Χανιά

Υπολειτουργεί το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Δεν έχει προσωπικό

Τη στελέχωση του νοσοκομείου ζητά από τον υπουργό Εσωτερικών ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Γιώργος Κουκλάκης.

Την άμεση στελέχωση με προσωπικό του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Γιώργος Κουκλάκης.

Ο κ. Κουκλάκης τονίζει πως οι αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης είναι συνεχείς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το γηροκομείο να μένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακάλυπτο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον υπουργό αλλά και στους βουλευτές που εκλέγονται στην Κρήτη και στους καταγόμενους από το νησί βουλευτές, το υπάρχον προσωπικό καταπονείται υπερβολικά όταν χρειάζεται να δουλέψει πολύ λόγω των μειωμένων ατόμων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Αφού περιγράφει λοιπόν αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στο ίδρυμα, ο κ. Κουκλάκης ζητά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 22 ατόμων ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον Οργανισμό Λειτουργίας του γηροκομείου.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Βουλευτές

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων Ιδρύματος που υπάγεται  στον Δήμο Χανίων, το οποίο  προσπαθεί να προσφέρει από το έτος 1930 ποιοτικές υπηρεσίες στους ηλικιωμένους άπορους και χρονίως πάσχοντες συμπολίτες της πόλης των Χανίων παρά το γεγονός ότι γνωρίζω ότι με τις συνεχείς επικλήσεις μου  σας προκαλώ διαρκή όχληση παρόλα αυτά εκ της θέσεώς μου σαν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων αλλά και ως πολίτης οφείλω να σας ενημερώσω για μια ακόμη φορά για την κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και να ζητήσω εκ νέου την συνδρομή σας ώστε να καταστεί δυνατόν να επιλυθεί  το σοβαρό θέμα της έλλειψης προσωπικού στο ίδρυμα.

Για το θέμα αυτό που έχει σας κοινοποιηθεί επανειλημμένα προς πάσα κατεύθυνση και παρά τις μεμονωμένες φιλότιμες προσπάθειές σας δεν   έχει προκύψει προς το παρόν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η έλλειψη του προσωπικού καλύπτεται με ημίμετρα όπως η πρόσληψη προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις γεγονός που απαλύνει μεν την κατάσταση αλλά δεν την επιλύει καθόσον οι διαδικασίες είναι μακροχρόνιες, το ίδρυμα μένει ακάλυπτο για μεγάλες περιόδους ώσπου να γίνουν οι προαναφερόμενες προσλήψεις, υπάρχει έλλειψη καίριων ειδικοτήτων, και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με το που εκπαιδεύεται αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον χώρο παραχωρώντας αργότερα την θέση του σε ανειδίκευτο προσωπικό.

Το πρόβλημα μάλιστα οξύνεται συνέχεια, καθώς το υπάρχον προσωπικό καταπονείται υπερβολικ , χωρίς να καταφέρνει να καλύψει το μεγάλο κενό με αποτέλεσμα την αύξηση των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών οι οποίες σε συνδυασμό με τις κανονικές δικαιούμενες άδειες του που δεν μπορούν να χορηγηθούν κανονικά, δημιουργεί συνεχώς ένα κλίμα έντασης που έχει αντίκτυπο και στις σχέσεις μεταξύ τους και στους ηλικιωμένους και στην διοίκηση.

Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης συνεχείς.

Ενδεικτικά σας ενημερώνω ότι από 1/1/2017 το ίδρυμα  διαθέτει συντηρητή με 8μηνη σύμβαση και δεν διαθέτει  Τεχνικό Ασφαλείας, γεγονός που γίνεται εντονότερα αντιληπτό αν λάβει υπόψη του κανείς ότι το ίδρυμα λειτουργεί όλο τον χρόνο σε 24ωρη βάση.

Οι προσπάθειες για εξυπηρέτηση του ιδρύματος με ιδιώτες απέβησαν άκαρπες καθότι το καθεστώς με τα «μπλοκάκια» καθιστά αντιοικονομική για αυτούς την παροχή υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην προσέρχονται.

Η ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί και στους υπόλοιπους τομείς του ιδρύματος.

Τα μαγειρεία λειτουργούν συνήθως με ένα (1) βοηθό μαγείρου σε κάθε βάρδια ο οποίος εκτελεί και χρέη μαγείρου.

Ο μοναδικός μάγειρας συνταξιοδοτείται έως το τέλος του έτους.

Οι βοηθοί νοσοκόμου είναι 2-3 σε κάθε βάρδια για αριθμό 120 ατόμων.

Το βοηθητικό προσωπικό που χειρίζεται πλυντήρια , καθαριότητα κ.α είναι συνολικά 5 άτομα τα οποία επαρκούν για την ημιστελέχωση του πλυντηρίου και την στελέχωση ολόκληρου του ιδρύματος με μία (1) καθαρίστρια.

Και στο διοικητικό κομμάτι η κατάσταση δεν είναι καλύτερη καθώς τρείς (3) υπάλληλοι έχουν να διεκπεραιώσουν το διοικητικό και λογιστικό έργο.

Και όταν ακόμη προκύψει ανακούφιση με την πρόσληψη 8μηνου προσωπικού οι συσσωρευθείσες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους (άδειες) είναι πλέον τόσο πολλές που το νέο προσωπικό καλύπτει τους παλιούς εργαζόμενους για να πάρουν τις άδειές τους.

Η παραπάνω αναλυτική περιγραφή γίνεται για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος.

Το πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί με την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις εξής ειδικότητες  που υπάρχουν και στον Ο.Ε.Υ.:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ ΑΔΕΛ.ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛ

1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9

ΣΥΝΟΛΟΝ

22

 

To Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων διαθέτει αποθεματικό κεφάλαιο για την απασχόληση του προσωπικού αυτού γεγονός που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό .

Σας παρακαλώ  όπως συνδράμετε με όσες δυνάμεις διαθέτετε για την επίλυσή του θέματος  και την παροχή δυνατότητας  κάλυψης θέσεων του προσωπικού που αποχώρησε με μόνιμο προσωπικό

Σε αντίθετη περίπτωση το ίδρυμα θα είναι αναγκασμένο προκειμένου να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια ηλικιωμένων και εργαζομένων να προβεί στην υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους ηλικιωμένους του τόπου μας.».

 

Σχόλια