Ηράκλειο

«Ανοίγουν» θέσεις νοσηλευτών στο ΠΑΓΝΗ – Δείτε λεπτομέρειες

Θέσεις νοσηλευτών για νοσηλευτές «ανοίγουν» στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν επτά θέσεις νοσηλευτικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Κλινικών και Τμημάτων σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ.

Οι θέσεις πρόκειται να τελούν υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και έχουν χρονική διάρκεια 12 μηνών, σύμφωνα και με το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα:

Προκηρύχθηκαν επτά θέσεις ειδικότητας Νοσηλευτικής, εκ των οποίων οι πέντε αφορούν τον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής και οι δυο αφορούν :

ΔΕ Β. Νοσηλευτικής.

Η υποβολή των αιτήσεων, που ξεκινάει την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο του Τμήματος  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων είτε από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.pagni.gr -- Ανακοινώσεις Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), είτε να τα προμηθευτούν από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, η προκήρυξη έχει αναρτηθεί αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠαΓΝΗ (www.pagni.gr).

Σχόλια