Ηράκλειο

Μ' αυτό τον τρόπο μπορείτε να φοιτήσετε σε Πειραματικό Σχολείο

Κάθε χρόνο, για τους γονείς παιδιών που τελειώνουν το δημοτικό, αλλά και για τους ίδιους τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε πειραματικό σχολείο, «γεννιούνται» ερωτήματα για το πώς μπορεί να γίνει η εισαγωγή τους σε ένα τέτοιο γυμνάσιο.

Γι’ αυτό το λόγο, το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ενημερώνει λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις 72 υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ http://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώσουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωση τους.

Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α’ τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στις 09:30 π.μ. στο αμφιθέατρο του σχολείου και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Σχόλια