Ηράκλειο

Επιφυλάξεις με τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών

338.000 οι παραγωγοί που οφείλουν στον ΟΓΑ 1,4 δις

«Θα περιμένουμε μέχρι 31-12-2018 προκειμένου να διαπιστώσουμε αν όντως οι ρυθμίσεις εξυπηρετήσουν » λέει στον 98,4 ο αντιπρόεδρος της Ομάδας Αμπελουργών Μύρων Χιλετζάκης.

Ενεργοποιήθηκε η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, η οποία, μεταξύ άλλων, προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και από κατ’ επάγγελμα αγρότες. 
Η ρύθμιση αφορά οφειλές έναντι της ΑΑΔΕ, ασφαλιστικών ταμείων ΕΦΚΑ (κυρίως ΟΓΑ) και τραπεζών υπό εκκαθάριση.
Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει:
·100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων
· διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου)
· διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας
· αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης

 Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

  • η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%, σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίω
    · η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων
     Όσον αφορά στη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο προβλέπονται
    · αποπληρωμή σε έως 120 δόσει
    · διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, ακόμη και βασικού φόρου ή εισφοράς (υπό προϋποθέσεις, δηλ. να μην υπάρχει περιουσία υψηλής αξίας).

Επιπλέον στη νέα έκδοση της πλατφόρμας, τα κριτήρια υπαγωγής οφειλετών προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της 31/12/2017, επιτρέποντας να ληφθεί υπόψη η νεότερη οικονομική θέση του οφειλέτη.

Σχόλια