Κρήτη

Δημόσιο: Το μπόνους παραγωγικότητας έφερε... σωρεία αντιδράσεων - «Ποιος θα αποφασίζει ποιος το αξίζει ή όχι;»

Το ύψος του πριμ καθορίζεται με μαθηματική εξίσωση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός δυσκολίας των επιτευχθέντων έργων προς τον βαθμό δυσκολίας των επιτευχθέντων έργων όλων των υπουργείων

Πολλά κωλύματα βλέπουν οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων στο μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σταδιακά στον δημόσιο τομέα. Σκοπός είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα του δημοσίου υπαλλήλου με ένα είδος μισθολογικής απολαβής, ώστε να καθίσταται ο δημόσιος τομέας πιο λειτουργικός. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων τονίζουν αφενός τη σημασία των πρακτικών προβλημάτων που υπάρχουν και αφετέρου τη στοχοθεσία που θέτουν, η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον.

Ειδικότερα, ενεργοποιείται σταδιακά το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων του Δημοσίου, το οποίο αφορά δημοσίους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την υλοποίηση των στόχων των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, καθώς και 6.000 δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Η εφαρμογή της δράσης είναι πιλοτική και μετά την ολοκλήρωσή της θα αξιολογηθεί, με στόχο να επεκταθεί και σε άλλους στρατηγικούς τομείς του Δημοσίου.

 Δικαιούχοι

 Αναλυτικά, οι δικαιούχοι του μπόνους: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4942, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2022, δικαιούχοι τους μπόνους είναι οι εξής κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

α. Για την επίτευξη της προκαθορισμένης στοχοθεσίας στην υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους. Η ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ.

β. Υπάλληλοι που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περίπου 6.000 υπάλληλοι, στους οποίους θα κατανέμονται έως 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

γ. Δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται. Η ετήσια δαπάνη της ανταμοιβής φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ.

Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα επί των εσόδων και των δαπανών, τον οικονομικό και δημοσιονομικό προγραμματισμό, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους που συνδέονται με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής. Το συνολικό ετήσιο ύψος στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ανταμοιβή χορηγείται στους δικαιούχους, μία φορά ανά έτος, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου. Το μπόνους δε θα συμψηφιστεί με τυχόν προσωπική διαφορά, που είναι ενσωματωμένη στις συνολικές αποδοχές του δικαιούχου, ενώ υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Ειδικά για τους υπαλλήλους που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπουργείων, το ποσό της ανταμοιβής καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους από τον εκάστοτε φορέα για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον φυσικά πληρούν τα κριτήρια. Για το έτος 2022, σε κοινή απόφαση που υπέγραψαν πρόσφατα ο κ. Βορίδης και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προβλέπεται ότι η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της ανταμοιβής θα αρχίσει 30 ημέρες μετά την έκδοση της σχετικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το υπουργείο ή/και ο εποπτευόμενος φορέας του λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων, εφόσον έχει επιτύχει έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο την ολοκλήρωση 12 εκ των 20 έργων που έχουν καθοριστεί στην οικεία πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το ύψος του πριμ καθορίζεται με μαθηματική εξίσωση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός δυσκολίας των επιτευχθέντων έργων προς τον βαθμό δυσκολίας των επιτευχθέντων έργων όλων των υπουργείων, σύμφωνα με σχετική ομαδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

 Επί του πρακτέου...

 Εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων τονίζουν την αναγκαιότητα να εντοπιστούν τα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν, ενώ κάνουν σαφές πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως συζήτηση σε περίπτωση που υπάρξουν δημόσιοι υπάλληλοι που θα δουν τον μισθό τους μειωμένο σε περίπτωση που δεν “πιάσουν” τους στόχους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στο Ηράκλειο, Δημήτρης Δερμιτζάκης, υποστήριξε: «Υπάρχουν πολλά πρακτικά προβλήματα στο μπόνους παραγωγικότητας. Δε θα μπούμε σε μια συζήτηση που σκοπό έχει να απαξιώσει ανθρώπους και πιο συγκεκριμένα την εργασιακή τους δραστηριότητα, ανεβάζοντας σε κάποιους τον μισθό και μειώνοντάς τον σε άλλους. Από εκεί και πέρα, ποιος θα κρίνει την αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και πιο συγκεκριμένα ποιοι θα είναι οι κριτές των στόχων; Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση; Για παράδειγμα στην εκπαίδευση: Θεωρεί κάποιος πως ο δάσκαλος θα είναι καλός ή κακός εάν οι μαθητές “παίρνουν τα γράμματα”; Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες».

 Τι θα γίνει εάν δεν “πιάσουν” τον στόχο;

 «Το μπόνους αυτό θα μπορούσε να δώσει ένα κίνητρο στους δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που δεν υπάρχει το ίδιο δημοσιονομικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εάν η κυβέρνηση θέσει μία στοχοθεσία και δώσει ένα μπόνους, τότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως δε θα υπερβεί το ποσό των 150 ευρώ συνολικά στον μισθό. Είναι ελάχιστο επιπλέον εισόδημα. Επίσης, σε όσους δεν “πιάσουν” τη στοχοθεσία που θα ορίζει, θα πρέπει να μειώσει τους μισθούς κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης. Εάν εφαρμοστεί, τότε δεν πρόκειται να “περπατήσει”. Εάν δοθεί ένα μπόνους πέραν του ισοδύναμου και θέσει μία στοχοθεσία που μπορεί να είναι βατή, τότε θα είναι ωφέλιμο. Η στοχοθεσία πρέπει να “πιαστεί” απ’ όλη την ομάδα και όχι από ένα άτομο. Η στοχοθεσία πρέπει να είναι υπέρ της εξυπηρέτησης του πολίτη», είπε το μέλος του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ και γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Γρηγόρης Κοκοβάκης.

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια