Χανιά

Μελέτη οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Εγκρίθηκε εκπόνηση μελέτης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Κατεπείγουσα χαρακτηρίστηκε η ανάγκη παρεμβάσεων στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού 38 από τον κόμβο σύνδεσης με την επαρχιακή οδό Σούδας - Αεροδρομίου Χανίων μέχρι την είσοδο στον οικισμό των Κουνουπιδιανών, λόγω επικινδυνότητας. 

Με εντολή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπρίτζη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ενέκρινε την απαιτούμενη πίστωση ποσού 70.000€ για την εκπόνηση μελέτης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Λύκειο Ακρωτηρίου μέχρι και τα Κουνουπιδιανά Χανιών.

Ειδικότερα και στο πλαίσιο υφιστάμενης σχετικής μελέτης που υλοποιεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εγκρίθηκε η συμπερίληψη συμπληρωματικού αντικειμένου που αφορά στη βελτίωση οδικής ασφάλειας λόγω αυξημένης επικινδυνότητας της Επαρχιακής Οδού 38 από τον κόμβο σύνδεσης με την επαρχιακή οδό Σούδας - Αεροδρομίου Χανίων μέχρι την είσοδο στον οικισμό των Κουνουπιδιανών.

Το τμήμα της οδού είναι μήκους 1,5 χλμ. περίπου και η εκπόνηση των ανωτέρω επιμέρους μελετών χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσα ανάγκη προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας για την μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Η έγκριση της προαναφερθείσας μελέτης θα γίνει σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η οποία είναι καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία για την παραπάνω οδό.

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια