Χανιά

Ζεστό χρήμα για έργα στον Δήμο Γόρτυνας

98.600 ευρώ σε Στόλους, Στέρνες, Βαλή για Διαμορφώσεις - κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους χώρους εξασφάλισε ο Δήμος Γόρτυνας

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 98.600 ευρώ εξασφάλισε η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας!

Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση αφορά 3 έργα:

  1. «Προμήθεια πέτρας και υλικών για την κοινότητα Στερνών του Δήμου Γόρτυνας», με το ποσό 18.600 ευρώ.
  2. «Προμήθεια υλικών τσιμεντόστρωσης (σκυρόδεμα – πλέγματα) αγροτικών οδών Οικισμού Βαλή Δήμου Γόρτυνας», με το ποσό 40.000 ευρώ.
  3. «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός Οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας», με το ποσό 40.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από τον φάκελο «Διαμορφώσεις - κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και Αθλητικούς χώρους».

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τον κ. περιφερειάρχη και όλους όσους βοήθησαν.

 

 

Σχόλια