Χανιά

Μονόδρομος η κυκλική οικονομία για τα νησιά - Πρότυπο η Κρήτη στη νέα τάση

Διεθνές Συνέδριο στο ΜΑΙΧ υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας

Ένα νέο μοντέλο οικονομίας στηριζόμενο στη λογική της μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της σωστής διαχείρισης , προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, οι πρακτικές του οποίου αναπτύσσονται από χθες στο πλαίσιο των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας», που διοργανώνεται στο ΜΑΙΧ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη να περάσει η Ελλάδα από το μοντέλο της γραμμικής σε αυτό της κυκλικής οικονομίας. Ήδη γίνονται σημαντικά βήματα από πολλές νησιωτικές περιοχές, ενώ η Κρήτη θεωρείται ως μια από τις πιο πρωτοπόρες περιφέρειες στον τομέα αυτό.

«Η κυκλική οικονομία είναι μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σιγά σιγά γίνεται μια παγκόσμια προτεραιότητα, η οποία έχει ως αφετηρία της το γεγονός ότι οι πόροι του πλανήτη είναι περιορισμένοι, οι πρώτες ύλες, τα μεταλλεύματα τείνουν να εξαντληθούν» δήλωσε στη Ν.Κ. ο  Προϊστάμενος Πολιτικής Συνοχής & Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Γιώργος Κρεμλής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρέπει να αλλάξουμε το πρότυπο της γραμμικής οικονομίας που ισχύει σήμερα, όπου παράγουμε και χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες και στη συνέχεια τις διαθέτουμε ως απόβλητα. Αυτό να μετεξελιχθεί σε ένα πρότυπο κυκλικής οικονομίας που θα μας επιτρέψει με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να παράγουμε προϊόντα που θα έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής και τα οποία στο τέλος του κύκλου της ζωής τους δεν θα είναι απόβλητα αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενή προϊόντα ή ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων υλικών».

Το πρότυπο αυτό δημιουργεί όπως τονίστηκε, προοπτικές ενίσχυσης της οικονομίας, νέες θέσεις εργασίας και τονώνει την καινοτομία. Στη διάρκεια των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου για την κυκλική οικονομία, η Κρήτη παρουσιάστηκε ως πρότυπο πρακτικών που στηρίζουν τη νέα τάση. Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών, αξιοποίηση αποβλήτων και μείωση αυτών καθώς και σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων είναι κάποιες από τις βασικές πρακτικές .

Στόχος να γίνει η Κρήτη κέντρο συνεργασίας στη Μεσόγειο για την κυκλική οικονομία

«Διατηρούμε έντονο το ενδιαφέρον να αποτελέσει η Κρήτη το Κέντρο Συνεργασίας για την Κυκλική́ Οικονομία, για όλες τις Νησιωτικές Περιφέρειες στην Μεσόγειο. Αυτό το συνέδριο μας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουμε τις επαφές με άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης και της Μεσογείου, ενδυναμώνοντας τη κοινή πορεία και συνεργασία μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης συμπληρώνοντας ότι «η Κρήτη είναι πάλι στο επίκεντρο γιατί προχωρεί πάρα πολύ καλά ώστε τα επόμενα χρόνια να έχει αναδείξει και να έχει χρηματοδοτηθεί για την κυκλική οικονομία».

ΚΕΔΕ: Μονόδρομος η κυκλική οικονομία για τα νησιά

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης με όρους προστασίας του περιβάλλοντος και περιορισμού των αποβλήτων, παίζουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Ο δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος ο οποίος εκπροσωπεί την ΚΕΔΕ στις εργασίες του συνεδρίου, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανάπτυξης των νησιών χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις καινοτόμες, με πόρους, και έμψυχο δυναμικό. Πράσινες και μπλε θέσεις εργασίας αλλά και επενδύσεις θα καθορίσουν στο μέλλον την τύχη των νησιών».

 

Πρότυπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων τα Χανιά

Την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι επιλέχθηκαν τα Χανιά ως η πόλη διεξαγωγής του διεθνούς συνεδρίου, εξέφρασε ο δήμαρχος κ. Τάσος Βάμβουκας σημειώνοντας ότι «βρίσκονται πολύ μπροστά σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας στον τομέα της διαχείρισης και της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων». Παράλληλα με τη διαχείριση των αποβλήτων, η κυκλική οικονομία για την πλήρη ανάπτυξη της έχει ανάγκη από πρακτικές σωστής διαχείρισης των υδάτων.

Στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησαν ακόμη για παραγωγή κόμποστ από επεξεργασμένα απόβλητα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως βιοκαύσιμο ή ακόμη και σαν ζωοτροφή. Ο αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Καλογερής επεσήμανε ότι «η κυκλική οικονομία σηματοδοτεί μεγαλύτερο σεβασμό στις πρώτες ύλες και στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των φυσικών πόρων».

 

 

Σχόλια