. Τον πληροφορώ καταρχήν ότι oυδεμία ασφαλιστική επιχείρηση στον κόσμο καλύπτει ασφαλιστικό κίνδυνο που προκλήθηκε με δόλο τού ασφαλισμένου. Κατά δεύτερο λόγο, όλες οι αποφάσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως και των λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων, άρχισαν να δημοσιεύονται στη “Διαύγεια”, για πρώτη φορά, με απόφαση της παρούσας δημοτικής Αρχής. Επομένως, ουδεμία δόλια συγκάλυψη, και ουδέν κρυπτόν. Τέλος, όμοια ασφάλιση αστικής ευθύνης έχουν ήδη συνάψει ή προκηρύξει για εκδήλωση ενδιαφέροντος πάρα πολλές επιχειρήσεις τού ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά και μόνο, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο Ο.Λ. ΠΑΑΕ, και ο ΟΛΗ Α.Ε. Ο τελευταίος είναι επίσης ΝΠΙΔ και αποτελεί μονομετοχική εταιρεία, όπως ακριβώς και η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Κύριε διευθυντά,

Δε σκοπεύω να γράψω περισσότερα. Αδυνατώ να παρακολουθήσω τους δαιδάλους μιας νοσηρής φαντασίας, με ακατανόητους, ή τουλάχιστο αντιφατικούς και χωρίς στοιχειώδη ειρμό ισχυρισμούς. Θα το πράξω στο Δημοτικό Συμβούλιο που σκοπεύω να το ενημερώσω, αφού είναι το μόνο κυρίαρχο όργανο στο οποίο και μόνο λογοδοτώ και, δι’ αυτού, στους δημότες. Σε ό,τι αφορά τον αρθρογράφο σας, κατανοώ και συμπονώ την απέλπιδα προσπάθειά του να επαναφέρει μια δημοτική Αρχή, την οποία, καλώς ή κακώς, απέκλεισε ο ηρακλειώτικος λαός, διότι εν πολλοίς είχε υποστηρικτές σαν και τον ίδιο. Αυτό ποτέ δε μας το συγχώρησε. Το ότι, δηλαδή, εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς του στο πρόσωπό μου, τον παραπέμπω στους βιογράφους μου. Έχουν ήδη ξεκινήσει τη συναρπαστική εργασία τους.

Γιάννης Ξυλούρης».

 

Η απάντηση της “Ν.Κ.”

Η “Ν.Κ.”, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, παρουσιάζει αυτούσια την επιστολή του προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ, αφήνοντας στην κρίση των αναγνωστών της το ύφος, το ήθος και την επιχειρηματολογία του κ. Ξυλούρη στα όσα αποκαλύφθηκαν. Άλλωστε και το σημερινό εκτεταμένο ρεπορτάζ της εφημερίδας και του συντάκτη μας, με νέα στοιχεία και ντοκουμέντα για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, αποδεικνύει ότι παραμένουμε προσηλωμένοι σε στοιχεία και αποδείξεις, που επίσης κρίνονται από τους αναγνώστες μας.

 

 

Σχόλια