Ηράκλειο

Πρωτοφανής υπόθεση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Πληρώνουν για ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να έχουν νομική κάλυψη σε ενδεχόμενες μη νόμιμες πράξεις της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Σε μια μοναδική στα αυτοδιοικητικά χρονικά και πανελλαδικά, αλλά συγχρόνως καινοφανή σε πολιτική αμετροέπεια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προχώρησε η δημοτική Αρχή του Βασίλη Λαμπρινού στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Εκεί, με την ομόφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ., όπου η πλειοψηφία είναι της δημοτικής Αρχής, έχουμε ουσιαστικά μια πρώτη προσπάθεια να εφαρμοστούν οι κανόνες ιδιωτικής ασφάλισης σε φορέα του Δήμου Ηρακλείου, και μάλιστα με στόχο, όπως θα διαπιστώσουν οι αναγνώστες, τη νομική κάλυψη εξόδων έως και αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ σε περίπτωση που βρεθούν υπόλογα για πράξεις ή παραλείψεις τους ή και καταδικαστούν για αυτές. Ακόμη χειρότερα, η ιδιωτική ασφάλιση αυτή, για νομική κάλυψη και αποζημίωση, δεν είναι με ατομικά τους έξοδα, αλλά με τα λεφτά της ΔΕΠΑΝΑΛ, δηλαδή ουσιαστικά με λεφτά των δημοτών!

Η ΔΕΠΑΝΑΛ προκήρυξε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αναθέσει σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη των στελεχών διοίκησης, από όποιες συνέπειες θα μπορούσαν να υπάρξουν από πράξεις ή και παραλείψεις τους. Πρόκειται ουσιαστικά για την ανάληψη από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της νομικής προστασίας των στελεχών της διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ασφάλιση καλύπτει ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα, που περιλαμβάνει αποζημιώσεις τρίτων μέχρι 1.000.000,00 € (!), δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ. Ως στελέχη θεωρούνται κατά την προκήρυξη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διευθυντές της Επιχείρησης, ώστε να μη μείνει κανείς επιτελικός ουσιαστικά “ακάλυπτος”!

Η αποκαλυπτική “Διαύγεια”

Όπως εντοπίσαμε και διαβάσαμε στη “Διαύγεια”, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, τη σύναψη συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης για όποιες συνέπειες θα μπορούσαν να υπάρξουν για αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και των διευθυντικών στελεχών...
Και είναι πρωτοφανές για έναν φορέα που οφείλει να ελέγχεται προληπτικά για τις δαπάνες του, από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αρνείται να το κάνει για 4 χρόνια (από το 2014 έως σήμερα) και τώρα, ένα χρόνο πριν τη λήξη της θητείας της και ενόψει διαφαινόμενου κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να προχωράει και να ζητάει να εξαγοράσει ασφαλιστική προστασία, με ασφαλιστικό συμβόλαιο για:


* Ευθύνη στελεχών διοίκησης.

* Προστασία μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

* Προστασία της περιουσίας και ελευθερίας.

* Έξοδα προστασίας και αποκατάστασης φήμης.

* Ισόβια προστασία των απερχόμενων στελεχών.

* Των κληρονόμων τους.

* Της κοινής περιουσίας.

* Έξοδα υπεράσπισης...

* Επείγοντα έξοδα υπεράσπισης...

Κάλυψη με αναδρομική ισχύ!

Μάλιστα, η κάλυψη της ασφαλιστικής προστασίας θα έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με την προκήρυξη, από την υπογραφή της ασφαλιστικής σύμβασης έως 5 χρόνια πριν, ενώ η διάρκεια της ασφάλισης με καταβολή των ασφαλίστρων θα είναι για δύο χρόνια!


Τι ζητάει, δηλαδή, η δημοτική Αρχή του έγκριτου δικηγόρου και δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού με αυτή την ενέργεια της διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.;


Να έχουν οι ασφαλισμένοι, τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή της ΔΕΠΑΝΑΛ, «ισόβια νομική προστασία» από την ασφαλιστική εταιρεία, για τις πράξεις, αποφάσεις ή παραλείψεις τους από την ανάληψη των καθηκόντων τους το 2014 μέχρι και την περίοδο μετά τις δημοτικές εκλογές!


Να καλυφθούν τα έξοδα για να προστατευτεί η περιουσία που έχουν στην κατοχή τους οι ίδιοι και οι κληρονόμοι τους!!


Να καλυφθούν τα έξοδα για την προστασία και την αποκατάσταση της φήμης τους!


Να καλυφθούν τα έξοδα υπεράσπισής τους στην περίπτωση που θα χρειαστεί να παραστούν σε δίκη, και να πληρωθούν τα χρήματα που πιθανά θα χρειαστεί να καταβάλουν για να αποφυλακιστούν σε περίπτωση καταδίκης!! Όλα αυτά όχι με προσωπικό τους κόστος στην ασφάλιση, αλλά με λεφτά της ΔΕΠΑΝΑΛ, δηλαδή των δημοτών!

Τι ποσά ζητούν για αποζημίωση;

Ποια θα είναι τα ποσά που ζητούν να αποζημιωθούν και θα καλύπτει η ασφάλιση;
- Με ασφάλιστρα που θα καταβάλει η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. έως 10.000,00 ευρώ, οι παραπάνω ζητούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα έχουν κάλυψη με όριο ευθύνης έως 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) ευρώ για το σύνολο των ζημιών για όλους τους ασφαλισμένους!
- Ασφαλιστική κάλυψη για έξοδα υπεράσπισης έως 50.000,00 ευρώ, με πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη (επείγοντα έξοδα υπεράσπισης) 100.000,00 ευρώ! Δηλαδή συνολικά 150.000,00 ευρώ νομικές αμοιβές!
- Για την προστασία των μελών Δ.Σ. - υπερβάλλον όριο ευθύνης για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. του λήπτη της ασφάλισης και αθροιστικά έως 500.000,00 ευρώ!

Η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί σε μια τέτοια ενέργεια είναι ότι κάποιοι, που τόσο καιρό ασχημονούσαν με έπαρση, κατασπαταλώντας τη δημοτική περιουσία κατά την αυθαίρετη κρίση τους, έξω και πέρα από τη νόμιμη διαδικασία, έφτασαν στο “χείλος του γκρεμού”... και έχασαν την ψυχραιμία τους.

Ιδιαίτερα, αντιλαμβανόμενος ο Βασίλης Λαμπρινός το αδιέξοδο που οδήγησε τα στελέχη της “Δύναμης Πολιτών” που διόρισε στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., στελέχη που τον εμπιστεύτηκαν και ακολούθησαν τις επιλογές του, κάνει μια ύστατη προσπάθεια πρώιμης αντιμετώπισης των επερχόμενων “οικονομικών δεινών”.

Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομπρέλα νομικής, ασφαλιστικής προστασίας, για να μη χάσουν τις περιουσίες τους, αλλά και να μην καταλήξουν στη φυλακή! Γιατί τέτοιες καλύψεις ζητούν να κάνουν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

Αλήθεια, ποιος σοβαρός και έμπειρος αυτοδιοικητικός πιστεύει ότι μια τέτοια δαπάνη θα εγκριθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές;

 Ιστορικό

Τι υποχρεούται να πράττει η Μονομετοχική Α.Ε. ΔΕΠΑΝΑΛ που αποφεύγει; Ο Νόμος 3463/2006, δηλαδή ο Κώδικας Δήμων Κοινοτήτων, άρθρο 266 - Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες - αναφέρει:

«1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής... ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από έναν Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου...

  1. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές... Κοινωφελείς Επιχειρήσεις...».

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που είναι Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό εταίρο τον Δήμο Ηρακλείου, είχε υποχρέωση από τον νόμο για κάθε δαπάνη που εκτελεί να τη θέτει στον προληπτικό έλεγχο της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανάλογη υποχρέωση είχε και η ΔΗΚΕΗ, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ηρακλείου, που ακολούθησε με ευλάβεια από την αρχή της θητείας της δημοτικής Αρχής το 2014 και έθετε καθημερινά τις δαπάνες της στον έλεγχο της προβλεπόμενης υπηρεσίας.

Σε αντίθεση, η διοίκηση και ο γενικός διευθυντής της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με την καθοδήγηση, υποθέτουμε, του Βασίλη Λαμπρινού και την έγκριση της “Δύναμης Πολιτών”, αποφάσισαν, παρά τις υποδείξεις για λανθασμένες επιλογές και την προβλεπόμενη νομιμότητα, τόσο να επιλέγουν δαπάνες που δεν είχαν σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή δαπάνες εκτός νομιμότητας, όσο και να εξοφλούν τις δαπάνες αυτές και τα τιμολόγια χωρίς τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Επιχείρηση “στάχτη στα μάτια” από τον Μάρτιο!

 Μόλις τον Μάρτιο του 2018 συνειδητοποίησαν το μέγεθος της ανομίας και άρχισαν να οργανώνουν τη διαδικασία έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, όπως προβλέπεται και διαβάζουμε στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανεβάζουν τουλάχιστον στη “Διαύγεια”.

