Ηράκλειο

Αύριο τελευταία μέρα κατάθεσης αιτήσεων στις εισαγωγικές Εξετάσεις Καλλιτεχνικού Σχολείου

Τελευταία ημέρα για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την επιλογή μαθητών/τριών για την Α’ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2018-2019, αύριο Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον Γονέα - Κηδεμόνα του υποψηφίου μαθητή/τριας στο σχολείο από τις 8:30 ως τις 13:30.

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου - Κινηματογράφου γ) Χορού.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Στην περίπτωση αυτή μόνο ο γονέας/κηδεμόνας, με την Αστυνομική του Ταυτότητα, υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να προσκομίσουν ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο  και  από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργούνται το δεύτερο δεκαήμερο  του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. O μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και κατεύθυνση μπορεί να είναι έως και εικοσιπέντε (25). 

Το δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων μαθητών σε ένα από τα τμήματα των τριών Κατευθύνσεων της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, προκύπτει από την σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στην Α’ τάξη Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται από τους υποψήφιους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση, με αυστηρή τήρηση της σειράς κατάταξης σε αυτούς. 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  μαθητών στην Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων γίνονται από την 1 έως και τις 8  Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Σχόλια