Κρήτη

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της λύσσας

Οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας, μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό, η οποία αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, απέστειλε χθες η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης στα νοσοκομεία ευθύνης της και στους συντονιστές Δ/ντές των Κέντρων Υγείας.

Η ως άνω ενέργεια, σύμφωνα και με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, κρίθηκε απαραίτητη μετά από την εργαστηριακή επιβεβαίωση του ιού συνολικά σε 3 αλεπούδες και 2 σκύλους, από τα μέσα Οκτωβρίου 2012 έως σήμερα, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (εκτός Κρήτης).

Στόχος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας αν και εφόσον αυτά προκύψουν (αναγνώριση συμπτωματολογίας, λήψη ιστορικού έκθεσης σε ζώο κ.α.), σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, για συμβάντα που ενέχουν πιθανότητα μετάδοσης του ιού.

Επιπλέον, οι Διοικήσεις των νοσοκομείων πρέπει να μεριμνήσουν για επαρκές απόθεμα αντιλυσσικών ορών στα φαρμακεία των υγειονομικών μονάδων ευθύνης τους, που διατίθενται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.).

Σχόλια