Όμως και πάλι συνεχίζουν να δημοσιεύουν στη “Διαύγεια” αποφάσεις που άλλοτε δικαίως απορρίπτουν αιτήματα επιχορήγησης φορέων, ενώ άλλοτε μη νόμιμα συνεχίζουν, για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων ως χορηγοί.

Αλήθεια, πώς θα πληρωθούν αυτές οι δαπάνες, όταν όλοι γνωρίζουν ότι είναι εκτός νομιμότητας; Όλα αυτά νομίζουν ότι θα εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο; 

Θορυβημένοι τρέχουν να καλυφθούν

 Όπως όλα δείχνουν, όλοι στη διοίκηση και τη διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ πια και χωρίς να εμπιστεύονται τις παλιές υποδείξεις των έγκριτων νομικών αλλά “δικολάβων της Αυτοδιοίκησης”, ότι δε συμβαίνει τίποτα σοβαρό και να μην ανησυχούν, προσπαθούν να μην έχουν την τύχη αυτοδιοικητικών της Θεσσαλονίκης... κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Ανησυχώντας, όπως όλα δείχνουν, για πιθανό και επερχόμενο κατασταλτικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την εφαρμογή όσων προβλέπει η νομοθεσία (τέτοιοι έλεγχοι είναι συχνοί στους φορείς που εποπτεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο τόσο για τη διατύπωση συμβουλευτικών προτάσεων διόρθωσης εσφαλμένων ενεργειών, όσο και καταλογισμού καταβληθέντων ποσών για μη νόμιμες δαπάνες) ετοιμάζουν την άμυνα προστασίας και διάσωσης της περιουσίας και της προσωπικής τους ελευθέριας, όπως φαίνεται από τις καλύψεις που ζητούν από την ασφαλιστική εταιρεία, αλλιώς με τη λογική αυτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορεί να εξηγηθεί!

Και κανένας δε θα είχε αντίρρηση, στην τελική, αυτή η προετοιμασία να γίνεται με δικά τους προσωπικά έξοδα, μιας και προσωπικές ήταν οι αποφάσεις για κατασπατάληση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Είναι όμως πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας και δεοντολογίας να κατασπαταλούν 10.000,00 ευρώ έκαστο μέλος του Δ.Σ. από το ταμείο της ΔΕΠΑΝΑΛ, όσο είναι δηλαδή το ετήσιο συνολικό εισόδημα της πλειοψηφίας εκάστου εκ των εργαζομένων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για έξοδα προστασίας και αποκατάστασης της φήμης τους.

Για να αποφύγουν τον οικονομικό έλεγχο!!!

Διαλύουν τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τη σημερινή της μορφή 

Δεν είναι όμως μόνο η ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης των στελεχών η μόνη ενέργεια που δρομολογείται για να αντιμετωπίσουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι διευθυντές της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. τις όποιες εκτός κάθε νομιμότητας οικονομικές δραστηριότητες της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Μια δεύτερη ενέργεια, που παράλληλα διεκπεραιώνεται με τον πλέον παράνομο τρόπο, αποτελεί η συντονισμένη προσπάθεια αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., η δημιουργία μιας νέας εταιρείας, που δε θα υπάγεται πια στον προληπτικό έλεγχο της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου στο μέλλον, αφού την κάνουν ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ, με τη συμμετοχή με ένα ελάχιστο ποσοστό της ΠΕΔ, ενώ η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την παρούσα μορφή της διαλύεται, ώστε έτσι να “αποφύγουν” και τον έλεγχο της 4ετούς παρελθούσας οικονομικής δραστηριότητας.

Ήδη η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. έχει προχωρήσει και λάβει απόφαση συγχώνευσης με τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πάνω σε αυτό θα κάνουμε μερικές επιμέρους παρατηρήσεις:

1) Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε., χωρίς να έχει υπάρξει καμία απολύτως αναφορά σε σχετική μελέτη σκοπιμότητας και χωρίς να υπάρχει καμία προηγούμενη απόφαση των μετόχων της, του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κρήτης, αποφάσισε τη διάλυση της ΔΕΠΤΑΗ ως δημοτικής πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 (γνωστού ως “Καλλικράτη”) και την απορρόφησή της από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία είναι μια ανώνυμη δημοτική μονομετοχική εταιρεία όχι του άρθρου 265, αλλά του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, για όσους καταλαβαίνουν.

2) Παράλληλα, όμως, το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ αποφάσισε (!!) ότι και η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. μετατρέπεται από ανώνυμη δημοτική μονομετοχική εταιρεία του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, σε καθαρή δημοτική ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006.

Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, οι ιθύνοντες της διοίκησης του Βασίλη Λαμπρινού, χωρίς καμία προηγούμενη έστω ενημέρωση των παρατάξεων αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν αποφασίσει πως:

Α) Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τη σημερινή της μορφή διαλύεται.

Β) Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. με τη σημερινή της μορφή διαλύεται.

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. απορροφάται από μία άλλη δημοτική καθαρή Α.Ε. ΟΤΑ του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006, η οποία πρόκειται να συσταθεί με τη μετατροπή της ΔΕΠΑΝΑΛ από μονομετοχική Α.Ε. του άρθρου 266 σε καθαρή Α.Ε. ΟΤΑ του άρθρου 265.

Αν καταλάβαμε ακόμη περισσότερο καλά: Η διάλυση των δύο εταιρειών σημαίνει πρακτικά ότι προσπαθούν να οδηγήσουν και στον... ενταφιασμό όλου του... παρελθόντος των, κάτι που καταλαβαίνουμε πως αποτελεί τη μύχια επιδίωξη των υπευθύνων για τη διαχείριση των χρημάτων στις δύο εταιρείες και τη λήθη στις όποιες ενδεχομένως παράνομες αποφάσεις λήφθηκαν μέχρι σήμερα.

Ενώ όμως το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. είναι πρόθυμο και γρήγορο, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., από την πλευρά της, και όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις στη “Διαύγεια”, δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση για την απορρόφηση της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε., ούτε και για τη διάλυσή της και τη μετατροπή της σε καθαρή Α.Ε.

 

Ερωτήματα

 Σε κάθε όμως περίπτωση έχουμε μερικά απλά ερωτήματα: Η ΔΕΠΤΑΗ είναι μια πολυμετοχική Α.Ε. ΟΤΑ του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου και η ΠΕΔ;

* Πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση των μετόχων; ή

* Ερωτήθηκε και αποφάσισε κάτι παρόμοιο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου; ή

* Ερωτήθηκε και αποφάσισε το Δ.Σ. της ΠΕΔ πριν το Δ.Σ. λάβει αυτήν την απόφαση;

* Μπορεί σήμερα να συσταθεί μια καθαρή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 και μάλιστα μονομετοχική;

 

Ορκωτός λογιστής

 Ένα τελευταίος δημόσιος προβληματισμός αφορά στις δημοσιευμένες εκθέσεις του ορκωτού λογιστή της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για τα χρόνια 2015 και 2016, αλλά και γι’ αυτή που θα προετοιμάσει ο ορκωτός λογιστής, με τον οποίο αποφάσισε να συνεργαστεί και φέτος, για το 2017, το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Γιατί δεν αποτυπώνεται η μη νόμιμη πρακτική να μην αποστέλλονται στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με όλες τις λογιστικές συνέπειες, τα προς εξόφληση εντάλματα και δαπάνες;

Γιατί δεν καταγράφονται, δεν αποτυπώνονται οι μελλοντικές συνέπειες από ένα κατασταλτικό έλεγχο της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για δαπάνες που γίνονται συστηματικά, αλλά προδήλως δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.;

Για το ρεπορτάζ που παρουσιάζουμε σήμερα θα επανέλθουμε σύντομα πιο αναλυτικά και εμπεριστατώμενα, αφού θα αποτελέσει ένα ενδιαφέρον αφήγημα για τους δημότες του Ηρακλείου, και όχι μόνο!

 

Δημοτικές παρατάξεις

 Ένα ερώτημα που θα απασχολήσει τους δημότες του Ηρακλείου, ενόψει μάλιστα των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019, είναι πώς αντιμετωπίζουν οι δημοτικές παρατάξεις αλλά και κάθε ένας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου την κατάσταση “οικονομικού πλιάτσικου” που συνέβαινε και συμβαίνει στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., τη σύμβαση ασφαλιστικής ευθύνης που προκλητικά και με περίσσιο πολιτικό θράσος προσπαθεί να συστήσει για τα μέλη του το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και τα διευθυντικά στελέχη, αλλά και τη μεθόδευση για τη διάλυση-εξαφάνιση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την παρούσα μορφή της, αλλά και τη θέση της νέας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. εκτός Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να συνεχιστεί άραγε το οικονομικό και όχι μόνο “πάρτι”;

 

Θα επικρατήσει ξανά η “σιωπή”;

 Αν γίνει αυτό, με τι πρόσωπα θα βγουν σε λίγους μήνες να μιλάνε στους έντιμους δημότες του Ηρακλείου, αλλά περισσότερο τι θα μπορούν άραγε να λένε; Τι λέει, αλήθεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία οφείλει να ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις Επιχειρήσεις του Δήμου; Τι λέει στην περίπτωση αυτή ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Σχόλια