Κρήτη

Το εργασιακό και οικονομικό μοντέλο της Κρήτης σε περίοδο κρίσης

Σημαντική επιτυχία σημείωσε χθες το συνέδριο του Περιφερειακού Μηχανισμού Αγοράς Εργασίας που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σημαντική επιτυχία σημείωσε χθες το συνέδριο του Περιφερειακού Μηχανισμού Αγοράς Εργασίας που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο, ακαδημαϊκοί, φορείς της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και επιστημονικοί συνεργάτες είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν για το εργασιακό και οικονομικό μοντέλο της Κρήτης και πάνω σε ποια πεδία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ώστε να επέλθει η ανάκαμψη. Η αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, Έφη Κουτεντάκη, επισήμανε τη σημασία του Περιφερειακού Μηχανισμού Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, καθώς είναι ένα χρήσιμο “όπλο” στην κατανόηση του εργασιακού τοπίου και στη μετάβαση σε μια εξελιγμένη και ποιοτικώς αναβαθμισμένη οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος Μηχανισμός, που έχει καθιερωθεί ως ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό ερευνητικό σύστημα καταγραφής και διάγνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Κρήτη, αναδεικνύει τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού στο νησί. Επίσης αποτυπώνει την κατάσταση των επιχειρήσεων του νησιού, αποτελώντας έναν επιστημονικό οδηγό για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο, για τη βελτίωση των σχετικών με την απασχόληση δεικτών, για τη διά βίου μάθηση, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων, καθώς επίσης και για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “Καστελλάκη” του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος της απασχόλησης και της εργασίας μεταβάλλεται διαρκώς υπό την πίεση συνεχών και πολυεπίπεδων κρίσεων.

Η ατζέντα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στα επίκαιρα θέματα που ταλανίζουν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, με έμφαση στη δομή, τα χαρακτηριστικά, τα βασικά ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού για την περίοδο 2016-2021, καθώς επίσης και τις τάσεις, τους μετασχηματισμούς και τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας της Κρήτης. Η διάγνωση αναγκών και το ερευνητικά εδραιωμένο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Κατάρτισης ως περιφερειακή ενεργητική πολιτική απασχόλησης στη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης στον Τομέα της Διά Βίου Μάθησης και της Απασχόλησης, αλλά και η συνεισφορά του Περιφερειακού Μηχανισμού στον σχεδιασμό των δράσεων απασχόλησης του περιφερειακού σκέλους του ΕΣΠΑ στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, τη νέα δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, στις τροχιές επισφάλειας και στην προσέγγιση και αντιμετώπισή τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου.

Η περιφερειακή σύμβουλος Έφη Κουτεντάκη, στην έναρξη του συνεδρίου, μεταφέροντας και τον χαιρετισμό του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ανέφερε πως «για την Περιφέρεια Κρήτης η λειτουργία του Μηχανισμού λειτουργεί ενισχυτικά, δίπλα σε νέες δομές που αναπτύσσουμε, χτίζοντας ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό οικοσύστημα για την απασχόληση και τη βελτίωση των δεικτών που σχετίζονται με αυτόν τον κρίσιμο για την κοινωνία τομέα. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τους καθηγητές και το επιστημονικό προσωπικό, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού, δημιουργεί τις συνθήκες για τον καλύτερο σχεδιασμό των παρεμβάσεών μας. Επιτρέπει την αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου, μέσα από τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά και των τοπικών φορέων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών».

Η κ. Κουτεντάκη, μιλώντας στη «ΝΚ» τόνισε την ανάγκη ο Περιφερειακός Μηχανισμός Εργασίας να συνεργαστεί πιο στενά με τον Εθνικό Μηχανισμό, ενώ επισήμανε πως το συνολικό εγχείρημα βασίζεται στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

«Ο Περιφερειακός Μηχανισμός λειτουργεί από το 2016 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όλα τα ευρήματα και τα παραδοτέα της αγοράς εργασίας σε επίπεδο εργαζομένων και ανέργων τα αξιοποιούμε στην Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες πολιτικές. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός πρέπει αποκλειστικά να έχει μια μόνιμη δομή που θα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και να προσπαθούμε πιο τακτικά να καταγράφουμε τις ανάγκες της αγοράς, ανά εξάμηνο. Εκτός από τη μόνιμη δομή, θα εφαρμόσουμε πιλοτικά προγράμματα για την απασχόληση, τα οποία θα είναι ανά κλάδο και ανά κατηγορία επαγγέλματος και επιχειρήσεων. Αυτοί είναι οι στόχοι μας. Θα διοργανώσουμε ένα δεύτερο συνέδριο στο κλείσιμο της τουριστικής περιόδου, ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος και να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση. Επιθυμούμε να τονώσουμε την τοπική οικονομία. Ο Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας θα έχει μια αλληλεπίδραση με τον Περιφερειακό Μηχανισμό με πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να εφαρμοστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα τεχνικά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προκλήσεις - Μετασχηματισμοί στην αγορά εργασίας στην Κρήτη

Στις δηλώσεις τους οι καθηγητές Μιχάλης Ταρουδάκης και Νίκος Παπαδάκης, εκ μέρους της ομάδας του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας, έκαναν τις ακόλουθες επισημάνσεις: «Στο πολύ σημαντικό συνέδριο της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα (σ.σ. χθες), είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα κύρια ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού για την περίοδο 2016-2021, αναφορικά με τις επικυρίαρχες τάσεις και μείζονες μετασχηματισμούς της αγοράς εργασίας στην Κρήτη. Επιπρόσθετα, είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε σημαντικά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης να ξεδιπλώνουν εμβληματικές δράσεις στρατηγικής και στη βάση των ευρημάτων του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η ουσιώδης συζήτηση με συναδέλφους από άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικές δομές αλλά και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων και τεκτονικών μετασχηματισμών στην αγορά εργασίας διεθνώς, η οργανική συσχέτιση έρευνας, ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και αναδιανεμητικής κοινωνικής πολιτικής είναι μια επίμονη πρόκληση, που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Αυτό ήταν παραπάνω από ορατό στο σημερινό (σ.σ. χθεσινό) συνέδριο και συνακόλουθα στον δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε».

Στο συνέδριο συμμετείχε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Βαρδάκης, παρέμβαση διαδικτυακά έκανε ο βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Γιώργος Μουλκιώτης αρμόδιος τομεάρχης Εργασίας, ενώ εκ μέρους της γ.γ. Ενίσχυσης Απασχόλησης, κ. Γιώτη, χαιρέτισε η κ. Ε. Γιαννοπούλου. Επίσης συμμετείχαν ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Ανδρέας Κοκοσάλης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Ζαχαρίας Δοξαστάκης και Αντώνης Παπαδεράκης, ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανόλης Αλιφιεράκης, ο πρόεδρος του ΕΚΗ Στέλιος Βοργιάς, καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και παραγωγικών τάξεων και στελέχη της Περιφέρεια Κρήτης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια