Χανιά

Μαθήματα εκδοροσφαγέων στην Κρήτη – Δείτε όλα τα δικαιολογητικά

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να ασκήσετε το επάγγελμα

Εκπαίδευση εκδοροσφαγέων από το Τμήμα Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών πρόκειται να πραγματοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με ομάδα εκπαιδευτών που θα μεταβεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων προκειμένου να πραγματοποιήσει τα θεωρητικά μαθήματα εκδοροσφαγέων για το χρονικό διάστημα από 6/05/2019 έως και 10/05/2019.

Στη συνέχεια και μετά το τέλος των θεωρητικών μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν πρακτική εξάσκηση σε σφαγεία των ΠΕ Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων για το χρονικό διάστημα από 13/05/2019 έως 26/07/2019.

Τέλος θα ακολουθήσουν γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων εκδοροσφαγέων στα γραφεία της ΔΑΟΚ Χανίων σε ημερομηνία που θα ορισθεί από τους εκπαιδευτές της παραπάνω σχολής. Οι εκπαιδευόμενοι που θα περάσουν τις γραπτές εξετάσεις θα λάβουν τη Βεβαίωση του Εκδοροσφαγέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ ΠΕ Κρήτης προκειμένου να συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση έχοντας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (φωτοτυπία ταυτότητας και απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής).

Σχόλια