Χανιά

«Ασπίδα» για οικογένεια με 9 δάνεια

Εννέα δάνεια και χρέος ύψους, σχεδόν, 300.000 ευρώ είχε μια οικογένεια στα Χανιά

Όχι ένα και δύο, αλλά 9 δάνεια, σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, συνολικού χρέους ύψους 276.958 ευρώ είχε μία οικογένεια που κατοικεί σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά Χανίων.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι με δύο ενήλικα παιδιά, καθώς και τη μητέρα της συζύγου, συνταξιούχο εκ χηρείας.

Ο σύζυγος ασχολείται με αγροτικά, σε ενοικιαζόμενα κτήματα, ενώ η σύζυγος δεν είναι εργαζόμενη, αλλά ασχολείται με την φροντίδα της οικογένειας.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η οικογένεια στη διάθεσή της είναι: Μία κατοικία, καθώς και αγροτεμάχια. Ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την εν λόγω οικογένεια «δεν υπάρχει οικονομική επάρκεια διαβίωσης».

Όμως, με την Προσωρινή Διαταγή το Ειρηνοδικείο των Χανίων όρισε ότι:

Δέχεται το αίτημα και χορηγεί προσωρινή Διαταγή για τους δύο συζύγους και την μητέρα

Απαγορεύει στους πιστωτές προσωρινώς, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης και για τους τρεις

Ορίζει μηνιαίες καταβολές δόσεων, 100 ευρώ και για τους δύο συζύγους στο σύνολο των αναφερομένων σε αυτή οφειλών, κατ’ άρθρο 8  παρ.5 του ν.3869/2010, μέχρι το χρόνο επανασυζήτησης της υπό κρίση αίτησης τους

Ορίζει για την μητέρα μηνιαία καταβολή δόσεων 50 ευρώ: Η μητέρα συμμετέχει  στην δανειοδότηση σε ως εγγυήτρια σε στεγαστικό δάνειο των 92.664,89 ευρώ

Ορίζει επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής την 9-12-2019, ώστε να επανεκτιμηθεί η οικονομική τους κατάσταση

Δηλαδή, το Ειρηνοδικείο Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής παρείχε  προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών.

 

Σχόλια