Χανιά

Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για Βοηθούς Νοσηλευτικής

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν οι ενδιαφερόμενοι

Στους ενδιαφερόμενους απευθύνεται το Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων που ενημρρώνει για την ειδικότητα βοηθού νοσηλευτικής. Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων προκειμένου να προβεί για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022,εξάμηνο κατάρτισης 2021Β:

α) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ και

 β) στην κατάταξη υποψηφίων στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής ή κατάταξης, στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2021 έως και 10-09-2021, και ώρες 08:30 - 13:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
  2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
  7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.  
  8. 2 φωτογραφίες.

Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον:

 -πληρούν τις προϋποθέσεις,

 -διαθέτουν άδεια διαμονής,

 -και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα (ελάχιστου επιπέδου Β1), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (Α΄ εξάμηνο)  έχουν οι κάτωθι τίτλοι σπουδών:

Απολυτήριο ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου .

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Λ Τ.Ε.Ε  Β΄ κύκλου, εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες τηλ.2821 342 404,408                                                 

(φωτογραφία: pexels)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια