Κρήτη

'Εργο πνοής για το περιβάλλον στα Χανιά

Στη τελική φάση της υλοποίησης του μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας του περιβάλλοντος στα Χανιά, καθώς εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων το έργο ολοκλήρωσης των δικτύων ακαθάρτων και προστασίας του υδροφορία Αγιας Μυλωνιανων προϋπολογισμού 7.200.000 με  συμμετοχή με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ  ανέρχεται στο ποσό των 878.000€.

Στο έργο περιλαμβάνονται δίκτυα της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου και συγκεκριμένα τους συνδετήριους αγωγούς των οικισμών και το βασικό δίκτυο των οικισμών  Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου και Περιβολίων.

Προβλέπεται να κατασκευαστούν κεντρικά και δευτερεύοντα δίκτυα λυμάτων διαμέτρου συνολικού μήκους 22.500μ. και  καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 6.010 μ. Το   :συνολικό  μήκος  του  δικτύου ειναι   28.510 μετρα .

Παράλληλα  δημιουργούνται νέα  αντλιοστάσια Α21 και Α22 στην ευρύτερη περιοχή Αγυιάς στον Προφητη Ηλια Μουρνιων και τα Νεροκουρου

Σχόλια