Ηράκλειο

Χρήσιμες συμβουλές για τις μεταβιβάσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, για να γίνει η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση να γίνει εγγραφή των μεταβιβαστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή των μεταβιβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με χρήση των κωδικών TAXISnet. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω θανάτου, η εγγραφή γίνεται από τους κληρονόμους.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις μεταβίβασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ΕΑΣΗ αναφέρει τα εξής:


- Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη: Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ.). Απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 01-06-2017 έως 31-05-2018 και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
- Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη: Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη είτε με πώληση είτε με ενοικίαση, όπου το 25% της αξίας παρακρατείται υπέρ του εθνικού αποθέματος. Εξαίρεση στην παρακράτηση υπάρχει εφόσον αυτή γίνεται μεταξύ συγγενών Α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (γονείς-παιδιά, σύζυγοι, κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει τη συγγένεια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου κ.λπ.).
- Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς:
Α) Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης:
* Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
* Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης.
* Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).
* Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή προσβολή αυτής (Ειρηνοδικείο).
Β) Κληρονομιά από το νόμο (εξ αδιαθέτου):
* Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
* Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
* Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).
* Προσωπικά στοιχεία των κληρονόμων (ταυτότητα, ΑΦΜ).
* Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης.
- Ενοικιάζονται δικαιώματα και γη με ίση ή μεγαλύτερη έκταση για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με τη λήξη της μίσθωσης. Απαιτείται η πράξη μίσθωσης έκτασης με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01/06/2017.
- Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου.
- Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη: Λύση της μίσθωσης, με γη ή χωρίς γη, με κοινή συμφωνία, πριν την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης.
- Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη.
- Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη (25% παρακράτηση): Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με τη λήξη της μίσθωσης.
- Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβασή τους το ίδιο έτος ενίσχυσης: Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει σε έναν ή σε περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που κληρονομεί το ίδιο έτος ενίσχυσης 2018.
- Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβασή τους το ίδιο έτος ενίσχυσης.
Τέλος, η ανακοίνωση της ΕΑΣΗ αναφέρει ότι καταληκτική ημερομηνία μεταβίβασης δικαιωμάτων είναι η 15η Μαΐου 2018.

Ποιες περιπτώσεις οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα

Ας δούμε τώρα, μέσα από σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιες είναι οι περιπτώσεις που οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα:
- Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.
- Δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία δε συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη.
- Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.
- Επί δύο συναπτά έτη μη ενεργός γεωργός.
- Με εθελοντική παραχώρηση του παραγωγού.
- Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται στο Εθνικό Απόθεμα, δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη μοναδιαία αξία.

Σχόλια