Κρήτη

Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για 10 εγγειοβελτιωτικά έργα σε 8 δήμους της Κρήτης - Ποιοι μένουν εκτός

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης, στη δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του προγράμματος του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης εντάσσονται 10 εγγειοβελτιωτικά έργα, ενώ απορρίφθηκαν σε α’ φάση 3 έργα - Τα αποτελέσματα, που είναι βεβαίως προσωρινά καθώς υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής από τους ενδιαφερόμενους φορείς, έφεραν πλατιά χαμόγελα σε 8 Δήμους του νησιού και στην Περιφέρεια Κρήτης

Ανάμικτα συναισθήματα προκάλεσε στην Κρήτη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα έργα που εντάσσονται στη δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Τα αποτελέσματα, που είναι βεβαίως προσωρινά καθώς υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής από τους ενδιαφερόμενους φορείς, έφεραν πλατιά χαμόγελα σε 8 Δήμους του νησιού και στην Περιφέρεια Κρήτης, που είδαν να εγκρίνεται η ένταξη και χρηματοδότηση 10 εγγειοβελτιωτικών έργων τους, συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ώρα, αντίστροφα ήταν τα συναισθήματα για 3 Δήμους, τα αιτήματα ένταξης έργων των οποίων απορρίφθηκαν κατά τη σχετική αξιολόγηση. Τα απορριφθέντα, σε πρώτη φάση, έργα για την Κρήτη είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,94 εκατομμυρίων ευρώ, με τους 3 Δήμους που εισέπραξαν “κόκκινο” να έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της αξιολόγησης έως τις 7 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, εκδόθηκε χθες, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γιώργου Στύλιου, με την υπογραφή του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Στον πίνακα παρουσιάζονται:

Α) Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και πιστώσεων υπερδέσμευσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με το οικονομικό τους αντικείμενο, όπως διαμορφώθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο. Οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 112, με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 214.363.947,61 ευρώ.
Β) Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 και στη σχετική πρόσκληση (παρ. 6.1), οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλουν προσφυγή.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών έχει οριστεί η 07η/03/2023 ώρα 23:59:59.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών, θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.

Τα έργα που εγκρίθηκαν για την Κρήτη

 • Δήμος Ηρακλείου: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού- τηλελέγχου- τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο”, ύψους δημόσιας δαπάνης 2,19 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Μαλεβιζίου: «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση “Καντρί”», ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Χερσονήσου: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού- τηλελέγχου- τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο”, ύψους 2,19 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Σητείας: “Βελτίωση υφιστάμενης υποδομής εγγείων βελτιώσεων με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης για την αύξηση ενεργειακής απόδοσης”, ύψους 2,18 εκατ. ευρώ.
 • Περιφέρεια Κρήτης: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού- τηλελέγχου- τηλεχειρισμού και αυτόματων υδρομετρητών για την αναβάθμιση υποδομών άρδευσης του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου”, ύψους 2,19 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Βιάννου: “Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Βιάννου”, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.
 • Περιφέρεια Κρήτης: “Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων”, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Γόρτυνας: “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης”, ύψους 2,07 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Αμαρίου: “Αντικατάσταση, εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικών δικτύων περιοχών Αποστόλων, Βρυσών, Καρδακίου, Γερακαρίου, Δρυγιών, Μοναστηρακίου και Φουρφουρά”, ύψους 2,19 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Αγίου Βασιλείου: “Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών άρδευσης και επέκταση δικτύων άρδευσης για την αύξηση των αρδευόμενων περιοχών”, ύψους 2,19 εκατ. ευρώ.

Τα 3 έργα που απορρίφθηκαν

 • Δήμος Μινώα Πεδιάδας: “Βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών και δικτύων του Δήμου”, ύψους 2,19 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Φαιστού: “Τρία αρδευτικά φράγματα στον χείμαρρο Μάγειρο”, ύψους 2,05 εκατ. ευρώ.
 • Δήμος Πλατανιά: “Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης της δυτικής όχθης του ποταμού Ταυρωνίτη”, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Η δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων”

Μέσω της Δράσης 4.3.1 “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν: βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια