Χανιά

«Όχι» στην εκχώρηση των ακινήτων στο Υπερταμείο από το δήμο Πλατανιά

Ψήφισμα για το υπερταμείο

Στηρίζει τον αγώνα ενάντια στην εκχώρηση ακινήτων στο Υπερταμείο, ο δήμος Πλατανιά Χανίων που εξέδωσε ψήφισμα.

Με αφορμή τις υπουργικές αποφάσεις ΦΕΚ Β΄ 2317/19-6-18 και ΦΕΚ Β΄ 2320/19-6-18 με τις οποίες δημοσιεύτηκε η λίστα των ακινήτων του δημοσίου και η απόφαση παραχώρησής τους στην ΕΤΑΔ, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά αποφασίζει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καταδικάζει και καταγγέλλει την προσπάθεια εκχώρησης της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο για την εξυπηρέτηση των δανείων και δηλώνει ότι οι παραπάνω εκτάσεις, οι οποίες αναγράφονται κωδικοποιημένες σύμφωνα με το ΦΕΚ τ2/2317/19-06-2018, αποτελούν δημόσια περιουσία, η οποία δεν πρέπει να εκποιηθεί ή να αξιοποιηθεί σε βάρος των συμφερόντων του τόπου.

Επειδή με την συγκεκριμένη απόφαση αφαιρούνται χιλιάδες ζωτικοί χώροι της τοπικής αυτ/σης που ήταν σε χρήση των δημοτών, αποκλείοντας ακόμα και την πρόσβαση σε αυτούς με την έναρξη της εκμετάλλευσής τους, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά στηρίζει τον αγώνα των ΟΤΑ που καλούνται να εκχωρήσουν τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους στο Υπερταμείο, δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του σε αυτή την εκχώρηση, ζητά την ακύρωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και συμπορεύεται με τις ανάλογες αποφάσεις της ΚΕΔΕ και ΠΕΔ για την ακύρωσή τους».

Το παρόν να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ Κρήτης.

 

 

Σχόλια