Χανιά

Μάθετε τα πάντα για τη Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων

Εκδήλωση για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Χανίων την Τετάρτη 27 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα.
Συγκεκριμένα το θέμα της εκδήλωσης είναι «Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Σχέδια - Εμπορικά Σήματα) & Πνευματική Ιδιοκτησία».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Μέρος 1ο: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Παρουσίαση του οργανισμού – διαδικασίες και προϋποθέσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών – βιομηχανικών σχεδίων
Ομιλητής: Μάνος Τριχάς, στέλεχος ΟΒΙ, Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης

2: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Διεύθυνση Σημάτων

Προϋποθέσεις έγκρισης εμπορικών σημάτων και διαδικασίες καταχώρισης αυτών σε επίπεδο εθνικό, ΕΕ και διεθνές.
Ομιλητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος – Νομικός της Διεύθυνσης Σημάτων.

3: Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι)

Παρουσίαση του οργανισμού, πνευματική ιδιοκτησία – συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, διαδικασίες και προϋποθέσεις κατοχύρωσης
Ομιλητής: Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΠΙ, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος.

Σχόλια