Χανιά

Η ΑΑΔΕ σφράγισε για 48 ώρες καφέ - μπαρ στα Χανιά

Η αναστολή λειτουργίας έγινε εξαιτίας μη έκδοσης άνω των 10 αποδείξεων

Σφραγίστηκε για 48 ώρες κατάστημα καφέ – μπαρ στο παλιό λιμάνι των Χανίων, ως αποτέλεσμα των συνεχών φορολογικών ελέγχων που διεξάγουν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Η αναστολή λειτουργίας της ανωτέρω επαγγελματικής εγκατάστασης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13α του Ν.2523/1997 εξαιτίας μη έκδοσης άνω των δέκα Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ).

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) διεξάγουν καθημερινά και για 24ώρες ελέγχους.

Σχόλια