Χανιά

Τηλεπισκόπηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Στις εφαρμογές της τηλεπισκόπησης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των επιστημόνων που συμμετέχουν στο 38ο ετήσιο συμπόσιό του Μεσογειακου Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης.

Το αντικείμενο του συνεδρίου έχει να κάνει με τις εξελίξεις τις τεχνολογικές και τι επιπλέον δυνατότητες μας δίνονται για να μπορούμε να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη γη και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, οτιδήποτε.

Όπως εξήγησαν ειδικοί επιστήμονες η τηλεπισκόπηση βρίσκει εφαρμογές στη δορυφορική κλιματολογία με χαρακτηριστική τη μελέτη του αστικού περιβάλλοντος. Ήδη το ΙΤΕ έχει αναπτύξει στο  Ηράκλειο ένα δίκτυο σταθμών μέτρησης ενέργειας αστικού χώρου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το επόμενο βήμα είναι να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα αυτή για να μετράμε τις εκπομπές, τη ροή διοξειδίου του άνθρακα από το κέντρο της πόλης και με βάση τα δορυφορικά δεδομένα να μπορούμε να πάμε στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Παράλληλα με το συμπόσιο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης, πραγματοποιούνται στο ΜΑΙΧ σε συνεργασία με τη ΝΑΣΑ οι εργασίες συνεδρίου της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τις χρήσεις γης.

Ο διευθυντής ερευνών του ΙΤΕ Νεκτάριος Χρυσουλάκης ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου, τόνισε ότι η δορυφορική τηλεπισκόπηση μπορεί να αξιοποιηθεί και για την πρόληψη φαινομένων όπως οι πλημμύρες. 

«Φυσικά θα μπορούσαμε γιατί με μετρήσεις και μαθηματικά μοντέλα μπορούμε να δούμε διάφορα σενάρια εξέλιξης διαφόρων πραγμάτων. Οπότε θα μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες στις τοπικές αρχές σε ποια ακριβώς σημεία να δώσουν προσοχή. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα όμως η δουλειά η δικιά μας είναι να δούμε σε τι βαθμό θα υπάρχουν ώστε να μετρήσουμε ποσοτικά».

Στο συνέδριο συμμετέχουν επιστήμονες από πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από τη NASA και  την Αμερικάνικη και Γερμανική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος.

Σχόλια