Ηράκλειο

Βρίσκει τη χαμένη του αίγλη το ιστορικό ξενοδοχείο «Μίνως»

Μεταμορφώνεται ο χώρος του ιστορικού ξενοδοχείου με την αποκατάσταση του κτιρίου.

Σε ένα πολυχώρο που θα φιλοξενήσει δράσεις και εκθέματα που θα σχετίζονται με την κρητική διατροφή με στόχο την προβολή και ανάδειξη της σημασίας της, θα μετατραπεί το κτίριο που φιλοξενούσε το ξενοδοχείο Μίνως στην αρχή της 25ης Αυγούστου που επί δεκαετίες παραμένει σε κατάσταση εγκατάλειψης.

 Η υπογραφή σήμερα της σύμβασης μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου μεταξύ του Βασίλη Λαμπρινού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας, σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το κτίριο.

Το εν λόγω κτίριο αποτελούσε για την ακρίβεια μέρος του ξενοδοχείου «ΜΙΝΩΣ» καθώς μετά τον βομβαρδισμό των Γερμανών τη δεκαετία του 40 ένα μεγάλο κομμάτι κατέρρευσε, ήταν έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Δημήτριου Κυριακού, ο οποίος είχε μελετήσει και τα περισσότερα από τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται στην οδό 25ης Αυγούστου.

Το κτίριο είναι διώροφο και η συνολική του επιφάνεια φτάνει στα 340m2 ενώ η μελέτη είναι  ύψους  67 χιλιάδων ευρώ.

Μετά την υπογραφή ακολούθησε αυτοψία στον χώρο του ξενοδοχείου, όπου οι μελετητές εξήγησαν στον Δήμαρχο τις σκέψεις και τα σχέδια τους.

Η μελέτη

Το εν λόγω είναι διώροφο και η συνολική του επιφάνεια φτάνει στα 340m2. Η μελέτη έχει ανατεθεί με διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία) και η συμβατική αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των 67.305,02 € (χωρίς ΦΠΑ). Περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους μελέτες: Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η χρηματοδότησή της θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Σχόλια