Ηράκλειο

Ξεκινά η ειδική διαλογή των ιατρικών αποβλήτων

Υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΣΔΑΚ, Δήμου Ηρακλείου και Ιατρικού Συλλόγου

Στην οργάνωση ενός ειδικού συστήματος συλλογής των αστικών ιατρικών αποβλήτων προχωρούν και με τη βούλα τώρα ο Δήμος Ηρακλείου, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, καθώς χθες “έπεσαν” και οι επίσημες υπογραφές που επισφραγίζουν τη τριμερή αυτή συνεργασία.

Επί της ουσίας, με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφτηκε χθες από τον δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ Χάρη Μαμουλάκη και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Χάρη Βαβουρανάκη, θα δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων αποκλειστικά για τα ιατρικά απόβλητα από ιατρεία, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ., το οποίο όμως θα βασίζεται στο δόγμα της διαλογής στην πηγή. Οι γιατροί δηλαδή, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, θα υποχρεούνται να πετούν τα απόβλητα υλικά από τα ιατρεία τους όχι στους συνήθεις κάδους απορριμμάτων, αλλά σε ειδικούς απορριμματοσυλλέκτες που θα είναι τοποθετημένοι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης...

Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί στο Ηράκλειο, και δεν είναι άλλο από τη χύμα τοποθέτηση των ιατρικών αποβλήτων στους κοινούς κάδους απορριμμάτων - κάτι φυσικά που δημιουργεί κινδύνους τόσο για το προσωπικό περισυλλογής όσο και για το προσωπικό διαχείρισης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (ΚΔΑΥ) και στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.

Αναλυτικότερα, υπογράφτηκε χθες το μεσημέρι, στο γραφείο του δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού, το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο, τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, με αντικείμενο τη διαχείριση των αστικών ιατρικών αποβλήτων.

Παρουσία του δημάρχου, του προέδρου του ΕΣΔΑΚ και αντιδημάρχου Καθαριότητας Χάρη Μαμουλάκη και του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Χάρη Βαβουρανάκη, η υπογραφή του πρωτοκόλλου σηματοδοτεί την έναρξη της ανάπτυξης ενός νέου τρόπου διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, με στόχο την εξάλειψη των κινδύνων που προέκυπταν από την τοποθέτησή τους σε κοινούς κάδους.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι πλησίον των ιατρείων και των υγειονομικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου (νοσοκομεία-ιατρικά κέντρα), στους οποίους οι γιατροί θα μπορούν να αποθέτουν τα απόβλητα που προέρχονται από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εν συνεχεία, τα απόβλητα των ειδικών αυτών κάδων θα διατίθενται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη διαδικασία.

Μετά την υπογραφή, ο δήμαρχος δήλωσε: «Δίνουμε λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε τόσο το ιατρικό προσωπικό της πόλης, όσο και οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Με τον νέο τρόπο αποκομιδής των ιατρικών αποβλήτων που πρόκειται να εφαρμοστεί, αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας για το προσωπικό μας. Επιπλέον, για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας των φορέων του Ηρακλείου, με στόχο πάντα το καλό των δημοτών».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου συμπλήρωσε: «Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων αποτελεί πρόβλημα για πολλές πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εμείς, μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου και τον ΕΣΔΑΚ, ξεκινάμε μια προσπάθεια ουσιαστικής αντιμετώπισής του και καλούμε τους γιατρούς της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν, βάζοντας τα ιατρικά απόβλητα στους ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό».

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο;

Στη συμφωνία συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου- ΕΣΔΑΚ-ΙΣΗ, προβλέπεται ότι:

Ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει:

- Την από κοινού με τον ΕΣΔΑΚ επεξεργασία των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης του κάδου.

- Τη συλλογή των αποβλήτων από τους ειδικούς κάδους που έχει τοποθετήσει ο ΕΣΔΑΚ και τη νόμιμη διάθεσή τους.

- Τη διαβίβαση στον ΕΣΔΑΚ των δεδομένων που θα προκύψουν από τη συλλογή των αποβλήτων αυτών.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης αναλαμβάνει:

- Την υποχρέωση προμήθειας και τοποθέτησης των ειδικών κάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν πλησίον των υγειονομικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου για τη συλλογή του αστικού τύπου αποβλήτων υγειονομικών μονάδων και την προμήθεια ειδικού συστήματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε έναν εξ αυτών.

- Από κοινού με το Δήμο την επεξεργασία των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης του κάδου.

- Την επεξεργασία των δεδομένων από τη συλλογή και διάθεση των αποβλήτων που θα γνωστοποιούνται στον ΕΣΔΑΚ από τον Δήμο Ηρακλείου.

- Να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου αναλαμβάνει:

- Να ενημερώσει τα μέλη του για τη διαχείριση των απόβλητων υγειονομικών μονάδων σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 146163/2012, καθώς και για τα μέτρα και τους όρους διαχείρισης των αποβλήτων.

- Να ενημερώσει τα μέλη του για το σύστημα που οργανώνεται στο πλαίσιο του μνημονίου, μέσω του οποίου μπορούν να συλλέγονται σε χωριστούς κάδους από τα λοιπά δημοτικά απόβλητα τα αστικού τύπου απόβλητα υγειονομικών μονάδων.

- Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης αστικού τύπου αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

- Να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης αστικού τύπου αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Σχόλια