Κρήτη

Κρήτη: Νωρίτερα φέτος η αντιπυρική περίοδος - Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς από τις 20 Απριλίου

Νωρίτερα και ειδικότερα στις 20 Απριλίου, ξεκινά η αντιπυρική περίοδος στην Κρήτη μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υπογράφηκε από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο, απόφαση για την έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός από 20-04-2023, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και το Νομό Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:


α) Την υπ. αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (τεύχος Β’ 1923/13-05-2021) «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».

β) Το υπ’ αριθ. 1022 Φ.702.15/05-04-2023 Έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου.

γ) Το υπ’ αριθ. 933 Φ.702.15/05-04-2023 Έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 5640/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης της οποιασδήποτε χρήσης πυρός από 20-04-2023 στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και το Νομό Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια