Χανιά

Πανάκριβα κοστίζει στο Δημόσιο η διαμάχη με την Fraport

180.000 ευρώ έχει δεσμεύσει το Δημόσιο για δικαστικά έξοδα

Όχι μόνο δεν έχει βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και της Fraport, αλλά ίσα-ίσα η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών, με φόντο την κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν από την ελληνική Πολιτεία στους Γερμανούς επενδυτές τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας (μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο Χανίων), είναι σε πλήρη εξέλιξη...

Του λόγου το αληθές αποδεικνύει η κίνηση της ΥΠΑ και του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών να δεσμεύσουν ένα ακόμα μεγάλο ποσό, ύψους 74.400 ευρώ, που αφορά σε πληρωμή προκαταβολής δικαστικών εξόδων για προσφυγή σε διαιτησία στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο κατά της Fraport.

Σημειωτέον, πρόκειται για το δεύτερο σχετικό κονδύλι που δεσμεύει το ελληνικό Δημόσιο για τα προκαταβολικά έξοδα της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο. Είχε προηγηθεί, στις 24 Σεπτεμβρίου, η πρώτη απόφαση δέσμευσης ενός ακόμα μεγαλύτερου ποσού, συγκεκριμένα 105.000 ευρώ!

Η απόφαση

Στη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών, που φέρει την υπογραφή του διοικητή της ΥΠΑ Κωνσταντίνου Λιντζεράκου και δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, αναφέρεται: «Με βάση το με αριθμ. πρωτ. 225-1450/100719-24/09/2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για προσφυγή σε διαιτησία στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/11509/α.α.2522/12-10-2018 αίτημα της ΥΠΑ για προκαταβολή δικαστικών εξόδων, το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών εξόδων, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α. Ε. 0894 οικ. έτους 2018, για την πληρωμή προκαταβολής δικαστικών εξόδων για προσφυγή σε Διαιτησία (Request for Arbination) του Ελληνικού Δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) κατά των: α) “Fraport, Περιφερειακά Ελληνικά Αεροδρόμια της Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρεία” (ICC Case 23360/AYZ) και β) “Fraport, Περιφερειακά Ελληνικά Αεροδρόμια της Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία” [υπόθεση 23360/ΑΥΖ (c-23361/AYZ)]».

180.000 ευρώ και έπεται συνέχεια

Όπως προκύπτει με βάση την προ τριών εβδομάδων πρώτη Υπουργική Απόφαση και την έτερη Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε προχθές, μέχρι στιγμής για τις ανάγκες της δικαστικής διένεξης με τους Γερμανούς επενδυτές, που έχουν αναλάβει το αεροδρόμιο “Ι. Δασκαλογιάννης” των Χανίων και άλλα 13 αεροδρόμια, το ελληνικό Δημόσιο έχει δεσμεύσει 180.000 ευρώ. Έπεται όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, και συνέχεια, καθώς το παραπάνω ποσό εκτιμάται ότι είναι ένα μέρος μονάχα του συνολικού κόστους που θα στοιχίσουν οι δικαστικές δαπάνες.

Φθορές στα αεροδρόμια: Διεκδικεί αποζημίωση η γερμανική εταιρεία

Η προσφυγή αποτελεί συνέχεια της διαμάχης που ξέσπασε μεταξύ του Δημοσίου και της Fraport Greece, που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια από τον Απρίλιο του 2017, όταν η τελευταία παρέλαβε τα αεροδρόμια με εκτεταμένες φθορές.

Η Fraport είχε στραφεί μήνες πριν κατά του ελληνικού Δημοσίου, διεκδικώντας αποζημίωση 72 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι παραμέλησε και δε συντηρούσε τα αεροδρόμια την τελευταία διετία, με αποτελέσματα να φορτωθεί με πρόσθετα κόστη η διαχείριση. Όπως έχει επικαλεστεί, η εικόνα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων μεταβλήθηκε επί το δυσμενέστερο μεταξύ του χρόνου υπογραφής της σύμβασης (Δεκέμβριος 2015) και της έναρξης της παραχώρησης (Απρίλιος 2017). Η Fraport έχει επικαλεστεί όρο της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει αποζημιώσεις, καθώς και έκθεση της Grand Thornton.

Η ελεγκτική εταιρεία έχει καταρτίσει το Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων των αεροδρομίων (οχήματα, εξοπλισμό, έπιπλα κ.ά.), στο οποίο - όπως σημειώνεται - αποτυπώθηκαν οι μεγάλες αποκλίσεις.

Η πλευρά των Γερμανών επενδυτών έχει καταθέσει λίστες με ένα σωρό προβληματικά - όπως υποστηρίζει - σημεία στα 14 αεροδρόμια, όπως προβλήματα υδατοστεγάνωσης αεροσταθμών, διάβρωσης μεταλλικών στοιχείων και απαξίωσης κατά 69% των φωτιστικών σωμάτων, ζημιές στους χώρους στάθμευσης και ελιγμών αεροσκαφών, στο οδόστρωμα, στα συστήματα φωτισμού προσέγγισης (ALS) και κίνησης αεροσκαφών (AGL), κακή συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης, για την οποία χρειάστηκε να εγκατασταθούν νέες κεντρικές μονάδες, υποβάθμιση συστημάτων διαχείρισης αποσκευών (BHS) κ.ά.

Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί σε επιτροπή επίλυσης διαφορών, η οποία έχει επιδικάσει αποζημίωση ύψους 27,5 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία, που διεκδικούσε αρχικά περίπου 70 εκατομμύρια.

Η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2019.

Σχόλια